Hopp til hovedinnhold

Frode Skarstein

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG Q-205
Follow me
Bio
PÅGÅENDE FORSKNING

Jeg har siden 2013 arbeidet ved UiS, med interesse for utdanningsforskning i skole og lærerutdanning, og har nå forskningsfokus der lærerstudenters og elevers hverdagsforestillinger møter den naturfaglige fortellingen.
I tillegg ser jeg på hvordan lærerstudenters egne holdninger til sosiovitenskapelige kontroverser som miljø- og klimaproblematikk påvirker deres fagdidaktiske vurderinger, og hvordan dialogiske tilnærminger i lærerutdanningen kan øke studentenes bevissthet om egne og andres holdninger til disse temaene.

FORSKNINGSOMRÅDER
 • Bærekraftig utviking og utdanning

 • Sosiovitenskapelige kontroverser

 • Klimaskepsis og undervisning

 • Antivitenskapelighet

 • Skalaproblematikk i naturfaget

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Skarstein, Frode; Skarstein, Tuula Helka

   (2020)

   Skalaproblematikk i utdanning for bærekraftig utvikling.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 104.

   Hefte 3.

   s.313-325.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2020-03-08

  • Skarstein, Frode; Wolff, Lili-Ann

   (2020)

   An Issue of Scale: The Challenge of Time, Space and Multitude in Sustainability and Geography Education.

   Education Sciences

   ISSN 2227-7102.

   Volum 10.

   Hefte 2.

   DOI: 10.3390/educsci10020028

  • Skarstein, Frode

   (2020)

   Climate beliefs in an oil-dependent economy: Norwegian pre-service science teachers’ attitudes towards climate change.

   Environmental Education Research

   ISSN 1350-4622.

   Volum 26.

   Hefte 4.

   s.491-510.

   DOI: 10.1080/13504622.2020.1728233

  • Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode

   (2020)

   Curious children and knowledgeable adults – early childhood student-teachers’ species identification skills and their views on the importance of species knowledge.

   International Journal of Science Education

   ISSN 0950-0693.

   Volum 42.

   Hefte 2.

   s.310-328.

   DOI: 10.1080/09500693.2019.1710782

  • Wolff, Lili-Ann; Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode

   (2020)

   The Mission of Early Childhood Education in the Anthropocene.

   Education Sciences

   ISSN 2227-7102.

   Volum 10.

   Hefte 2.

   DOI: 10.3390/educsci10020027

  • Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode

   (2019)

   Artskunnskap for bærekraftig utvikling. I: Bærekraft i praksis i barnehagen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215028514.

   s.137-150.

  • Skarstein, Frode

   (2010)

   Helge Ingstad - en biografi.

   Spartacus

   ISBN 9788243005044.

  • Skarstein, Frode

   (2008)

   '...men så kom jo den 9. april i veien.' Adolf Hoel - den glemte polarpioneren.

   ISBN 978-82-997358-4-1.

  • Ljetoff, Marika; Folstad, Ivar; Skarstein, Frode; Yoccoz, Nigel Gilles

   (2007)

   Zebra stripes as an amplifier of individual quality?.

   Annales Zoologici Fennici

   ISSN 0003-455X.

   Volum 44.

   Hefte 5.

   s.368-376.

  • Skarstein, Frode; Folstad, Ivar; Grahn, Mats; Liljedal, Ståle

   (2005)

   Do fish eggs select sperm based on MHC-heterozygosity?.

   Behavioral Ecology and Sociobiology

   ISSN 0340-5443.

   Volum 57.

   Hefte 4.

   s.374-380.

  • Skarstein, Frode; Folstad, Ivar; Rønning, Hans Petter

   (2005)

   Spawning coloration, parasites and habitat selection in Salvelinus alpinus: initiating speciation by sexual selection.

   Journal of Fish Biology

   ISSN 0022-1112.

   Volum 67.

   Hefte 4.

   s.969-980.

  • Sorci, Gabriele; Skarstein, Frode; Morand, Serge; Hugot, Jean-Pierre

   (2003)

   Correlated evolution between host immunity and parasite life histories in primates and oxyurid parasites.

   Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences

   ISSN 0962-8452.

   Volum 270.

   Hefte 1532.

   s.1481-2484.

  • Skarstein, Frode; Folstad, Ivar; Liljedal, Ståle

   (2001)

   Whether to reproduce or not; immune supressions and costs of parasites during reproduction in the Arctic charr.

   Canadian Journal of Zoology

   ISSN 0008-4301.

   Volum 79.

   s.271-278.

  • Liljedal, Ståle; Folstad, Ivar; Skarstein, Frode

   (1999)

   Secondary sex traits, parasites, immunity and ejaculate quality in the Arctic charr.

   Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences

   ISSN 0962-8452.

   Volum 266.

   Hefte 1431.

   s.1893-1898.

  • Siva-Jothy, Michael T.; Skarstein, Frode

   (1998)

   Towards a functional understanding of "good genes".

   Ecology Letters

   ISSN 1461-023X.

   Volum 1.

   Hefte 3.

   s.178-185.

  • Svensson, Erik; Skarstein, Frode

   (1997)

   The meeting of two cultures: bridging the gap between ecology and immunology.

   Trends in Ecology & Evolution

   ISSN 0169-5347.

   Volum 12.

   Hefte 3.

   s.92-93.

  • Folstad, Ivar; Skarstein, Frode

   (1997)

   Is male germ line control creating avenues for female choice ?.

   Behavioral Ecology

   ISSN 1045-2249.

   Volum 8.

   Hefte 1.

   s.109-112.

  • Skarstein, Frode

   (1996)

   Disentangling ‘‘ good genes ’’ from immunocompetence.

   Oikos

   ISSN 0030-1299.

   Volum 76.

   s.199-200.

  • Skarstein, Frode; Folstad, Ivar

   (1996)

   Sexual dicromatism and the immunocompetence handicap: An observational approach using Arctic charr.

   Oikos

   ISSN 0030-1299.

   Volum 76.

   Hefte 2.

   s.359-367.

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • van Schaik, Fiona; Skarstein, Frode

   (2022)

   Pre-service teachers' views on human-induced climate change and how to teach it.

  • Skarstein, Frode; Scarbocci, Paolo Haaland

   (2021)

   SteamUpgrade: the Norwegian perspective.

  • Skarstein, Frode

   (2021)

   Arrangør, innleder og ordstyrer, Hell-seminaret 2021.

  • Skarstein, Frode

   (2021)

   Fortellinger om det gode liv (sluttkommentar til seminaret i plenum).

  • Skarstein, Frode

   (2021)

   Grønn omstilling sett fra lærerutdanningene.

  • Skarstein, Frode

   (2021)

   Det samfunnsaktuelle naturfaget (innleder og ordstyrer).

  • Skarstein, Frode

   (2021)

   Tverrfaglighet, gjenstridige problem og naturvitenskapen.

  • Skarstein, Frode; van Schaik, Fiona

   (2021)

   Pre-service teachers' attitudes towards climate change and how to teach it.

  • Skarstein, Frode

   (2021)

   En kritikk som hadde passet bedre på tidligere læreplaner.

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

   s.22-22.

  • Skarstein, Frode

   (2020)

   Mener oljelobbyen må kastes ut av skolen.

  • Skarstein, Frode

   (2020)

   Tidsforståelse som en kompetanse for det 21. århundre.

  • Skarstein, Frode; Bakken, Anja Kristin

   (2020)

   Noen lærerstudenter er mer skeptiske til menneskeskapte klimaendringer enn andre.

  • Skarstein, Frode; Vartdal, Ragnhild

   (2020)

   Disse lærer­studentene er mer skeptiske til menneske­skapte klima­endringer.

  • Skarstein, Frode

   (2019)

   CO2 fra Equinors grønnvaskede olje.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.64-64.

  • Skarstein, Frode

   (2019)

   Turning climate change denying oil engineers into teachers: attitudes and practices.

  • Skarstein, Frode

   (2019)

   Å hente vann i bekken - det enkle livet.

   Harvest Magazine

  • Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode

   (2019)

   Curious children and knowledgeable adults - Early childhood student teachers’ species identification skills and their views on the importance of species knowledge.

  • Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode

   (2019)

   Early childhood student teachers’ species identification skills and their thoughts on the importance of species knowledge..

  • Skarstein, Frode

   (2019)

   Pre-service science teachers' attitudes towards climate change in Norway - regional differences and the role of teacher education..

  • Wolff, Lili-Ann; Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode

   (2019)

   The Mission Of Early Childhood Education In The Anthropocene.

  • Skarstein, Tuula Helka; Wolff, Lili-Ann; Skarstein, Frode

   (2019)

   Knowledge, understanding and values – Early childhood student teachers' views on species knowledge in the context of ESD..

  • Skarstein, Frode

   (2019)

   Fra Cruden bay til Wagnonlieu - primærkildenes fortelling om Tryggve Gran.

  • Skarstein, Frode

   (2019)

   Perception of time as a 21st century skill.

  • Skarstein, Frode

   (2019)

   Å hente vann i bekken.

   Hytteliv

   ISSN 0332-6772.

   s.14-18.

  • Skarstein, Frode; Johan, Mjønes

   (2019)

   Forskningsdagene: verden går til helvete (intervju på lokalen).

  • Skarstein, Frode; Skarstein, Tuula Helka

   (2019)

   Digitale verktøy i naturfagsundervisning.

  • Skarstein, Frode; Johan, Mjønes

   (2019)

   Verden går til Helvete.

  • Skarstein, Frode

   (2018)

   Attitudes of pre-service science teachers towards the science and teaching of climate change.

  • Skarstein, Frode

   (2018)

   Turning Oil Engineers Into Teachers: Pre-Service Science Teachers’ Attitudes Towards Climate Change .

  • Skarstein, Frode

   (2018)

   Turning Petroleum Engineers Into Teachers: Climate Change Denial in Pre-Service Science Teachers.

  • Skarstein, Frode

   (2018)

   Tryggve Gran - fra Cruden bay til Wagnonlieu.

  • Skarstein, Frode; Skarstein, Tuula Helka

   (2018)

   Skalaproblematikk og digitale verktøy i naturfag.

  • Skarstein, Frode

   (2018)

   I dragsuget av Helge Ingstads forlis.

  • Skarstein, Frode

   (2018)

   Digital metodikk i naturfag.

  • Skarstein, Frode

   (2018)

   Digitale verktøy og skalaproblematikk i naturfag.

  • Skarstein, Frode

   (2018)

   Holdninger til klimaproblematikk hos PPU-studenter i Norge.

  • Skarstein, Frode

   (2018)

   Dybdelæring og rapportering i naturfaget.

  • Skarstein, Frode

   (2018)

   Hvem var Helge Ingstad?.

  • Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode

   (2018)

   Bærekraftig utvikling i lærerutdanning.

  • Skarstein, Frode

   (2018)

   Friluftsmannen og eventyreren som ga navn til den forliste fregatten.

  • Skarstein, Frode

   (2017)

   Skalering - digitalte verktøy i naturfagsundervisningen.

  • Skarstein, Frode

   (2017)

   Holdninger til klimaproblematikk hos PPU-studenter.

  • Skarstein, Frode

   (2017)

   Adolf Hoel - liv og kollaps.

  • Skarstein, Frode; Jørgensen, Finn Arne

   (2017)

   De egentlige klimarebellene.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.40-40.

  • Skarstein, Frode

   (2017)

   Innleder & ordstyrer på "Samfunnet som organisme".

  • Skarstein, Frode

   (2014)

   Helge Ingstad - kva ville han med livet?.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.27-27.

  • Skarstein, Frode

   (2013)

   Botanikkens betydeligheter.

   Prosa - tidsskrift for skribenter

   ISSN 0805-276X.

   Hefte 1.

  • Skarstein, Frode

   (2013)

   Havet ingen hindring.

   Prosa - tidsskrift for skribenter

   ISSN 0805-276X.

   Hefte 5/6.

   s.64-67.

  • Skarstein, Frode

   (2012)

   In it for the long haul: Adolf Hoel in Norwegian polar history.

   Fram Forum

   ISSN 1893-5532.

   s.28-29.

  • Skarstein, Frode

   (2010)

   Jakten på de tapte apacher. .

   Historie

   ISSN 0803-401X.

   Volum 20.

   Hefte 3.

  • Løkse, Mariann Cesilie; Skarstein, Frode

   (2009)

   "Where is this library you're talking about?" Student feedback on information literacy classes.

  • Skarstein, Frode

   (2008)

   Adolf Hoel : forskerspiren 1904-1907.

   Historie

   ISSN 0803-401X.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.6-21.

  • Skarstein, Frode

   (2007)

   A cursed affair – how a norwegian expedition to Greenland became the USA’s first maritime capture in World War II.

   Polar Research

   ISSN 0800-0395.

   Volum 26.

   Hefte 1.

   s.1-14.

  • Skarstein, Frode

   (2006)

   Erik the Red’s Land: the land that never was.

   Polar Research

   ISSN 0800-0395.

   Volum 25.

   Hefte 2.

   s.173-179.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway