Frode Alvheim

Direktør for bygg- og arealforvaltning

Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Avdeling for bygg- og arealforvaltning
Publikasjoner
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bøker og kapitler
  • Formidling
  • Kunstnerisk produksjon
  • Kommersialisering
  • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway