Gøran Jan Nilsen

Førsteamanuensis II i materialfysikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Publikasjoner