Federico Fenaroli

Førsteamanuensis i biologisk kjemi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Publikasjoner