Gro Næsheim-Bjørkvik

Oppdragstaker

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-305
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2015)

   Revidering av Trener 1 kurs, Norges Friidrettforbund.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2015)

   Frivillighet i Stavanger - Samhandlingsstrategi 2015-2018.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Fjeld, Jon Besse

   (2014)

   Trenerkurs - Friidrett for barn 6-12 år.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Giske, Rune; Brunes, Anders O.

   (2013)

   Treningsledelse.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205436176.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2013)

   Treningsledelse.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-43617-6.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   Trener 2, Norges Friidrettsforbund og Norges orienteringsforbund, Trenerrollen, modul 4.

  • Seiler, Hilde Lohne; Bø, Kari; Loland, Nina Waaler; Fjørtoft, Ingunn; Fjørtoft, Ingunn; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   "Utvikling av testbatteri for registrering av fysisk form hos voksne og eldre (30-85 år), fase II KAN1 prosjektet".

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Giske, Rune

   (2007)

   Treningsledelse Lederutvikling.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205374423.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2007)

   Evaluering av Barneidrettsbestemmelsene.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Brynemo, Einar

   (2005)

   Friidrett for ungdom.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 8276746381.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2003)

   Aktivitetslederkurs i friidrett.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (1999)

   Team Athletics.

   ISBN 82-995384-0-8.

  • Naesheim-Bjørkvik, Gro

   (1999)

   Team Athletics, friidrett som lagkamp.

   ISBN 82-995384-0-8.

 • Formidling
  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2021)

   Trener 1 kurs Friidrett.

   Trener 1 kurs;

   2021-01-09 - 2021-01-10.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2021)

   Trener 1 kurs praksisdel.

   Trener 1 kurs;

   2021-06-22.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2020)

   Trener 1 kurs NFIF.

   Trener i kurs Norges Friidrettsforbund;

   2020-01-18 - 2020-01-19.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2020)

   Trenerkurs, Friidrett for barn.

   Trenerkurs Friidrett for barn;

   2020-09-11 - 2020-09-13.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2020)

   Friidrett for barn trenerkurs.

   Friidrett for barn trenerkurs;

   2020-10-15 - 2020-10-16.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Kvalø, Silje Eikanger; Eriksen, Agnes Høigård; Mjåtveit, Atle; Nordbotten, Gerd Lise Midtgaard Nilsen

   (2019)

   «Det var gøy å tenke litt selv». Lesson study som arbeidsmetode i kroppsøving.

   Kroppsøvingskonferanse ;

   2019-06-06 - 2019-06-07.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina

   (2019)

   Collaboration between university teachers and mentor teachers to scaffold PE students learning through Lesson Study.

   World Assosiation of Lesson Studies (WALS) 2019;

   2019-09-03 - 2019-09-06.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2018)

   Physical Education student teachers’ experiences with Lesson study during field practice in Norway..

   AIESEP 2018: International Assosiation for Physical Education in Higher Education.;

   2018-07-25 - 2018-07-28.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2018)

   Leeson Study i praksisopplæringen – fra studentenes perspektiv.

   Kroppsøvingskonferansen 2018;

   2018-06-07 - 2018-06-08.

  • Hegerland-Byberg, Sissel; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2018)

   Kroppsøvingslærerens utdanning og praksis: En kvalitativ studie av nyutdannedes kroppsøvingslæreres opplevelse av utdanningen, og erfaringer og opplevelser i møte med praksisfeltet.

   Kroppsøvingskonferansen 2018;

   2018-06-07 - 2018-06-08.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina

   (2018)

   Scaffolding LS as professional development for PE student teachers.

   WALS (World Assosiation of Lesson Study) 2018;

   2018-11-23 - 2018-11-26.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Larssen, Deborah Lynn Sorton

   (2018)

   Symposium: LS to improve student-teachers’ development as professional teachers in a European context. Our Research: Lesson study placement partnerships in teacher education – PAWLS (Practice abroad with LS).

   WALS 2018 (World Assosiation of Lesson Study);

   2018-11-23 - 2018-11-26.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2018)

   Practice abroad with Lesson Study.

   Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) konferanse;

   2018-11-06.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2018)

   Friidrett for ungdom.

   Trener 1 kurs;

   2018-09-15 - 2018-09-16.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2018)

   Friidrettskurs for barn.

   Friidrett for barn kurs;

   2018-10-20.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2017)

   Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for?.

   Norges Friidrettsforbunds kompetansehelg 2017;

   2017-01-20 - 2017-01-22.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2017)

   Hvordan kan skolen og foreldrene stimulere barna til å være fysisk aktive? Og hvilken betydning kan det ha for barns utvikling, både fysisk, psykisk og sosialt? .

   Foreldremøte;

   2017-02-13 - .

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2017)

   Dybdelæring gjennom Lesson Study.

   Personalseminar;

   2017-09-28 - 2017-09-29.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina

   (2017)

   PE student teachers’ experiences with Lesson study in field practice..

   ASSOCIATION FOR TEACHER EDUCATION IN EUROPE (ATEE) konferanse;

   2017-10-25 - 2017-10-28.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Larssen, Deborah Lynn Sorton

   (2017)

   Scaffolding student teachers learning processes in Lesson Study through recorded summaries..

   World Association of Lesson Studies (WALS);

   2017-11-24 - 2017-11-28.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis

   (2016)

   TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice.

   Bringing Teacher Education Forward;

   2016-06-06 - 2016-06-08.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne

   (2016)

   Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers.

   World association of Lesson study 2016;

   2016-09-03 - 2016-09-05.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2016)

   Lesson Study som mulighet for en mer forskningsbasert praksisopplæring i kroppsøvingsfaget.

   Kroppsøvingskonferansen 2016;

   2016-06-09 - 2016-06-10.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina

   (2016)

   Establishing an inquiry-based learning community in mentoring sessions during Initial Teacher Education.

   ATEE, Association for Teacher Education in Europe;

   2016-08-22 - 2016-08-24.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2016)

   Friidrett for barn.

   Trenerkurs;

   2016-09-06 - 2016-09-13.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2016)

   trener 1 kurs.

   Trener 1 kurs;

   2016-10-01 - 2016-10-02.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2016)

   Kurs i Friidrett for barn.

   Kompetansehelgen NFIF;

   2016-01-22 - 2016-01-24.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2016)

   Hva er viktig lærerkunnskap i kroppsøvingsfaget?.

   Skolehistorisk årbok for Rogaland.

   ISSN 0801-2520.

   Volum 33.

   s.72-78.

  • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel

   (2015)

   A comparison of content in mentoring sessions in two conditions, a Business-as-usual and a Lesson study intervention.

   AERA 2015 ;

   2015-04-15 - 2015-04-21.

  • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel

   (2015)

   Conversation patterns in mentoring conversations during internship in initial teacher education (ITE).

   ATEE 2015;

   2015-09-24 - 2015-09-26.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2015)

   Hvordan komme i form med jogging?.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2015)

   Trener 1 kurs Norges Friidrettsforbund.

   Trener 1 kurs Norges Friidrettsforbund;

   2015-11-14.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2014)

   Ungdomstrening NFIF.

   KOmpetansehelgen NFIF;

   2014-01-24 - 2014-01-26.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2013)

   Trener 2 kurs om trenerrollen.

   Kompetansehelg for Norges Friidrettsforbund og Norges orienteringsforbund;

   2013-01-25 - 2013-01-27.

  • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel

   (2013)

   Veiledningssamtaler i læringsstudenters praksisperioder – innhold og prosesser.

   FOU i praksis;

   2013-04-22 - 2013-04-23.

  • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel

   (2013)

   A comparison of content in mentoring sessions in two circumstances, a control group and a Lesson study intervention group.

   Wals conference;

   2013-09-06 - 2013-09-08.

  • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel

   (2013)

   Mentoring conversations in student teachers practicum – content and processes.

   ECER European Conference on Educational Research;

   2013-09-09 - 2013-09-13.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel

   (2013)

   Hvilke faktorer trekkes fram som sentrale for god kroppsøvingsundervisning gjennom veiledningssamtaler for grunnskolelærerstudenter?.

   Kroppsøvingskonferansen 2013;

   2013-06-13 - 2013-06-14.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel

   (2013)

   Mentoring conversations in Physical Education– content and processes in field work in initial Teacher Education.

   18 th ECSS Congress;

   2013-06-26 - 2013-06-29.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2013)

   I hvilken grad har daglig fysisk aktivitet i skolen betydning for elevenes generelle aktivitetsnivå?.

   Kroppøvingskonferansen 2013;

   2013-06-13 - 2013-06-14.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2013)

   Ungdomstrenerkurs, trener 1.

   Trener 1 kurs;

   2013-11-08 - 2013-11-10.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2012)

   Åpning av 52 hverdagsturer - folkehelse.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2012)

   Kursholder for Aktivitetslederkurs - kursledere.

   Kompetansehelgen;

   2012-01-27 - 2012-01-29.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2012)

   Trener 2 kurs, trenerrollen.

   Kompetansehelgen;

   2012-01-28 - .

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2012)

   Ungdomstrenerkurs for Norges Friidrettsforbund.

   Ungdomstrenerkurs, trener 1 ;

   2012-10-19 - 2012-10-20.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2012)

   Hvordan utvikle hurtighet i lagidretter og individuelle idretter? Foredrag. Workshop: Hurtighet - forslag til praktiske øvelser.

   Nettverksamling for idrettsfag;

   2012-11-14 - 2012-11-15.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2012)

   Er de tradisjonelle aktivitetene i kroppsøvingsfaget hemmende eller fremmende for elevenes bevegelsesglede?.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2012-12-16 - .

  • Vika, Margrethe Elin; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Hausmann, Frøydis; Iversen, Vegard; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Tengesdal, Ellen; Bjerke, Andre; Bjorvand-Bøhn, Kari

   (2011)

   Rehabilitation of women following treatment for gynaecological cancer: A randomized controlled study - A description of a multicenter study and experiences so far .

   IPOS 13th World congress of Psycho-oncology ;

   2011-10-16 - 2011-10-20.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   Kvalitetsvurderinger i fotballskolenes sommertilbudhttp://www.nrk.no/nett-tv/klipp/753607/.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   Læring, mestring og bevegelsesglede i kroppsøvingsfaget.

   Skolemøtet i Rogaland;

   2011-11-18 - .

  • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   To what extent have daily physical activity in school impact on pupils' general level of activity?.

   Internasjonal Idrettskonferanse, England;

   2011-09-06 - 2011-09-08.

  • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   Kroppsøving er et greit fag å ha - elevene skal jo bare "lufte vede litt".....

   Skolemøtet for Rogaland;

   2011-11-18.

  • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   Utfordringer med vurdering i krroppsøvingsfaget.

   LFF-Regionssamling;

   2011-09-20.

  • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   Skal innsats telle ved karaktersetting i kroppsøving?.

   Fagsamling kroppsøving, Nord-Rogaland;

   2011-05-24.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   Kursholder modul 4- trenerrollen.

   Trener 2 kurs;

   2011-12-02 - 2011-12-03.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   Kursholder Trener 1, ungdomstrenerkurs.

   Ungdomstrenerkurs;

   2011-11-25 - 2011-11-27.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   Hvordan utvikle hurtighet hos unge fotballspillere?.

   Seminar;

   2011-10-06 - .

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   Kroppsøvingslærere fornyer seg lite.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Hansen, Bjørge Hermann; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Anderssen, Sigmund Alfred

   (2010)

   International Physical Activity Questionnaire: A Validation of the Norwegian Version in a National Representative Sample.

   Medicine & Science in Sports & Exercise.

   ISSN 0195-9131.

   Volum 42.

   Hefte 5.

   s.809-810.

  • Dyrstad, Sindre; Hansen, Bjørge Herman; Hansen, Bjørge Herman; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Anderssen, Sigmund A.; Anderssen, Sigmund A.

   (2010)

   International Physical Activity Questionnaire: A validation of the Norwegian version in a national representative sample.

   Medicine & Science in Sports & Exercise.

   ISSN 0195-9131.

   Hefte 42.

  • Dyrstad, Sindre; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2010)

   Sør-og rogalendinger har dårligst kondis Stor kartlegging av nordmenns fysiske form.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2010)

   I hvilken grad har daglig fysisk aktiviteti skolen innvirkning på elevenes generell aktivitetsnivå?.

   Den 11. nordiske læreruddannelsekonference;

   2010-05-05 - 2010-05-07.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2010)

   Trening- stress eller kult?.

   Forskningsdagene;

   2010-09-24 - 2010-10-03.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2010)

   Hjelp ? hvordan skal jeg tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet i skolen?.

   Landskonferanse i kroppsøving;

   2010-10-20 - 2010-10-21.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2010)

   Praktisk arbeid i kroppsøvingsfaget i forhold til vurdering, planarbeid og kompetansemål i friidrett.

   Landskonferansen i kroppsøving 2010;

   2010-10-20 - 2010-10-21.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2010)

   Vurdering i kroppsøvingsfaget.

   Etterutdanningskurs for lærere;

   2010-11-11.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2010)

   UiS prioriterer kurs og kompetanseutvikling i kroppsøvingsfaget.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2010)

   Har daglig fysisk aktivitet i skolen innvirkning på elevenes generell aktivitetsnivå?.

   Åpen fagdag;

   2010-11-24.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2010)

   Ungdommers aktivitetsvaner.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2010)

   Kroppsøving og kompetanseheving.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2010)

   Ut! Hvordan jogger vi?.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2009)

   Kurslærerkurs for aktivitetsledere i Norges idrettsforbund.

   Kurslærerkurs for aktivitetsledere;

   2009-06-05 - 2009-06-06.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2009)

   Kurslærerkurs for aktivitetsledere i Norges Fri-idrettsforbund.

   Kurslærerkurs for aktivitetsledere i Norges Fri-idrettsforbund;

   2009-11-20 - 2009-11-22.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2009)

   Kroppsøving - et hovedfag.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2009)

   Hvordan kan unge fotballspillere trene hurtighet?.

   Trener og spillermøte i Tjensvoll fotballklubb;

   2009-09-17.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2009)

   Slik trener du effektivt i tidsklemma.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2009)

   To nei og ett ja til gymkarakterer.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2009)

   Skisporten har funnet tilbake til OL-feberen.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   Hvordan trene hurtighet for unge fotballspillere?.

   Trener og spillermøte i Vardeneset fotballklubb;

   2008-04-16.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   Norges Friidrettsforbunds Ungdomstrenerkurs.

   Ungdomstrenerkurs;

   2008-01-18 - 2008-01-19.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   Norges Friidrettsforbunds aktivitetslederkurs.

   Aktivitetslederkurs;

   2008-04-28 - 2008-04-29.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   Karakterer i kroppsøving i videregående skole.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   Trener barna for hardt i ung alder?.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   I hvilken grad kan vi som lærerutdannere utvikle en felles kunnskapsbase gjennom veiledning av nyutdannede lærere?.

   ¿Den 10. nordiske laereruddannelsekongres¿;

   2008-05-21 - 2008-05-25.

  • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?.

   10. Nordiske lærerutdannelseskongress;

   2008-05-21 - 2008-05-24.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   De har det gøy, men når skal de begynne å trene?.

   Orienteringsforbundets O-galla 2008;

   2008-11-14 - 2008-11-16.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   Kan kroppsøvingsfaget bidra til livslang bevegelsesglede? Hva sier forskningen?.

   Åpen fagdag 2008, Universitetet i Stavanger;

   2008-11-26.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   Kurslærerkurs i Friidrett for ungdom.

   Kurslærerkurs for friidrett for ungdom;

   2008-11-21 - 2008-11-23.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2007)

   Hva vil vi med barneidrettsbestemmelsene i Norge?.

   Norges Friidrettsforbunds ting 2007;

   2007-03-30 - 2007-04-01.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2007)

   Varierte aktiviteter med basisferdighetene løp, hopp og kast på barnetrinnet.

   Landskonferansen i kroppsøving 2007;

   2007-10-22 - 2007-10-24.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2007)

   Friidrett på ungdomstrinnet.

   Landskonferansen i kroppsøving 2007;

   2007-10-22 - 2007-10-24.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2007)

   Trenger barn rettigheter i idrett?.

   Kunnskapsturneen 2007, Norges Idrettsforbund og Olympiske komite;

   2007-11-07.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2007)

   Hva betyr det at barn har fått rettigheter i idretten?.

   Kunnskapsturneen 2007, Norges Idrettsforbund og Olympiske komite;

   2007-10-11.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2007)

   Hvordan kan fotballspillere trene for å bli hurtigere?.

   Trener- og spillermøte i Vaulen fotballklubb;

   2007-09-12.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2007)

   Hurtighetstrening tilpasset fotball.

   Trener- og spillermøte i Brodd idrettsklubb;

   2007-10-31.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2007)

   Kunnskapsløftet, kroppsøving og læringsstrategier.

   Fagmøte i kroppsøving for lærere i Randaberg;

   2007-11-07.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2007)

   Barneidrett er et verdivalg!.

   Rogalandskonferanse for idrettsrådene;

   2007-09-14.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2007)

   Hvem skal styre barneidretten?.

   Kunnskapsturneen;

   2007-11-13.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2007)

   Styrketrening tilrettelagt for de som jobber mye foran pc'en.

   PULS-prosjekt i Statoil-hydro.;

   2007-11-14.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2007)

   Talentutvikling i idrett - hvor viktig er tidlig spesialisering?.

   Åpen Fagdag på Universitetet i Stavanger;

   2007-11-28.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2006)

   Kvinner i lederposisjoner.

   Kvinner i lederposisjoner.;

   2006-04-25.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2006)

   Friluftsliv og Kunnskapsløftet.

   Nettverkskonferanse for Friluftsrådene;

   2006-03-20.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2006)

   Kroppsøvingsfaget i Kunnskapsløftet.

   Kunnskapsløftet og Lærerutdanningen;

   2006-03-09 - 2006-03-10.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2005)

   Ungdomstrenerkurs i friidrett.

   Kurslederkonferanse i Norges Friidrettsforbund;

   2005-10-21 - 2005-10-23.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2005)

   Kroppsøving - et av skolens hovedfag?.

   ?.

   Hefte 2005, nr. 4.

   s.14-19.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2005)

   Team Athletics i skolen.

   ?.

   Hefte 2005, Nr. 4.

   s.24-26.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2005)

   Barn og konkurranser.

   Friidrett.

   ISSN 0332-9666.

   Hefte jun.05.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2005)

   Hensiktsmessige treningsmetoder for å stimulere hurtighet og spenst for ungdom i alderen 16-19 år.

   Åpen fagdag;

   2005-11-25.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2005)

   Hvordan skape fysisk aktive skolebarn?.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2005-11-18.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2005)

   Friidrett for alle i skolen - nye muligheter.

   Landskonferansen i kroppsøving 2005;

   2005-06-09 - 2005-06-10.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2002)

   "Fra lek til friidrett". Miljøtilrettelegging i friidretts for barn i alderen 7-12 år.

   Faglig samling for aktivitetskursledere i Norges Idrettsforbund;

   2002-01-18 - 2002-01-20.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2002)

   Aktiviteslederkurs i friidrett.

   Kurslærerkurs Norges fri-idrettsforbund;

   2002-11-22 - 2002-11-23.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2019)

   Kurslærerkurs for friidrettsskole for barn (E-kurs Nestlé-lekene). .

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2017)

   Friidrett i skolen, timeopplegg og vurdering for læring.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2010)

   Publisert forelesninger i kroppsøvingsdidaktikk ved bruk av systemet Lecture capture. For nettbasert læring og formidling, tilgjengelig for studenter på utvalgte kurs på UiS.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway