Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Hillesland, Kristoffer; Pedersen, Grethe Moéll

   (2023)

   Forskerforum: presentasjon av AUR: ny georadar-forskergruppe på AM.

   Forskerforum UiS;

   2023-02-28.

  • Pedersen, Grethe Moéll

   (2023)

   Arkeologi under radaren - resultater fra Rogaland.

   Georadarseminar 2023;

   2023-10-19 - 2023-10-21.

  • Pedersen, Grethe Moéll

   (2022)

   Forskningspub som arena for forskningsformidling.

   Rektormøte;

   2022-10-10.

  • Lindell, Satu Helena; Pedersen, Grethe Moéll; Gil Bell, Theo Eli

   (2021)

   Bruk av droner ved Arkeologisk museum.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.25-28.

  • Pedersen, Grethe Moéll; Gil Bell, Theo Eli

   (2019)

   Fjernmålsvurdering av arkeologiske resultater i Rogaland.

   CAA (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology);

   2019-10-15.

  • Pedersen, Grethe Moéll

   (2019)

   Vikingtidshus på Håland, Sola kommune.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

   s.9-13.

  • Pedersen, Grethe Moéll

   (2018)

   Hus i særklasse! Blogginnlegg på Norark.no 27.09.18.
  • Pedersen, Grethe Moéll

   (2017)

   Å bygge og bo i eldre steinalder på Kvitsøy. .

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   s.27-30.

  • Husvegg, Jon Reinhardt; Denham, Sean Dexter; Gil, Theo Bell; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Åpen dag Øvre Øksnevad..

   Åpen dag Øvre Øksnevad.;

   2016-06-26.

  • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   En utgraving utenom det vanlige, Blogginnlegg på Norark.no.
  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell; Jensen, Christin E

   (2016)

   Kvitsøyprosjektet.

   Arkeologidagen AM;

   2016-03-10.

  • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Den levende blant de døde, Blogginnlegg på Norark.no.
  • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Farvel Øvre Øksnevad, Blogginnlegg på Norark.no.
  • Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Eikebakken på Øvre Øksnevad. Et gravfelt fra Yngre Bronsealder/Tidlig Førromersk Jernalder.

   Norsk Arkeologisk Møte (NAM);

   2016-11-03 - 2016-11-05.

  • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Grenser og avgrensninger, Blogginnlegg på Norark.no.
  • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Tøffe valg! Blogginnlegg på Norark.no.
  • Jensen, Christin E; Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Barkteppet på Kvitsøy. I programmet Museum.
  • Denham, Sean Dexter; Gil, Theo Bell; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Gravene på Øksnevad (i radioprogrammet Museum).
  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell

   (2015)

   Feltsesongen 2015 - Kvitsøy.

   Tirsdagsforedrag;

   2015-11-24.

  • Pedersen, Grethe Moell

   (2015)

   Steinalderundersøkelser - problemstillinger, Metoder og Prioriteringer. Kunnskaps- og Erfaringsutveksling mellom universitetsmuseene i Norge. Presentasjon av formidling i felt ved AM..

   Seminar;

   2015-11-25 - 2015-11-26.

  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell

   (2015)

   Finn spor frå 8000 år gamle Kvitsøybuar.
  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell

   (2015)

   Nytt innblikk i steinalderen på Kvitsøy. Blogginnlegg på forskning.no.
  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell

   (2015)

   Presentasjon av utgravingene på Kvitsøy og litt om arkeologi generelt.

   Presentasjon for lærere på Kvitsøy Skole;

   2015-09-02.

  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell

   (2015)

   Åpen dag. Besøk et utgravingsfelt..

   Tirsdager i felt - Et ettermiddagstilbud fra Arkeologisk Museum;

   2015-08-25.

  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell

   (2015)

   Skolebesøk i felt.

   Skolebesøk i felt;

   2015-08-09 - 2015-08-11.

  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell

   (2015)

   Lært om forhistorien på Kvitsøy.

  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell

   (2015)

   Fant flere steinaldergjenstander.

  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell

   (2015)

   Øks, pilspiss og skrape.

  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell

   (2015)

   Arkeologisk utgraving på Kvitsøy.

   Faglig presentasjon;

   2015-09-10.

  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell

   (2015)

   Kvitsøy leverer! Blogginnlegg på Norark.no.
  • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell

   (2015)

   Arkeologisk aften for befolkningen på Kvitsøy.
 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway