Flora Nicol Balieva

Postdoktor knyttet til medisinsk satsing

Stavanger
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-2477

Bio

Spesialist i Hud- og Veneriske Sykdommer, phd. 50% klinisk arbeid ved Hudavdelingen Stavanger Universitetssykehus og 50% forsker ved Universitetet i Stavanger.

Aktuell forskningsprosjekt: Psykisk belastning (depresjon og angst) ved hudsykdom. Livskvalitet ved hudsykdom. Stigmatisering og kroppsbilde ved hudsykdom.

Klinisk bakgrunn: Psykiatri og Dermatologi

Co-Chair EADV Task Force in Psychodermatology (European Academy of Dermatology and Venereology)

Publikasjoner