Gopalakrishnan Kumar

Førsteamanuensis i miljøteknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Bio

Our lab- ESNL (Energy-Sustainability Nexus lab) working on Bioenergy and Biofuels - Value added chemicals production through biorefinery Environmental Remediation / Technologies. More details can be found in our lab website:  https://sites.google.com/view/energy-sustainability-nexus

Publikasjoner