Farheen Naz

Stipendiat i ledelse av leveringskjeder

Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Publikasjoner