Eva Leibinger

Førsteamanuensis i idrett

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HL K-103

Bio

Studieprogramleder for Bachelor i idrettsvitenskap

Forskningsområder:

 • Læringsmiljø i kroppsøving
 • Fysisk aktivitet i skolen - School in Motion

Undervisning:

 • IDR132 Idrettsaktiviteter 1.
 • IDR113_1 Teknikklæring og utvikling av bevegelser
 • IDR115_1 Aktivitetslære
 • IDR200_1 Bacheloroppgave
 • MGL3066_1 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget
 • MGL3067_1 Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget
 • MGL4066_1 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget
 • MGL4067_1 Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget
 • MID402_1 Aktivitetsanalyser i idrettsvitenskap
 • MID401_1 Fysisk aktivitet og helse
 • MID411_1 Fysisk aktivitet og helse
 • MID500 Masteroppgave
 • MGL4MA_1 Masteroppgave

 

Publikasjoner