Grethe Heidi Bjerga

Førsteamanuensis i sykepleiefag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-232
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Rossavik, Bente Dorrit; Jensen, Anne Ree; Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   VÅRDVETENSKAPLIG MODELL FÖR MULTIPROFESSIONELL ETISK KOMPETENS I VÅRDPRAXIS .

   XVII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi ;

   2022-09-22 - 2022-09-23.

  • Bjerga, Grethe Heidi; Rossavik, Bente Dorrit; Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Ree Jensen, Anne

   (2022)

   Deltakelse på internasjonal konferanse i regi av NCCS og EACS: Caring in a changing world. .

   Internasjonal konferanse;

   2022-04-27 - 2022-04-28.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   Rammeverk FOc som fundament i sykepleien.

   Fagseminar;

   2022-04-05 - .

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   Veiledning i kliniske studier med fokus på samrefleksjon og FOC.

   Fagseminar;

   2022-05-12 - .

  • Bjerga, Grethe Heidi; Lode, Kirsten; Rossavik, Bente Dorrit; Jaastad, Turid Anita; Brandeggen, Tone Knutsen; Hollund, Else Ørstavik

   (2022)

   FoC legger vekt på pasientomsorg , .

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   Healthcare personnel’s inner ethics and inner freedom maintain an ethical caring practice in a time of rapid changes .

   The 4th International NCCS & EACS Conference ;

   2022-04-27 - 2022-04-28.

  • Brandeggen, Tone Knutsen; Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Bakken, Janet

   (2022)

   Rammeverket FoC .

   Seminar ;

   2022-05-10.

  • Brandeggen, Tone Knutsen; Bjerga, Grethe Heidi; Lode, Kirsten

   (2022)

   Rammeverket FoC - fundamentet i sykepleie.

   Fagdag for sykepleieledere;

   2022-05-12.

  • Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Bente Dorrit, Rossavik; Jensen, Anne Ree; Bjerga, Grethe Heidi

   (2022)

   Development of a model for multi-professional ethical competence in healthcare to maintain sustainable ethical caring in a changing world.

   The 4th International NCCS & EACS Conference - Caring in a changing world;

   2022-04-27 - 2022-04-28.

  • Lode, Kirsten; Hollund, Else Ørstavik; Rossavik, Bente Dorit; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Brandeggen, Tone Knutsen

   (2022)

   Rammeverket FoC legger vekt på pasientomsorg.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Hefte Sykepleien 2022;110(88784):e-88784.

   DOI: 10.4220/Sykepleiens.2022.88784

  • Bjerga, Grethe Heidi; Adriansen, Kristin Kavli; Brandeggen, Tone Knutsen; Lode, Kirsten; Rossavik, Bente; Jaastad, Turid Anita

   (2021)

   Fundamentals of Care’ (FoC) .

   Sykepleiekongress;

   2021-12-01 - 2021-12-02.

  • Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin

   (2020)

   Faglig skjønn og omsorg utfordres i koronaens tid.

   Sykepleien.

   ISSN 0802-9768.

  • Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin

   (2020)

   Kontinuitet i alle ledd i bachelorutdanningen gir kvalifiserte sykepleiere.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Kaldestad, Kari; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Dysvik, Elin

   (2019)

   Kontinuitet i omsorgen er en motvekt til klokketiden og instrumentalistiske praksiser.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2019)

   Veiledning i praksis.

   Fagmøte i prosjektet Jobbvinner;

   2019-09-25.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2019)

   Å etablere en relasjon, en kjerneverdi i Fundamentals of Care.

   Samarbeidsamling;

   2019-11-18 - 2019-11-19.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway