Hopp til hovedinnhold

Gunn Helen Ofstad

Universitetslektor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24164
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Wagner, Åse Kari H.; Ofstad, Gunn Helen

   (2021)

   Exploratory and play-based literacy activities in the transition from kindergarten to school : A Norwegian example. I: Initiatives collaboratives pour l'enfance : Quelles mutations de l'éducation et du travail social?.

   Presses universitaires de la Méditerranée

   ISBN 9782367814315.

   s.27-44.

  • Mangen, Anne; Anda-Ågotnes, Liss Gøril; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Brønnick, Kolbjørn S

   (2015)

   Handwriting versus Keyboard Writing: Effect on Word Recall.

   The Journal of Writing Research

   ISSN 2030-1006.

   Volum 7.

   Hefte 2.

   s.227-247.

   DOI: 10.17239/jowr-2015.07.02.1

  • Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2014)

   Det gode grunnlaget. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205431164.

   s.34-67.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2011)

   Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-33898-5.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Før lesing blir vrient. Arbeid med språkstimulering i fire Lesefrø-barnehager.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

 • Bøker og kapitler
  • Ofstad, Gunn Helen

   (2021)

   Språkhverdagen på SFO .

   ISBN 9788202687427.

  • Ofstad, Gunn Helen

   (2021)

   Den lærerike hverdagssamtalen i barnehagen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788283722260.

  • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Læsefrø : sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner.

   Dansk Psykologisk Forlag

   ISBN 978-87-7706-781-5.

 • Formidling
  • Lunde, Svanaug; Ofstad, Gunn Helen; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - overgang fra barnehage til skole.

  • Wagner, Åse Kari H.; Ofstad, Gunn Helen

   (2019)

   LA TRANSITION DU JARDIN D'ENFANTS A L'ELEMENTAIRE EN NORVEGE. LANGUAGE ET LITTERATIE. .

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ofstad, Gunn Helen; Hoel, Trude

   (2019)

   Gutter og lesing i barnehagen.

  • Ofstad, Gunn Helen

   (2016)

   Språkarbeid i barnehagen.

  • Ofstad, Gunn Helen; Sandø, Heidi; Mørk, Peter

   (2016)

   Språkløyper Overgang fra barnehage til skole Språkarbeid.

  • Hole-Forsmo, Maria; Ofstad, Gunn Helen; Mørk, Peter; Sandø, Heidi

   (2016)

   Språkløyper Overgang fra barnehage til skole Oppstart .

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Ofstad, Gunn Helen; Mørk, Peter

   (2016)

   Språkløyper Overgang fra barnehage til skole Kulturmøter.

  • Ofstad, Gunn Helen

   (2016)

   Oppstartssamling for språkløyper.

  • Ofstad, Gunn Helen

   (2016)

   Overgang fra barnehage til skole.

  • Hole-Forsmo, Maria; Ofstad, Gunn Helen; Sandø, Heidi

   (2016)

   Språkløyper Overgang fra barnehage til skole Kartlegging.

  • Ofstad, Gunn Helen

   (2016)

   Med språket som nøkkel.

  • Joner, Maya Dybvig; Ofstad, Gunn Helen; Mørk, Peter

   (2016)

   Overgang fra barnehage til skole Samarbeid.

  • Ofstad, Gunn Helen

   (2016)

   Hvordan unngå de digitale klasseskillene? Bør alle få nettbrett i førsteklasse?.

  • Ofstad, Gunn Helen

   (2016)

   Barns språkutvikling ibu.

  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   The Need to Read.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2013)

   Barns språkhverdag.

  • Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Mangen, Anne

   (2013)

   Skriving for hånd eller på tastatur? Innspill til en tverrvitenskapelig forskningsagenda.

  • Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2012)

   The Visual Writer. I: Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research.

   Emerald Group Publishing Limited

   ISBN 978-1-78052-928-8.

   s.379-381.

  • Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Torrance, Mark

   (2012)

   Does cohesion rely on visual feedback from the emerging text?.

  • Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2011)

   Å skape lesere starter i barnehagen. Metodiske erfaringer fra Lesefrø.

  • Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2011)

   Ny metoder = ny innsikt? Om registering av øyebevegelser og tastaturaktivitet som metoder.

  • Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Torrance, Mark

   (2011)

   Multilevel analysis of latency in writing.

  • Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Torrance, Mark

   (2011)

   Multilevel analysis of the writing process online.

  • Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Torrance, Mark

   (2011)

   Multilevel analysis of keystroke layency and eye tracking in writing.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Lesefrø. Del 2: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø.

  • Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Lesefrø konferansen: Hvordan gikk det med barna i lesefrø?.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway