Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Kilhavn, Håvard

   (2020)

   A safe harbour : Identifying and theorizing harbours in Late Neolithic and Bronze Age Norway. I: Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott.

   Brepols.

   ISBN 9782503588773.

   s.205-218.

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Nyland, Astrid Johanne; Walker, James William Paddison; Kilhavn, Håvard Parathan

   (2022)

   Vulnerable vs. resilient coastal societies in Mesolithic Norway? Or how to discover the social impacts of the Storegga tsunami 8200 years ago .

   Human Agency and Global challenges: Re-Centering Social Change in Archaeology;

   2022-09-15 - 2022-09-17.

  • Walker, James William Paddison; Kilhavn, Håvard Parathan

   (2022)

   Theorising natural hazards and disasters among prehistoric hunter-gatherers: multi-scalar processes and deterministic events.

   Conference on Hunting and Gathering Societies XIII;

   2022-06-27 - 2022-07-01.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2022)

   Fiskerbønder på Tofte i steinalderen.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2022)

   Jules Verne i Hurum.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2022)

   Å gå over Gjallarbru. Ei branngrav fra yngre jernalder ved Transet i Røyken..

   Årbok for Røyken historielag.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2021)

   A Wave of Change? The Storegga-tsunami (ca. 6150 BC) and the Mesolithic Environment of Risk.

   Annual Smart City seminar;

   2021-06-10.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2021)

   Resultater fra de arkeologiske registreringene på Hov.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2021)

   Toftevassdraget.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2021)

   Farvel til Farvelbakken?.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2021)

   Krigeren på Háheimr.

   Årbok for Røyken historielag.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2020)

   Svartedauden i Hurum.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2020)

   "Fyrtøyet" - Et eventyr fra eldre jernalder.

   Årbok for Røyken historielag.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2019)

   Navnet Hurums opprinnelse.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2019)

   Thranebevegelsen i Røyken 1849-1851.

   Årbok for Røyken historielag.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2019)

   Ild, jern og keramikk.

   Årbok for Svelvik.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2018)

   Sagene på Hurum - Sagbruk og industri gjennom 500 år.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2018)

   I hine hårde dage? - Sakefall i Røyken på 1500-tallet og 1600-tallet.

   Årbok for Røyken historielag.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2017)

   Odyssevs i Svelvikstrømmen.

   Årbok for Svelvik.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2017)

   Bergkunst på Arnestøløkka.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2017)

   "Dukkekoppen" på Filtvet.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2017)

   Ovalspennene fra Morberg i Røyken.

   Årbok for Røyken historielag.

  • Prescott, Christopher; Melheim, Lene; Austvoll, Knut Ivar; Amundsen, Marie; Sture, Maria; Kilhavn, Håvard

   (2016)

   Arkeologi I Skrivarhelleren Facebookside.
  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2016)

   Søk etter middelalderkirke på Tronstad.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2016)

   Et bidrag til Røykens historiske demografi - Årstidsvariasjoner i fødsler og konsepsjoner 1705-1730.

   Årbok for Røyken historielag.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2015)

   Funn fra vikingtida på Rød vestre i Hurum.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2015)

   Vitnebrev om grensa mellom Grønsand og Sætre søndre 1584.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2015)

   Et sjeldent vikingsverd fra Bjørnstad i Røyken.

   Årbok for Røyken historielag.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2013)

   Skålvekter og vektlodd fra vikingtida i Hurum.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2013)

   På gjengrodde stier i Sundbyskogen - Del 2.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2011)

   På gjengrodde stier i Sundbyskogen.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2011)

   En nyoppdaget steinalderboplass ved Ranvik.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2010)

   "Tronstad fostret helten Huitfeldt".

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2009)

   Brannen i Hurum kirke 1686.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2009)

   Funnet av en båtgrav på Hov i 1806.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

  • Kilhavn, Håvard Parathan

   (2008)

   Vikinggravene forteller.

   Årbok for Hurum.

   ISSN 0808-1948.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway