Hopp til hovedinnhold

Håkon Reiersen

Førsteamanuensis / Associate Professor

Arkeologisk museum
Avdeling samlinger
AM A-310
Bio

Arbeider med samlingsforvaltning, særlig jernalder. Forsker på statusgjenstander, graver, elitemiljøer, maktsenter og faghistorie. Deltar i forskningsprosjektet "Avaldsnes - Maktens havn", forskernettverket "Internationales Sachsensymposion" og forskergruppen "Animals mediating the Real and the Imaginary (ARI)". Research topics: Iron Age Scandinavia, elites, centres of power, status objects, history of archaeological research. Profile on Academia.edu.

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   From Eketorp to Jæren. "Leader houses" in the Court sites of South-western Norway.

   Archäologisches Korrespondenzblatt

   ISSN 0342-734X.

   Volum 49.

   Hefte 2.

   s.245-257.

  • Reiersen, Håkon

   (2018)

   The death of serpent-head rings. Ritual destruction of elite insignia from the Roman period. I: Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-59724-5.

   s.31-55.

  • Stylegar, Frans-Arne Hedlund; Reiersen, Håkon

   (2017)

   The Flaghaug Burials. I: Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.

   Walter de Gruyter (De Gruyter)

   ISBN 978-3-11-042108-8.

   s.551-638.

   DOI: 10.1515/9783110421088-024

  • Stylegar, Frans-Arne; Reiersen, Håkon; Pesch, Alexandra; Grimm, Oliver

   (2011)

   Two masks and a ring from Avaldsnes in Rogaland. One answer and several questions .

   Fornvännen

   ISSN 0015-7813.

   Volum 106.

   Hefte 1.

   s.8-25.

  • Reiersen, Håkon

   (2011)

   Status Rings as Indicators of Centres in Western Norway in the Late Roman Iron Age.

   Archäologie in Schleswig

   ISSN 0909-0533.

   Volum Sonderband.

   s.157-170.

 • Bøker og kapitler
  • Reiersen, Håkon; Bergsvik, Knut Andreas

   (2017)

   Elite milieus and centres in Western Norway 200-550 AD.

   ISBN 978-82-308-3990-4.

  • Reiersen, Håkon

   (2012)

   Rapport etter utgravning av gravminne (id 108528-2) på Bjorvollen, Stend (Fana), 97/54, Bergen k., Hordaland.

  • Reiersen, Håkon

   (2012)

   Innberetning fra utgravning av boplasspor (id 108528-1) på Bjorvollen, Stend (Fana), 97/54, Bergen k., Hordaland.

  • Reiersen, Håkon

   (2011)

   Feltkurs for masterstudenter 2011. Innberetning fra utgravning på Bjorvollen, Stend, gnr. 97, bnr. 54, Fana, Bergen k., Hordaland.

  • Reiersen, Håkon

   (2009)

   The Central Place of the Avaldsnes Area, SW Norway. An Analysis of Elites and Central Functions along Karmsund 200 BC - AD 1000.

 • Formidling
  • Reiersen, Håkon

   (2022)

   Oppsiktsvekkende gullfunn i Eggelia kan gjøre at norgeshistorien må omskrives: – Kan være biten som har manglet i historien. [Funn av ormehodearmring]. Sak ved Lars Lilleby Macedo.

   Steinkjer-avisa

   Volum 21.01.2022.

   s.1-3.

  • Macedo, Lars Lilleby; Maixner, Birgit; Reiersen, Håkon

   (2022)

   Oppsiktsvekkende gullfunn i Eggelia kan gjøre at norgeshistorien må omskrives – kan være biten som har manglet.

  • Reiersen, Håkon; Kvæstad, Christopher Fredrik

   (2021)

   Haraldseid i Vindafjord. Ferdsle og makt i jernalder og mellomalder.

  • Reiersen, Håkon; Vivås, Arild; Ravnås, Hallgjerd Håbakk

   (2021)

   Arkeologi og geofysikk i Maktens havn. Ny forskning på Avaldsnes.

  • Reiersen, Håkon

   (2021)

   Førromerske graver, ein pilspiss, røyser og stakketufter. Undersøkingane på Forsandmoen i 1968.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

   s.26-32.

  • Reiersen, Håkon

   (2021)

   Ormen frå Hesby. Gullfunn frå ei krisetid? Gjenstandar frå fortida 24.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.16-16.

  • Reiersen, Håkon

   (2021)

   Arkeologiske samlingar og arkiv. Forvaltning av, forsking på og formidling av vår eldste kulturarv.

  • Stylegar, Frans-Arne Hedlund; Reiersen, Håkon

   (2021)

   Stavanger - en arkeologisk X-faktor [kronikk].

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.34-34.

  • Reiersen, Håkon

   (2021)

   "Eit lagdelt jordbrukssamfunn på terskelen av krise", "Gamle tingstadar frå romartida", "Då Vestlysmedens ring forsvann", "Elitar med romerske referansar", "Avaldsnesringens biografi". I: Kreativitet & kunnskap. Krigersmed og husfrue i eldre jernalder. .

   ISBN 978-82-7760-192-2.

  • Reiersen, Håkon

   (2021)

   Finsmedverksteder i jernalderen.

  • Reiersen, Håkon

   (2020)

   Sverdreima til ein venstrehendt krigar? Gjenstandar frå fortida 22.

   Fra haug ok heidni

   Volum 2020.

   Hefte 3.

   s.29-29.

  • Reiersen, Håkon; Kvæstad, Christopher Fredrik

   (2020)

   Arkeologi over Haraldseid. Ferdsle og makt i jernalder og mellomalder.

   Vindetreet

   ISSN 0805-4878.

   Volum 29.

   s.59-69.

  • Reiersen, Håkon; Vivås, Arild; Ravnås, Hallgjerd Håbakk

   (2020)

   Oi, oi, oi! Her er det noe. [Artikkel om arkeologi og geofysikk på Avaldsnes]. Sak ved Carsten Kickstat.

  • Reiersen, Håkon; Madsen, Ole

   (2020)

   Gjenreis kongegraven [Kronikk om Storhaug ved Karmsundet].

  • Reiersen, Håkon

   (2020)

   Ein sjeldan, romersk ring frå Tysvær. Gjenstandar frå fortida 20.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Volum 2020.

   Hefte 1.

   s.29-29.

  • Reiersen, Håkon

   (2020)

   Hillforts in a west Norwegian landscape. Case studies from Sunnhordland.

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Skjelettgravene frå Skeie i Klepp. Liv og død ved ein gard på jærkysten på 300- og 400-talet.

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Fant gullring fra middelalderen [Sak ved Ola Fintland].

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Mordarkvalens fiskelykke. Gjenstandar frå fortida 19.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Volum 2019.

   Hefte 4.

   s.16-16.

  • Reiersen, Håkon; Vivås, Arild

   (2019)

   Maktens havn. Et nytt forskningsprosjekt om Avaldsnes.

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   En unik, historisk havn [Sak ved Julie Byberg Bø].

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Ein ny amulettstein med yngre runer frå Dalane i Rogaland.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.24-26.

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Skjelettgravene frå Skeie i Klepp.

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Koniske spenner og insulære beslag. Ny kunnskap om merovingertid og tidlig vikingtid i Rogaland.

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Høvdingar, krigarar og husfruer. Om makttilhøva på Osterøy i eldre jernalder.

   Osterøy i soge og samtid

   ISSN 0803-0960.

   s.55-61.

  • Reiersen, Håkon; Vivås, Arild

   (2019)

   Nå skal de heve skipet [Sak ved Carsten Kickstat].

  • Reiersen, Håkon; Vivås, Arild

   (2019)

   Under vannflaten her ligger det et godt bevart middelalderskip.

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Fisker med egen sjark i skoletida [Funn av leirkar fra middelalderen i Karmsundet. Sak ved Marius Amdal Haugen].

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Langs sjøvegen mot nord og vest. Rogaland i hundreåra før Hafrsfjordslaget.

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Westward to Ireland and back. Irish imports and political transformations in SW Norway.

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Et hvalformet fiskesøkke fra vikingtid [Dekorert fiskesøkke – mer enn 1000 år gammelt].

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Nordsjøvegen Stories - Håkon Reiersen [Portrettintervju som reklame for Nordsjøvegen].

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Orden i sysakene. Gjenstander fra fortiden 17.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Volum 2019.

   Hefte 1.

   s.27-27.

  • Reiersen, Håkon

   (2018)

   Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Resultat frå PhD-prosjektet.

  • Reiersen, Håkon

   (2018)

   En gammel julegave. Gjenstander fra fortiden 16.

   Fra haug ok heidni

   Volum 2018.

   Hefte 4.

   s.26-26.

  • Reiersen, Håkon

   (2018)

   TV-intervju laget av Andreas Iveland, mediestudent ved UiS, i forbindelse med debatt om formidling av jernalder/vikingtid. Disputas, episode 2.

  • Reiersen, Håkon

   (2018)

   Om vestnorske maktsenter og det å fullføre et PhD-prosjekt.

  • Reiersen, Håkon

   (2018)

   Vestnorske maktsenter i eldre jernalder.

  • Reiersen, Håkon; Selstø, Ragnhild Sofie; Pettersen, Pernille Filippa

   (2018)

   Vikingfylket Rogaland.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.32-33.

  • Reiersen, Håkon

   (2018)

   Vestnorske maktsenter i eldre jernalder, med fokus på Etne.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   Disputerer om maktsentre i eldre jernalder. Intervju ved Kari Haukås.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   Å Vestland, Vestland. Intervju ved Elise Løvereide.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Publisert pressemelding i forbindelse med disputas.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   Intervju i forbindelse med innlegget “Vikinger fra Rogaland jukset i terningspill” på forsker standup, Forskningsdagene 2017.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   Graver frå bronsealder til vikingtid.

   Fra haug ok heidni

   Hefte 3.

   s.31-34.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   Passar på kulturarven vår. Sveio-spor på Arkeologisk museum i Stavanger. Intervju ved Kari Haukås.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   Bernhard Hansons samling av oldsaker.

   Fra haug ok heidni

   Hefte 2.

   s.8-11.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   Vikinger fra Rogaland jukset i terningspill.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   From Eketorp to Jæren. 'Leader houses' in the court sites of south-western Norway.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   God drikke til jul.

   Museumsnytt

   ISSN 0027-4186.

   Hefte 5.

   s.2-2.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   Salvekrukker fra middelalderen. Gjenstander fra fortiden 11.

   Fra haug ok heidni

   Volum 2017.

   Hefte 1.

   s.25-25.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   "Sentrumshuset" i Klauhauane. En eldre romertids grav av nordjysk type.

   Fra haug ok heidni

   Volum 2017.

   Hefte 1.

   s.13-16.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   Dobbeltkam fra middelalderen. Gjenstander fra fortiden 12.

   Fra haug ok heidni

   Hefte 2.

   s.19-19.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   Etne - eit maktsenter i elder jernalder.

   Etne Sogelag. Årbok

   Volum 34.

   s.20-27.

  • Reiersen, Håkon

   (2017)

   En eldre romertids grav av jysk type? Svar til Perry Rolfsen.

   Fra haug ok heidni

   Hefte 4.

   s.20-21.

  • Reiersen, Håkon; Næss, Ragnhild Nordahl

   (2017)

   Jernalder-eliten bodde på Jæren.

  • Reiersen, Håkon

   (2016)

   Intervju i samband med utstillingene «De utvalgte» og «Møt mennesket».

  • Reiersen, Håkon

   (2016)

   Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Tirsdagsforedrag, Arkeologisk museum, UiS.

  • Reiersen, Håkon

   (2016)

   Romernes grense mot nord i jernalderen. Barneuniversitetet, Forskningsdagene 2016.

  • Reiersen, Håkon

   (2016)

   Forhistorisk fyrtøy. Gjenstander fra fortiden 10.

   Fra haug ok heidni

   Volum 2016.

   Hefte 4.

   s.28-28.

  • Reiersen, Håkon

   (2016)

   Intervju i samband med utstillingene «De utvalgte» og «Møt mennesket».

  • Reiersen, Håkon

   (2016)

   Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Foredrag på Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes.

  • Reiersen, Håkon

   (2016)

   En mystisk dyrefigur.

   Norark.no

  • Reiersen, Håkon

   (2016)

   Fuglenåler. Gjenstander fra fortiden 7.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Volum 2016.

   Hefte 1.

   s.23-23.

  • Reiersen, Håkon

   (2015)

   En spansk en. Gjenstander fra fortiden 6.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

  • Reiersen, Håkon

   (2015)

   Tåringer. Gjenstander fra fortiden 5.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

  • Reiersen, Håkon

   (2013)

   Våpengraven ved naustet. Foreløpige resultater fra feltkursene på Bjorvollen, Stend 2011-12.

  • Reiersen, Håkon

   (2013)

   Kong Ferkings gravplass, skipsnaust og gildehall. Neumanns registreringer på Ferkingstad, Karmøy.

   Riss (Bergen)

   Volum 11.

   Hefte 2.

   s.15-23.

  • Reiersen, Håkon

   (2013)

   Rituell destruksjon av ormehoderinger - en særegen praksis i tre vestnorske romertidsgraver.

  • Reiersen, Håkon

   (2013)

   Romertidsgraven fra Hove. Et oppstykket, men sluttet funn.

   Riss (Bergen)

   Volum 11.

   Hefte 1.

   s.60-71.

  • Reiersen, Håkon

   (2012)

   Steinalderliv på Fjon.

  • Reiersen, Håkon

   (2012)

   Studenter avdekker mulig grav. Publisert pressemelding i forbindelse med åpen dag ved arkeologisk feltkurs.

  • Reiersen, Håkon

   (2012)

   Kom gjerne på besøk. Publisert pressemelding i forbindelse med åpen dag ved arkeologisk feltkurs.

  • Reiersen, Håkon

   (2012)

   Ei gullrik kvinnegrav frå Innbjoa.

   Segn og soge

   ISSN 0803-4451.

   Volum 32.

   s.14-20.

  • Reiersen, Håkon

   (2012)

   Arkeologen som skreiv NS-propaganda. Ei fortrengd faghistorie?.

   Riss (Bergen)

   Hefte 1.

   s.22-30.

  • Reiersen, Håkon

   (2011)

   Mektige kvinner og menn frå Osterøy. Tankar kring eit gjenoppdaga sverd frå 300-talet på British Museum.

   Riss (Bergen)

   Hefte 3.

   s.38-42.

  • Reiersen, Håkon

   (2010)

   Eit par forlagde bronsenøklar frå Kolstø.

   Riss (Bergen)

   Hefte 1.

   s.46-51.

  • Reiersen, Håkon

   (2010)

   Status Rings as Indicators of Centres in Western Norway in the Late Roman Iron Age.

  • Reiersen, Håkon

   (2010)

   Avaldsnes og Karmsundet i yngre romertid. Fragmenter fra et elitemiljø.

   Nicolay skrifter

   ISSN 0333-2632.

   Volum 3.

   s.64-78.

  • Reiersen, Håkon

   (2010)

   Avaldsnes-miljøet og deres allierte i yngre romertid.

  • Reiersen, Håkon

   (2009)

   Avaldsnes - ein sørvestnorsk sentralplass i yngre romartid?.

   Riss (Bergen)

   Hefte 1.

   s.4-11.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Kristoffersen, Siv; Ramberg, Linn Eikje; Ruud, Bente; Hauken, Åsa Karin Elisabet Dahlin; Reiersen, Håkon; Bøe, Ellen Tjørnhom; Oschmann, Cora; Magnussen, Geir Oskar; Svendsen, Ingund

   (2021)

   Kreativitet og kunnskap. Krigersmed og husfrue i eldre jernalder..

   Del av basisutstilling

  • Reiersen, Håkon

   (2020)

   Eldgamle reiskapar frå Strand.

   Midlertidig utstilling på Strand bygdemuseum Breidablikk

  • Reiersen, Håkon

   (2019)

   Avtrykk av bronsealderens religion. Dokumentasjon av helleristninger.

   Museumsnatt 2019

  • Reiersen, Håkon; Ingebretsen, Nina Elisabeth

   (2017)

   Ernst Sprockhoff. Okkupasjonsmaktens arkeolog på Jæren.

   Museumsnatt 2017

  • Reiersen, Håkon; Ingebretsen, Nina Elisabeth

   (2017)

   Bernhard Hansons samling. Stavangers eldste oldsaksamling.

   Museumsnatt 2017

  • Reiersen, Håkon

   (2016)

   Kuriositeter fra samlingene. Midlertidig utstilling, AM, UiS 2016.

   Midlertidig utstilling, AM, UiS 2016

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway