Hopp til hovedinnhold

Gunnar Thesen

Professor

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
EOJ SV-323
Bio

Thesen holds a PhD in Political Science from Aarhus University. His research concentrates on the interplay between parties, media and public opinion as well as on the political influence of organized interests. While most of his research aim at general contributions to the discipline, he also has experience with specific policy areas such as welfare, energy, fisheries and transport. Thesen is currently principal investigator of a comparative "big data" project studying the influence of news on party support in 5 countries.

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Thesen, Gunnar

   (2021)

   Everything Changes, But It All Stays the Same. Labour Market Parties, Corporatism and Norwegian Sick Pay Policies 1978–2014.

   Scandinavian Political Studies

   ISSN 0080-6757.

   Volum 44.

   Hefte 3.

   s.299-320.

   DOI: 10.1111/1467-9477.12200

  • Thesen, Gunnar; Mortensen, Peter Bjerre; Green-Pedersen, Christoffer

   (2019)

   Cost of ruling as a game of tones: The accumulation of bad news and incumbents’ vote loss.

   European Journal of Political Research

   ISSN 0304-4130.

   DOI: 10.1111/1475-6765.12367

  • Thesen, Gunnar

   (2018)

   News content and populist radical right party support. The case of Denmark.

   Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy

   ISSN 0261-3794.

   Volum 56.

   s.80-89.

   DOI: 10.1016/j.electstud.2018.09.003

  • Thesen, Gunnar

   (2017)

   I samme båt eller på hvert sitt nes? En kvalitativ studie av fiskeres holdninger til petroleumsvirksomheten i ulike kystsamfunn.

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 58.

   Hefte 2.

   s.166-190.

   DOI: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-02-02

  • Green-Pedersen, Christoffer; Mortensen, Peter Bjerre; Thesen, Gunnar

   (2017)

   News Tone and the Government in the News: When and Why Do Government Actors Appear in the News?. I: How Political Actors Use the Media. A Functional Analysis of the Media’s Role in Politics..

   Palgrave Macmillan

   ISBN 978-3-319-60249-3.

   s.207-223.

   DOI: 10.1007/978-3-319-60249-3_11

  • Thesen, Gunnar

   (2017)

   An Intervening Intermediary: Making Political Sense of Media Influence. I: How Political Actors Use the Media. A Functional Analysis of the Media’s Role in Politics..

   Palgrave Macmillan

   ISBN 978-3-319-60249-3.

   s.21-37.

   DOI: 10.1007/978-3-319-60249-3_2

  • Thesen, Gunnar; Green-Pedersen, Christoffer; Mortensen, Peter Bjerre

   (2017)

   Priming, Issue Ownership, and Party Support: The Electoral Gains of an Issue-Friendly Media Agenda.

   Political Communication

   ISSN 1058-4609.

   Volum 34.

   Hefte 2.

   s.282-301.

   DOI: 10.1080/10584609.2016.1233920

  • Thesen, Gunnar

   (2016)

   Win Some, Lose None? Support Parties at the Polls and in Political Agenda-Setting.

   Political Studies

   ISSN 0032-3217.

   Volum 64.

   Hefte 4.

   s.979-999.

   DOI: 10.1111/1467-9248.12223

  • Green-Pedersen, Christoffer; Mortensen, Peter Bjerre; Thesen, Gunnar

   (2015)

   The Incumbency Bonus Revisited: Causes and Consequences of Media Dominance.

   British Journal of Political Science

   ISSN 0007-1234.

   DOI: 10.1017/S0007123415000022

  • van Aelst, Peter; Thesen, Gunnar; Walgrave, Stefaan; Vliegenthart, Rens

   (2014)

   Mediatization and Political Agenda-setting: Changing Issue Priorities?. I: Mediatization of Politics. Understanding the Transformation of Western Democracies.

   Palgrave Macmillan

   ISBN 978-1-137-27583-7.

   s.200-220.

   DOI: 10.1057/9781137275844_11

  • Thesen, Gunnar

   (2014)

   Political agenda-setting as mediatized politics? Media-politics interactions from a party and issue competition perspective.

   The International Journal of Press/Politics

   ISSN 1940-1612.

   Volum 19.

   Hefte 2.

   s.181-201.

   DOI: 10.1177/1940161213515756

  • Thesen, Gunnar

   (2013)

   When good news is scarce and bad news is good: Government responsibilities and opposition possibilities in political agenda-setting.

   European Journal of Political Research

   ISSN 0304-4130.

   DOI: 10.1111/j.1475-6765.2012.02075.x

  • Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Christiansen, Peter Munk; Nørgaard, Asbjørn Sonne

   (2013)

   Coping With Corporatism in Decline and the Revival of Parliament: Interest Group Lobbyism in Denmark and Norway, 1980–2005.

   Comparative Political Studies

   ISSN 0010-4140.

   Volum 46.

   Hefte 4.

   s.457-485.

   DOI: 10.1177/0010414012453712

  • Thesen, Gunnar

   (2012)

   When good news is scarce and bad news is good: Government responsibilities and opposition possibilities in political agenda-setting.

   European Journal of Political Research

   ISSN 0304-4130.

   DOI: 10.1111/j.1475-6765.2012.02075.x

  • Tarigan, Ari Krisna Mawira; Bayer, Stian Brosvik; Langhelle, Oluf; Thesen, Gunnar

   (2012)

   Estimating determinants of public acceptance of hydrogen vehicles and refuelling stations in greater Stavanger.

   International Journal of Hydrogen Energy

   ISSN 0360-3199.

   DOI: 10.1016/j.ijhydene.2011.12.138

  • Tarigan, Ari K.M.; Bayer, Stian Brosvik; Langhelle, Oluf; Thesen, Gunnar

   (2012)

   Estimating determinants of public acceptance of hydrogen vehicles and refuelling stations in greater Stavanger.

   International Journal of Hydrogen Energy

   ISSN 0360-3199.

   Volum 37.

   Hefte 7.

   s.6063-6073.

   DOI: 10.1016/j.ijhydene.2011.12.138

  • Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Öberg, Per Ola; Svensson, Torsten; Christiansen, Peter Munk; Nørgaard, Asbjørn Sonne

   (2011)

   Disrupted Exchange and Declining Corporatism: Government Authority and Interest Group Capability in Scandinavia.

   Government and Opposition

   ISSN 0017-257X.

   Volum 46.

   Hefte 3.

   s.365-391.

   DOI: 10.1111/j.1477-7053.2011.01343.x

  • Thesen, Gunnar; Leknes, Einar

   (2010)

   Nord-Norge i norsk petroleumspolitikk - narrativer og politisk endring. I: Oljevirksomhetens inntog i nord. Næringsutvikling, politikk og samfunn.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-40380-2.

   s.45-76.

  • Christiansen, Peter Munk; Nørgaard, Asbjørn Sonne; Rommetvedt, Hilmar; Svensson, Torsten; Thesen, Gunnar; Öberg, Per Ola

   (2010)

   Varieties of Democracy: Interest Groups and Corporatist Committees in Scandinavian Policy Making.

   VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations

   ISSN 0957-8765.

   Volum 21.

   Hefte 1.

   s.22-40.

  • Thesen, Gunnar; Rommetvedt, Hilmar

   (2009)

   Norske organisasjoners strategier for politisk innflytelse. I: Frivillige organisasjoner og offentlig politikk.

   Novus Forlag

   ISBN 978-82-7099-534-9.

   s.32-63.

  • Thesen, Gunnar; Langhelle, Oluf

   (2008)

   Awareness, acceptability and attitudes towards hydrogen vehicles and filling stations: A Greater Stavanger case study and comparisons with London.

   International Journal of Hydrogen Energy

   ISSN 0360-3199.

   Volum 33.

   Hefte 21.

   s.5859-5867.

   DOI: 10.1016/j.ijhydene.2008.07.006

  • Berg, Christin; Bayer, Stian Brosvik; Thesen, Gunnar

   (2008)

   En analyse av unge føreres kjøreatferd og motiver for å delta i et ISA-forsøk.

   Trafikdage på Aalborg Universitet.

   ISSN 1903-1092.

  • Thesen, Gunnar

   (2007)

   Influence on the storting agenda through representation and agenda setting 1985-2001.

   Klartekst : Universitetsforlagets magasin

   ISSN 1503-0245.

   Volum 48.

   Hefte 2.

   s.227-256.

  • Thesen, Gunnar

   (2007)

   Innflytelse på Stortingets dagsorden gjennom representasjon og agendasetting 1985-2001.

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 48.

   Hefte 2.

   s.227-256.

 • Bøker og kapitler
  • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid

   (2015)

   Forskerblikk på politikk og samfunn.

  • Bayer, Stian Brosvik; Thesen, Gunnar; Harstad, Anne Marthe

   (2014)

   Kartlegging og analyse av bussbrukernes reisemønster og vurdering av tilbudet i sentrale områder på Nord-Jæren og Haugalandet.

  • Thesen, Gunnar; Aaserød, Martin Ivar; Berge, Dag Magne; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar

   (2013)

   Ett Hav : muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringen.

   ISBN 978-82-490-0818-6.

  • Bayer, Stian Brosvik; Thesen, Gunnar

   (2013)

   Offentlig-privat samarbeid (OPS) på vei? En kunnskapsoppsummering.

  • Leknes, Einar; Thesen, Gunnar

   (2012)

   Evaluering av Osloregionens Europakontor.

  • Thesen, Gunnar; Leknes, Einar

   (2012)

   Oppsummering av funn fra DEMOSREG-programmet på området regional innovasjon.

  • Thesen, Gunnar

   (2011)

   Attack and Defend! Explaining Party Responses to News.

   Aarhus Universitetsforlag

   ISBN 978-87-7335-156-7.

  • Berg, Christin; Bayer, Stian Brosvik; Thesen, Gunnar

   (2008)

   Ungtrafikk. Resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy.

  • Bjelland, Anders; Thesen, Gunnar

   (2007)

   Evaluering av Trafikksikkerhetshallen på Forus.

  • Thesen, Gunnar

   (2007)

   Reisevaneanalyser av storbyområdet på Nord-Jæren.

  • Berg, Christin; Thesen, Gunnar

   (2006)

   Sesongvariasjoner i Stavangerregionens reisevaner 2005. RVU Sommerrapport.

  • Berg, Christin; Thesen, Gunnar

   (2006)

   Reisevaner i Stavangerregionen 1998-2005. RVU Hovedrapport.

  • Thesen, Gunnar

   (2006)

   Dokumentasjonsnotat RVU 2005.

  • Berg, Christin; Thesen, Gunnar

   (2006)

   Skoleelevers holdninger og handlinger i Karmøytrafikken 2003-2005.

  • Thesen, Gunnar

   (2006)

   Evaluering av friere brukervalg i Eide kommunes hjemmehjelptjeneste.

 • Formidling
  • Thesen, Gunnar

   (2017)

   Et typisk valg? Stortingsvalget 2017 i lys av valgforskningen..

  • Thesen, Gunnar

   (2014)

   Styrer mediene politikerne?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Leknes, Einar; Thesen, Gunnar

   (2013)

   Det norske regionparadokset.

   Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling

   ISSN 0805-083X.

   Hefte 6.

   s.30-34.

  • Green-Pedersen, Christoffer; Mortensen, Peter Bjerre; Seeberg, Henrik B; Thesen, Gunnar

   (2013)

   The Power of the Opposition.

   Perspectives on Europe

   ISSN 0046-2802.

   Volum 42.

   Hefte 2.

   s.54-59.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway