Grethe Heidi Bjerga

Førsteamanuensis i sykepleiefag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-232
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bjerga, Grethe Heidi; Kaldestad, Kari; Rossavik, Bente; Jensen, Anne Ree; Koskinen, Camilla

   (2023)

   Møtet – å se og bli berørt av pasienten. En grunn for etisk kompetanse hos helsepersonell.

   Nordisk tidsskrift for helseforskning.

   ISSN 1504-3614.

   Volum 19.

   Hefte 1.

   s.1-15.

   DOI: 10.7557/14.6647

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2023)

   En hermeneutisk tilnærming i veiledningsrommet. I: Veiledning : En humanistisk og eksistensiell tilnærming.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-3798-2.

   s.19-33.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2023)

   Danning i en veiledningsprosess i lys av Schellings frihetstenkning. I: Veiledning : En humanistisk og eksistensiell tilnærming.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-3798-2.

   s.69-81.

  • Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Rossavik, Bente Dorrit; Jensen, Anne Ree; Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   Leader as maintainer of multi-professional ethical competence in healthcare practice.

   Hoitotiede-lehti.

   ISSN 0786-5686.

   Volum 34.

   s.S53-S61.

  • Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Rossavik, Bente; Jensen, Anne Ree; Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   Multi-professional ethical competence in healthcare – an ethical practice model.

   Nursing Ethics.

   ISSN 0969-7330.

   Volum 29.

   Hefte 4.

   s.1003-1013.

   DOI: 10.1177/09697330211062986

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2021)

   Møte mellom mennesker som grunnlag for veiledning : etikk og betydningsfulle fenomener. I: Fenomener i faglig veiledning.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-04687-7.

   s.126-139.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2020)

   Danningens vesen i møtet med det lidende mennesket.

   Åbo Akademis Förlag.

   ISBN 9789517659536.

 • Bøker og kapitler
  • Vevatne, Kari; Bjerga, Grethe Heidi

   (2023)

   Veiledning : En humanistisk og eksistensiell tilnærming.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-3798-2.

 • Formidling
  • Bjerga, Grethe Heidi; Vevatne, Kari

   (2023)

   Introduksjon. I: Veiledning : En humanistisk og eksistensiell tilnærming.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-3798-2.

   s.13-18.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2023)

   Veiledningsdidaktikk i kliniske studier.

   Fagseminar;

   2023-03-15.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2023)

   Fra forskning til dramatisering til praksis.

   Landskonferanse i veiledning;

   2023-03-20 - 2023-03-21.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2023)

   Reflekterende dialoger over dramatiserte fortellinger/film i danningens og etikkens lys .

   Møte i programområde Livsfenomener og omsorg;

   2023-10-02.

  • Bjerga, Grethe Heidi; Rossavik, Bente Dorrit

   (2023)

   Etisk praksis – film og refleksjon .

   Fagseminar;

   2023-09-21.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2023)

   Dialog om «drivkraften i veiledningsprosessen».

   Fagseminar;

   2023-10-02.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2023)

   Å bruke film i veiledning.

   Fagseminar;

   2023-11-20.

  • Kaldestad, Kari; Bjerga, Grethe Heidi

   (2023)

   Drivkraft i veiledningen.

   Fagseminar;

   2023-11-09.

  • Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Rossavik, Bente Dorrit; Jensen, Anne Ree; Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   VÅRDVETENSKAPLIG MODELL FÖR MULTIPROFESSIONELL ETISK KOMPETENS I VÅRDPRAXIS .

   XVII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi ;

   2022-09-22 - 2022-09-23.

  • Bjerga, Grethe Heidi; Rossavik, Bente Dorrit; Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Ree Jensen, Anne

   (2022)

   Deltakelse på internasjonal konferanse i regi av NCCS og EACS: Caring in a changing world. .

   Internasjonal konferanse;

   2022-04-27 - 2022-04-28.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   Rammeverk FOc som fundament i sykepleien.

   Fagseminar;

   2022-04-05 - .

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   Veiledning i kliniske studier med fokus på samrefleksjon og FOC.

   Fagseminar;

   2022-05-12 - .

  • Bjerga, Grethe Heidi; Lode, Kirsten; Rossavik, Bente Dorrit; Jaastad, Turid Anita; Brandeggen, Tone Knutsen; Hollund, Else Ørstavik

   (2022)

   FoC legger vekt på pasientomsorg , .

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   Healthcare personnel’s inner ethics and inner freedom maintain an ethical caring practice in a time of rapid changes .

   The 4th International NCCS & EACS Conference ;

   2022-04-27 - 2022-04-28.

  • Lode, Kirsten; Hollund, Else Ørstavik; Rossavik, Bente Dorit; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Brandeggen, Tone Knutsen

   (2022)

   Rammeverket FoC legger vekt på pasientomsorg.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Hefte Sykepleien 2022;110(88784):e-88784.

   DOI: 10.4220/Sykepleiens.2022.88784

  • Brandeggen, Tone Knutsen; Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Bakken, Janet

   (2022)

   Rammeverket FoC .

   Seminar ;

   2022-05-10.

  • Brandeggen, Tone Knutsen; Bjerga, Grethe Heidi; Lode, Kirsten

   (2022)

   Rammeverket FoC - fundamentet i sykepleie.

   Fagdag for sykepleieledere;

   2022-05-12.

  • Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Bente Dorrit, Rossavik; Jensen, Anne Ree; Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   Development of a model for multi-professional ethical competence in healthcare to maintain sustainable ethical caring in a changing world.

   The 4th International NCCS & EACS Conference - Caring in a changing world;

   2022-04-27 - 2022-04-28.

  • Bjerga, Grethe Heidi; Adriansen, Kristin Kavli; Brandeggen, Tone Knutsen; Lode, Kirsten; Rossavik, Bente; Jaastad, Turid Anita

   (2021)

   Fundamentals of Care’ (FoC) .

   Sykepleiekongress;

   2021-12-01 - 2021-12-02.

  • Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin

   (2020)

   Faglig skjønn og omsorg utfordres i koronaens tid.

   Sykepleien.

   ISSN 0802-9768.

  • Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin

   (2020)

   Kontinuitet i alle ledd i bachelorutdanningen gir kvalifiserte sykepleiere.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Kaldestad, Kari; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Dysvik, Elin

   (2019)

   Kontinuitet i omsorgen er en motvekt til klokketiden og instrumentalistiske praksiser.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2019)

   Veiledning i praksis.

   Fagmøte i prosjektet Jobbvinner;

   2019-09-25.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2019)

   Å etablere en relasjon, en kjerneverdi i Fundamentals of Care.

   Samarbeidsamling;

   2019-11-18 - 2019-11-19.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway