Eva Leibinger

Førsteamanuensis i idrett

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HL K-103

Bio

Eva Leibinger er Førsteamanuensis i kroppsøving og idrett, studieprogramleder for Bachelor i idrettsvitenskap og er medlem i forskningsgruppen Profesjonsutvikling i skolesystemet ved UiS. Hun har en PhD i "Educational and Sport Sciences" fra Semmelweis University, Faculty of Physical education and Sport Sciences, Budapest (Hungary), og i dag forsker Leibinger hovedsakelig på skoleintervansjoner med fysisk aktivitet og på ulike fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingfaget.

Forskningsområder:

 • Læringsmiljø i kroppsøving
 • Undervisningsmetoder i kroppsøving
 • Fysisk aktivitet i skolen - School in Motion, Helhetlig skoledag

Undervisning:

 • Idrettsaktiviteter 1.
 • Treningslære
 • Teknikklæring og motorisk utvikling
 • Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget
 • Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget
 • Pedagogiske perspektiver i idrettsvitenskap
 • Kvantitativ metode uke for studenter på grunnskolelærerutdanning

Veiledning:

 • BA oppgaver
 • MA oppgaver
 • PhD

 

Publikasjoner