Gro Ellen Mathisen

Professor i organisasjonspsykologi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
KA A-214
Follow me

Bio

Gro Ellen Mathisen is professor in HR and organisational psychology.  She has published articles about creative work climates, creative leadership, creative self-efficacy, work place harassment, group dynamics in corporate boards of directors and psychosocial risks at work. She was the dean of the Faculty of Social Sciences from 2016 to 2020 and has seven years experience from a large oil & gas company holding advisor, leader, and manager positions within HR and HSE. Gro Ellen has extensive experience with presenting research to many types of audience. 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Derdowski, Lukasz Andrzej; Mathisen, Gro Ellen

   (2019)

   Psychosocial factors at work and their associations with safety outcomes in the context of high-risk industries.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2005)

   Climates for creativity and innovation: definitions, measurement, predictors, and consequences.

   ISBN 8230800170.

 • Formidling
  • Rama, Fjoralba Sadja; Mathisen, Gro Ellen

   (2023)

   Åpenhet om kroniske lidelser på jobb.

   Dagens Perspektiv.

   ISSN 2535-6801.

  • Mathisen, Gro Ellen; Tjora, Tore; Bjørnestad, Jone Ravndal

   (2020)

   Det trengs mer psykologikompetanse inn i forebygging.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Derdowski, Lukasz Andrzej; Mathisen, Gro Ellen; Bergh, Linn Iren Vestly

   (2020)

   Psychosocial factors at work and their associations with safety outcomes in the context of high-risk industries: A systematic review.

   14th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology;

   2020-09-02 - 2020-09-04.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2020)

   Arbeiderpartiet i Trøndelag i fritt fall – kan en uheldig kultur endres?.

   Adresseavisen.

   ISSN 0805-3804.

  • Gjerald, Olga; Furunes, Trude; Mathisen, Gro Ellen

   (2019)

   Developing a tailor-made indicator for measuring psychosocial risk factors in the service sector.

   19th Eawop Congress ;

   2019-05-29 - 2019-06-01.

  • Koval, Olena Mykolajivna; Hansen, Håvard; Mathisen, Gro Ellen

   (2019)

   The occurrences and effects of bullying among university employees: work- and person related bullying and psychological distress.

   19 th EAWOP Congress;

   2019-05-29 - 2019-06-01.

  • Derdowski, Lukasz Andrezej; Mathisen, Gro Ellen

   (2018)

   5 reasons why a holiday can boost your workplace creativity.

   ScienceNordic.com.

  • Mathisen, Gro Ellen; Borgen, Turid; Hansen, Håvard

   (2018)

   Krav til pedagogisk kompetanse hos universitetsansatte? Ja, takk!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2018)

   Seksuelle gråsoner.

   nrk.no/ytring.

  • Olaniyan, Oyeniyi Samuel; Furunes, Trude; Mathisen, Gro Ellen

   (2017)

   Psychosocial risk factors, employees well-being, job satisfaction and the role of a supportive leader within the service industry in Norway..

   Enabling Change through Work and Organizational Psychology;

   2017-05-17 - 2017-05-20.

  • Mathisen, Gro Ellen; Furunes, Trude

   (2015)

   Editorial.

   Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

   ISSN 1502-2250.

   Volum 15.

   Hefte 3.

   s.241-243.

   DOI: 10.1080/15022250.2015.1081800

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2010)

   Effektiv idéskaping Slik får du kreativiteten til å blomstre selv om tiden er knapp.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2010)

   Hvordan skape effektive ledergrupper og team Kan team være kreative?.

   utenTitteltekst;

   2010-03-16.

  • Mykletun, Reidar J.; Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle

   (2009)

   Stress and burnout in the restaurant sector.

   Advancements in Human Resource Management Research Special Symposium, The 18th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research;

   2009-09-22 - 2009-09-24.

  • Mathisen, Gro Ellen; Brønnick, Kolbjørn

   (2007)

   Creative self-efficacy: An intervention study.

   European Congress on Work and Organizational Psychology;

   2007-05-09 - 2007-05-12.

  • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle; Mykletun, Reidar J.

   (2007)

   The relationships between supervisor attributes, climate for creativity, and creative output: Evidence from the restaurant industry.

   The 10th European Conference on Creativity and Innovation;

   2007-10-14 - 2007-10-17.

  • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle; Mykletun, Reidar J.

   (2007)

   The Occurrences and Correlates of Bullying and Harassment in the Restaurant Sector.

   The 16th Nordic Research Symposium in Tourism and Hospitality, Invited Special Session on Advancements in Tourism and Hospitality Human Factor Research;

   2007-09-27 - 2007-09-30.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2006)

   Nytenkning og støtte gir kreativt klima.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2006)

   Kreativitet er undervurdert i Norge.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2006)

   Geir Kaufmann: Hva er kreativitet?.

   Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

   ISSN 0332-6470.

   Volum 43.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2006)

   Hva fremmer og hemmer kreativitet i team.

   utenTitteltekst;

   2006-03-03.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2006)

   Mangfold i styrer Hva kan vi lære av forskning på team og kreativitet.

   utenTitteltekst;

   2006-03-07.

  • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle; Mykletun, Reidar J.

   (2006)

   Bullying in the restaurant sector Fiction or fact, good or bad.

   5th International Conference on Bullying and Harassment in the Workplace;

   2006-06-15 - 2006-06-17.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2006)

   Presentation of PhD findings and experiences with submission and defence of PhD thesis.

   utenTitteltekst;

   2006-10-27.

  • Øgaard, Torvald; Gjerald, Olga; Marnburg, Einar; Mathisen, Gro Ellen; Larsen, Svein; Løvli, Kim H; Torstensen, Terje

   (2006)

   Travellers` choice of package tours: The role of (un)conscious information processing and decision making.

   The 15th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2006-10-19 - 2006-10-22.

  • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle; Mykletun, Reidar J.

   (2005)

   Team Climate and Chefs? Creativity and Personality as Predictors of Creative and Innovative Behavior in Restaurants.

   11th European Congress on Work and Organizational Psychology;

   2005-05-12.

  • Mathisen, Gro Ellen; Einarsen, Ståle

   (2003)

   Team Climate and Personality as Predictors of Creative and Innovative Behavior in Teams.

   XIth European Congress on Work and Organizational Psychology;

   2003-05-14 - 2003-05-17.

  • Mathisen, Gro Ellen; Mykletun, Reidar J.

   (2003)

   Perception of creative climate in the restaurant industry: work satisfaction, burnout, stress, and personality as predi.

   12th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2003-10-02 - 2003-10-05.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2003)

   Skaperkraft i kreative miljø.

   utenTitteltekst;

   2003-09-09.

  • Mathisen, Gro Ellen; Mykletun, Reidar J.

   (2003)

   Predicting creative climate in the restaurant business: an issue of personality, satisfaction, stress and burnout?.

   The 12th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research;

   2003-10-02 - 2003-10-05.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2002)

   Hvordan kan jærbuen bli mer kreativ?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2002)

   Innovasjonsklima og team-faktorer relatert til innovasjon og bruk av kreative teknikker i bedrifter.

   Fagmøte om tilrettelegging for bruk av ansatte som faglig ressurs arrangert av Rogalandsforskning i tilknytning til programmet VS2010;

   2002-06-05.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (2002)

   Hvilke typer gruppe-klima og teknikker fremmer innovasjon og kreativitet?.

   utenTitteltekst;

   2002-11-14.

  • Mathisen, Gro Ellen; Mykletun, R.J.; Andersen, Morten

   (2000)

   A new instrument to assess interpersonal behavior in groups.

   First International ICOH Conference on psychosocial factors at work;

  • Mathisen, Gro Ellen

   (1999)

   Assessing climate for innovation and creativity: a review of existing instruments.

   Ninth European Congress on Work and Organizational Psychology: Innovations for Work, Organization and Well-being;

  • Mathisen, Gro Ellen

   (1999)

   Kreativitet i servicenæringene.

   utenTitteltekst;

  • Mathisen, Gro Ellen

   (1998)

   De ulike fasene i kreativ problemløsning.

  • Mathisen, Gro Ellen

   (1998)

   Teknikker til bruk under kreativ problemløsning.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway