Frida Layti

Stipendiat innen grønn omstilling

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Publikasjoner