Frank Asche

Professor II i ressursøkonomi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-429
Publikasjoner