Hopp til hovedinnhold

Hans Erik Bugge

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-405
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Johler, Minttu Minna Sirena; Krumsvik, Rune Johan; Bugge, Hans Erik; Helgevold, Nina

   (2022)

   Teachers’ perceptions of their role and classroom management practices in a technology rich primary school classroom.

   Frontiers in Education

   ISSN 2504-284X.

   Volum 7:841385.

   s.1-13.

   DOI: 10.3389/feduc.2022.841385

  • Bugge, Hans Erik; Dessingué, Alexandre

   (2022)

   Å tenke kritisk sammen : Kritisk tenkning i dialogiske undervisningspraksiser .

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-68914-8.

  • Bugge, Hans Erik

   (2019)

   Whose learning in ITE lesson study : Gaining the most from lesson study in relation to learning. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices.

   Emerald Group Publishing Limited

   ISBN 9781787567986.

   s.47-60.

   DOI: 10.1108/978-1-78756-797-920191004

  • Bugge, Hans Erik

   (2019)

   Samtaler om læring som grunnlag for deltakelse. I: Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S

   ISBN 9788205522596.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Fauskanger, Janne; Wood, Phil; Baldry, Fay; Jakobsen, Arne; Bugge, Hans Erik; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Norton, Julie E.

   (2018)

   A literature review of lesson study in initial teacher education: perspectives about learning and observation.

   International Journal for Lesson and Learning Studies

   ISSN 2046-8253.

   Volum 7.

   Hefte 1.

   s.8-22.

   DOI: 10.1108/IJLLS-06-2017-0030

  • Bugge, Hans Erik

   (2011)

   Utvikling av interkulturell kompetanse og språkopplæring - to sider av samme sak..

   Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret

   ISSN 1893-1499.

   Hefte 1.

   s.4-10.

 • Bøker og kapitler
  • Dessingué, Alexandre; Bugge, Hans Erik; Fuglestad, Unni ; Knutsen, Ketil; Normand, Silje Henriette A; Savic, Milica; Wagner, David-Alexandre

   (2018)

   Critical literacies and Awareness in Education 1st year report.

  • Nevøy, Anne; Thortveit, Jorunn; Bugge, Hans Erik

   (2016)

   "Ipad i skolen-lærers didaktiske bruk av teknologi i klasserommet" I:Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid Rapporter fra Universitet i Stavanger nr.60.

   ISBN 978-82-7644-681-4.

  • Bugge, Hans Erik

   (2016)

   Creation of Metacognitive Knowledge and Self-Awareness in the Foreign Language Classroom: a Game-Theoretical Approach.

   ISBN 978-82-7644-688-3.

  • Bugge, Hans Erik; Quesada-Pacheco, Miguel Angel

   (1996)

   El léxico de los animales domésticos en el Valle Central y las Zonas Noroeste y Norte de Costa Rica.

 • Formidling
  • Bugge, Hans Erik

   (2018)

   Whose learning in ITE lesson study? Gaining the most from lesson study in relation to learning..

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne

   (2016)

   Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers.

  • Thortveit, Jorunn; Bugge, Hans Erik

   (2015)

   Digitalt prosjektrom og samarbeidsteknologi, utforsking av muligheter for meningsskaping og relevans i et kombinert klasserom.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway