Eva Vabø

Universitetslektor i sykepleievitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse