Hallgjerd Byrkjeland

Universitetslektor i drama

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-223
Follow me

Bio

Introduksjon

Eg har hatt engasjement som drama- og teaterpedagog ved UiS sidan 1997. Undervisning ved dåverande HiS, Avd. for musikk og dans (1988/99) og deretter Avd. for lærerutdanning/Inst. for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk og Avd. for førskolelærerutdanning/Inst. for førskolelærerutdanning. Sidan august 2011 har eg hatt fast stilling ved noverande Institutt for barnehagelærerutdanning. Eg kan som frilans scenekunstnar visa til eit breitt spekter av kunstnarleg verksemd, og er oppteken av tekst og rom - og estetikken si rolle i samvær mellom menneske. Dette pregar i stor grad mine forskings- og urviklingsarbeid. Eg har også ved fleire høve brukt min sceniske kompetanse i ulike samanhengar innanfor akademia; til dømes som kunstnarleg ansvarleg for opninga og konfransier under Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 i regi av FILIORUM OG BARNkunne. 

For nærare presentasjon av kunstnarleg verksemd, viser eg til heimesida mi. https://hallgjerd.wordpress.com/

Pågåande forskings- og utviklingsarbeid

For veldig gamle og veldig unge. Kunstnarleg utviklingsarbeid med utgangspunkt i tidlegare arbeid: SONG FOR VELDIG GAMLE OG VELDIG UNGE - relasjonsbygging på tvers av generasjonar og institusjonar. Artikkel i boka Teori og praksis i barnehagevitenskaplig forskning ved Eva Johansson og Anita Berge (red.).

Du og eg og Haugtussa. Essay med utgangspunkt i erfaringar som regissør for for barn i landskapsteater ved Knudaheio, Arne Garborg si diktarstove på Jæren.

Tidlegare utviklingsarbeid (utval):

Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG". I samarbeid med Gunhild Brænne Bjørnstad, Vegard Moen og Åse Vagli. UiS, 2012. 

To videocase til bruk i undervisning: "DIABETES" og "KATETER". I samarbeid med Sissel Eikeland Husebø og Monica Furustøl. UiS, 2012.

"Du, dei andre og rommet". Kurs i stemmebruk og formidling. I samarbeid med Kirsten Halle, UiS. Høgskolen i Vestfold. Praktiske Estetiske Skapende læreprosesser; 2011

"Haugtussa". Utvikling av skulemateriell for Rogaland Teater, 2011, 14 s. I samarbeid med Aud Berggraf Sæbø, UiS 

"Haugtussa". Undervisningsopplegg for Rogaland Teater 2011, 9 s. I samarbeid med Aud Berggraf Sæbø, UiS

"Haugtussa". Hvordan forberede elevene til Rogaland Teaters oppsetning av Haugtussa? Kurssamling; 2011. I samarbeid med Aud Berggraf Sæbø, UiS

"Haugtussa". Workshop - Kurs for lærere; 2011. I samarbeid med Aud Berggraf Sæbø, UiS

Vitskapleg publikasjon:

Byrkjeland, Hallgjerd (2017). Song for veldig gamle og veldig unge - relasjonsbygging på tvers av generasjonar og institusjonar. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. s. 135-150.

 


 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2022)

   Du og eg og Haugtussa. Om tid, erfaring, minne..

   DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0332-5296.

   Volum 59.

   Hefte 1.

   s.10-15.

   DOI: 10.18261/drama.59.1.5

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2017)

   Song for veldig gamle og veldig unge - relasjonsbygging på tvers av generasjonar og institusjonar. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02680-0.

   s.135-150.

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2022)

   Mellom leik og leiing - refleksjonar rundt eit scenisk arbeid med barn.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2022;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2022)

   DU OG EG OG HAUGTUSSA. Ei erfaring med essay som publiseringsform. .

   Instituttmøte IBU;

   2022-10-18.

  • Sageidet, Barbara Maria; Byrkjeland, Hallgjerd; Hempel, Kari Guttormsen; Knaben, Åse Dagmar

   (2021)

   Perspectives on ‘children and belonging’ in Stavanger, Norway.

   30th EECERA annual conference 2021 - Democratic Early Childhood Pedagogies;

   2021-09-01 - 2021-09-17.

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2019)

   Song for veldig gamle og veldig unge.

   Fagdag;

   2019-04-03.

  • Halle, Kirsten; Byrkjeland, Hallgjerd

   (2016)

   Stemmebruk og formidling UNIPED.

   UNIPED;

   2016-12-06.

  • Byrkjeland, Hallgjerd; Sæbø, Aud Berggraf

   (2011)

   Haugtussa. Skulemateriell.

  • Sæbø, Aud Berggraf; Byrkjeland, Hallgjerd

   (2011)

   Haugtussa. Undervisningsopplegg.

  • Sæbø, Aud Berggraf; Byrkjeland, Hallgjerd

   (2011)

   Haugtussa workshop for lærere.

   Kurs for lærere;

   2011-01-27.

  • Sæbø, Aud Berggraf; Byrkjeland, Hallgjerd

   (2011)

   Haugtussa. Hvordan forberede elevene til forestillingen Haugtussa?.

   Kurssamling;

   2011-01-26.

  • Halle, Kirsten; Byrkjeland, Hallgjerd

   (2011)

   Du, de andre og rommet. Kurs i stemmebruk og formidling.

   Praktiske Estetiske Skapende læreprosesser;

   2011-05-04 - 2011-05-05.

 • Kunstnerisk produksjon
  • von Krogh, Fie; Byrkjeland, Hallgjerd; Barstad, Elisabeth

   (2021)

   TAL TIL OSS BARN.

   avslutning for studenter.

  • von Krogh, Fie; Byrkjeland, Hallgjerd; Barstad, Elisabeth

   (2020)

   SLIK VIL VI REISE - en nettforestilling/web performance Fie von Krogh: Foto/Smykker Hallgjerd Byrkjeland: Opplesning Elisabeth Barstad: Fløytespill .

   avslutning for avgangsstudenter.

  • Barstad, Elisabeth; Byrkjeland, Hallgjerd; Jakobsen, Dagmar Anita

   (2019)

   Åpning av Norsk barnehageforskningskonferanse 2019.

  • Byrkjeland, Hallgjerd; Barstad, Elisabeth; Jakobsen, Dagmar Anita

   (2019)

   "Det gåtfulla folket" - Kunstnerisk del av opninga av Norsk barnehageforskningskonferanse (FILIORUM og BARNkunne) .

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2019)

   Framføring av dikt på Kulturkveld, Storstova på Bryne.

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2019)

   Konfransier/programleiar på Norsk barnehageforskningskonferanse Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen (FILIORUM OG BARNkunne) .

  • Gourvennec, Ghislain Marie; Byrkjeland, Hallgjerd

   (2018)

   Egil Hovland, Suite nr. 2 "Job".

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2017)

   Formidling av erfaringstekst frå Redd Barna, under Messe for verdighet .

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2017)

   KVITE FUGLAR - Tor Jonsson i fargar.

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2017)

   GUBBEN OG KJERRINGÅ og den hemmelige kofferten. Ei musikalsk forestilling for folk under tre år.

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2017)

   SPEILINGER En forestilling om mor og datter.

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2017)

   Korsets vei (le Chemin de la Croix) .

  • Byrkjeland, Hallgjerd; Barstad, Elisabeth

   (2016)

   Kunstnerisk innslag på landskonferansen i palliasjon, LIV TIL DAGENE. Dikt av Kolbein Falkeid formidlet med musikk (føyte).

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2016)

   KVITE FUGLAR - Tor Jonsson i fargar.

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2016)

   Suite nr. 2 “Job” av Egil Hovland.

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2015)

   Advent i ord og toner.

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2015)

   Formidling av tekstar av Åse Marie Nesse.

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2015)

   Formidling av tekstar under festgudsteneste for Alfred Hauge 100 år .

  • Byrkjeland, Hallgjerd; Barstad, Elisabeth

   (2015)

   KVINNER I BIBELEN.

  • Byrkjeland, Hallgjerd; Arnstad, Mette Langfeldt

   (2015)

   MYSTERIET I TRUA.

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2014)

   Framføring av dikt og Bibeltekstar på Inspirasjonssamling om kunst og kultur i kirkene i Stavanger.

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2014)

   Kulturell dessert.

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2014)

   GUBBEN OG KJERRINGA rydder og roter i hagen. (Barne- og familieforestilling med sanger og tekster av Alf Prøysen)..

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2014)

   Kielland og Oftedal - et møte med to stridsmenn. Kulturkveld i Petrikjelleren, Stavanger..

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2014)

   GUBBEN OG KJERRINGA lager barnetime. (Barne- og familieforestilling med sanger og tekster av Alf Prøysen).

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2013)

   GUBBEN OG KJERRINGA steller til jul. (Barne- og familieforestilling med sanger og tekster av Alf Prøysen).

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2013)

   HURRA FOR DEG! Et møte med Margrethe og Munthe i bestemor sitt hus. (Barne- og familieforestilling med sanger og tekster av Margrethe Munthe).

  • Byrkjeland, Hallgjerd

   (2013)

   «Et språk er et våpen» Ordkunstnaren Arne Garborg. Kulturkveld i Petrikjelleren, Stavanger..

  • Barstad, Elisabeth; Byrkjeland, Hallgjerd

   (2013)

   Åpning av Nasjonalt møte for skikkethetsvurdering.

  • Byrkjeland, Hallgjerd; Arnstad, Mette Langfeldt

   (2012)

   KULTURKJERRINGENE KOMMER! En poetisk time med glimt bak pannen.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Furustøl, Monica; Byrkjeland, Hallgjerd

   (2012)

   To videocase til bruk i undervisning: "DIABETES" og "KATETER".

  • Bjørnstad, Brænne, Gunhild; Byrkjeland, Hallgjerd; Moen, Vegard; Vagli, Åse

   (2012)

   Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG".

  • Byrkjeland, Hallgjerd; Dybwik, Siri; Christophersen, Bjørn Morten

   (2011)

   HAUGTUSSA - ei vandring i Veslemøy sitt rike.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway