Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2021)

   Møte mellom mennesker som grunnlag for veiledning : etikk og betydningsfulle fenomener. I: Fenomener i faglig veiledning.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-04687-7.

   s.126-139.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2020)

   Danningens vesen i møtet med det lidende mennesket.

   Åbo Akademis Förlag

   ISBN 9789517659536.

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin

   (2020)

   Kontinuitet i alle ledd i bachelorutdanningen gir kvalifiserte sykepleiere.

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

  • Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin

   (2020)

   Faglig skjønn og omsorg utfordres i koronaens tid.

   Sykepleien

   ISSN 0802-9768.

  • Kaldestad, Kari; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Dysvik, Elin

   (2019)

   Kontinuitet i omsorgen er en motvekt til klokketiden og instrumentalistiske praksiser.

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2019)

   Å etablere en relasjon, en kjerneverdi i Fundamentals of Care.

  • Bjerga, Grethe Heidi

   (2019)

   Veiledning i praksis.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway