Hopp til hovedinnhold

Gudrun Songøygard Battin

Førsteamanuensis

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Bio

Gudrun S. Battin arbeider med undervisning og forskning tilknyttet Avdeling for folkehelse ved Universitetet i Stavanger. Hun er utdannet sykepleier med mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi. Hun er i en kvalifiseringsstilling til førsteamanuensis der hun ferdigstiller sin doktorgradsavhandling innen helsevitenskap. 

Battins forskninginteresser ligger innen studier av kronisk sykdom, smerte, rusavhengighet, livsstil, sykepleie, profesjoner samt tverrprofesjonell samhandling. Hun har særlig interesse for anvendt filosofi og sosialantropologisk/sosiologisk teori i helseforskning. 
Hun har bred kompetanse i kvalitativ forskningsmetode og er videreutdannet i kunnskapsbasert praksis. 

Battins doktorgradsarbeid er en etnografisk studie av tverrprofesjonell samhandling i byopsykososial smerterehabilitering.

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Battin, Gudrun Songøygard; Romsland, Grace Inga; Christiansen, Bjørg

   (2021)

   The puzzle of therapeutic emplotment: creating a shared clinical plot through interprofessional interaction in biopsychosocial pain rehabilitation.

   Social Science and Medicine

   ISSN 0277-9536.

   Volum 277.

   s.1-8.

   DOI: 10.1016/j.socscimed.2021.113904

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Battin, Gudrun Songøygard; Romsland, Grace Inga; Christiansen, Bjørg

   (2018)

   Interprofessional Collaboration in Pain Rehabilitation. An Etnographic Approach..

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway