Hans Morten Lossius

Professor i prehospital avansert akuttmedisin

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner