Håkon Kartveit

Universitetslektor i slagverk

Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk