Håvard Ragnhildstveit

universitetslærer i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning