Heidi Janne Dombestein

Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
P15 122
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Haraldseid-Driftland, Cecilie; Schibevaag, Lene; Bergerød, Inger Johanne; Dombestein, Heidi; Wiig, Siri

   (2022)

   Annual report 2021, SHARE- Centre for Resilience in Healthcare.

  • Dombestein, Heidi

   (2021)

   Adult-child Caregivers' Motivations when Caring for Home-dwelling Parents with Dementia.

   ISBN 978-82-8439-008-6.

   Hefte no. 590.

  • Haraldseid-Driftland, Cecilie; Schibevaag, Lene; Bergerød, Inger Johanne; Dombestein, Heidi; Wiig, Siri

   (2021)

   Annual report 2020, SHARE- Centre for Resilience in Healthcare.

  • Aase, Karina; Bergerød, Inger Johanne; Schibevaag, Lene; Dombestein, Heidi

   (2020)

   ANNUAL REPORT 2019, SHARE- CENTRE FOR RESILIENCE IN HEALTHCARE.

 • Formidling
  • Dombestein, Heidi

   (2024)

   Ulike metoder for kunnskapsoppsummeringer - integrative review .

   Fagmøte for Programområde for Livsfenomener og Omsorg ;

   2024-01-30 - .

  • Dombestein, Heidi

   (2023)

   Pårørendesamarbeid - en viktig del av demensomsorgen .

   Demensnettverk i Finnmark - Fagdag;

   2023-10-11 - .

  • Dombestein, Heidi

   (2023)

   Hvordan ivareta pasient- og pårørendestemmen i forsknings- og innovasjonsprosesser? - Hva er viktig for den som skal ha med en brukerrepresentant i forskning?.

   Workshop på HelseCampus Stavanger om involvering av pasienter og pårørende i forskning;

   2023-10-23 - .

  • Haraldseid-Driftland, Cecilie; Lyng, Hilda Bø; Guise, Veslemøy; Wæhle, Hilde Valen; Schibevaag, Lene; Dombestein, Heidi; Ree, Eline; Fagerdal, Birte; Billett, Stephen; Wiig, Siri

   (2023)

   Developing learning tool for Resilience in Healthcare .

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2024;

   2023-11-02 - 2023-11-03.

  • Guise, Veslemøy; Haraldseid-Driftland, Cecilie; Lyng, Hilda Bø; Fagerdal, Birte; Schibevaag, Lene; Dombestein, Heidi; Ree, Eline; Wæhle, Hilde Valen; Wiig, Siri

   (2023)

   Principles for patient and stakeholder involvement in resilience in healthcare.

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2023;

   2023-11-02.

  • Guise, Veslemøy; Haraldseid-Driftland, Cecilie; Lyng, Hilda Bø; Fagerdal, Birte; Schibevaag, Lene; Dombestein, Heidi; Ree, Eline; Wæhle, Hilde Valen; Wiig, Siri

   (2023)

   Principles for patient and stakeholder involvement in resilience in healthcare.

   Resilient Health Care Society Summer Meeting 2023;

   2023-05-23.

  • Dombestein, Heidi

   (2022)

   Integrative Reviews - Why and How.

   SHARE Fagmøte;

   2022-05-19 - .

  • Dombestein, Heidi

   (2022)

   Motivasjon i pårørenderollen.

   Landskonferansen i alderspsykiatri;

   2022-05-02 - 2022-05-04.

  • Wiig, Siri; Dombestein, Heidi

   (2022)

   Talking about publication channels – Choices, traps, disasters, and victories.

   Researcher Breakfast ;

   2022-05-05 - .

  • Wiig, Siri; Dombestein, Heidi; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Satt søkelys på publiseringskanaler.

  • Guise, Veslemøy; Dombestein, Heidi

   (2022)

   Resiliens i Helsetjenesten - workshop 1 .

   RiH workshop 1;

   2022-10-24.

  • Guise, Veslemøy; Dombestein, Heidi

   (2022)

   Resiliens i Helsetjenesten - workshop 2 .

   RiH workshop 2;

   2022-11-09.

  • Ree, Eline; Dombestein, Heidi

   (2022)

   Resiliens Workshop 1 - kartlegging.

   Workshop;

   2022-11-01.

  • Ree, Eline; Dombestein, Heidi

   (2022)

   Resiliens Workshop 2 - Scenario.

   Workshop;

   2022-11-23.

  • Haraldseid-Driftland, Cecilie; Ree, Eline; Dombestein, Heidi

   (2022)

   Workshop 1 Kartlegging.

   Workshop sykehjem;

   2022-11-08.

  • Bergerød, Inger Johanne; Dombestein, Heidi

   (2021)

   Konsept/ide presentasjoner i master kurs "Research by Design and Tangible Interaction".

   Workshop med presentasjon av konsept/ide for tjenestedesign;

   2021-11-03.

  • Bergerød, Inger Johanne; Dombestein, Heidi

   (2021)

   Presentation of Network for Carer research and SHARE- centre for resilience in healthcare/UiS.

   Besøk fra South- Eastern Finland University of Applied Sciences;

   2021-11-11 - .

  • Dombestein, Heidi

   (2021)

   "Dråpen som får begeret til å flyte over" - faktorer som avgjør om personer med demenssykdom kan bo hjemme [Prøveforelesning] .

   Prøveforelesning for graden philosophiae doctor i helse og medisin;

   2021-08-20 - .

  • Dombestein, Heidi

   (2021)

   Adult-child Caregivers' Motivations when Caring for Home-dwelling Parents with Dementia [Disputaspresentasjon].

   Disputas - avhandlingspresentasjon;

   2021-08-20 - .

  • Dombestein, Heidi

   (2021)

   Motivasjon i pårørenderollen når foreldre med demens bor hjemme .

   Avhandlingspresentasjon under seminardel, styremøte i SHARE;

   2021-11-10 - .

  • Dombestein, Heidi

   (2021)

   Informal caregivers in research and practice.

   Mastercourse NTNU Gjøvik - IDG4112, Research by Design and Tangible Interaction;

   2021-10-22 - .

  • Dombestein, Heidi

   (2021)

   Invitert gjest i studio på "Pårørendekonferansen 2021".

   Pårørendekonferansen 2021;

   2021-10-22 - .

  • Dombestein, Heidi

   (2021)

   Nettverk for pårørendeforskning - en kort presentasjon .

   Møte med Kreftforeningen;

   2021-10-21 - .

  • Dombestein, Heidi; Bakke, Gunhild

   (2021)

   Frå Davik barne- og ungdomsskule til doktorgrad.

  • Dombestein, Heidi; Åsebø, Kjellrun

   (2021)

   Tok doktorgrad - Heidi Dombestein avla nyleg si doktoravhandling om eit svært viktig tema.

  • Wiig, Siri; Dombestein, Heidi

   (2021)

   Talking about publication channels – Choices, traps, disasters, and victories.

   SHARE skriveseminar;

   2021-06-03 - .

  • Wiig, Siri; Dombestein, Heidi

   (2021)

   Hvordan skaper vi fellesskap og “vi” i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten?Et senterleder- og postdoktorperspektiv.

   UiS lederforum;

   2021-11-22 - .

  • Dombestein, Heidi

   (2020)

   Motiverte pårørende: Tre ting som kreves for å stå i stormen.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Dombestein, Heidi

   (2020)

   Pårørende til personer med demens.

   Årsmøte i Sanitetsforeningen;

   2020-02-26 - .

  • Dombestein, Heidi

   (2020)

   Pårørendeforskning.

   Undervisning Master i relasjonsbehandling, E-MRE170;

   2020-04-15.

  • Dombestein, Heidi

   (2020)

   Status i Nettverk for pårørendeforskning.

   Digital samling i Nettverk for pårørendeforskning;

   2020-10-29.

  • Dombestein, Heidi

   (2020)

   Nettverk for pårørendeforskning - en orientering.

   Referansegruppemøte i Nettverk for pårørendeforskning;

   2020-03-03.

  • Dombestein, Heidi

   (2020)

   Nettverk for pårørendeforskning.

   Styremøte i SHARE;

   2020-12-10.

  • Bergerød, Inger Johanne; Sneberg, Cathrine; Dombestein, Heidi

   (2020)

   Nasjonal pårørendestrategi er lagt frem.

   uis.no.

  • Dombestein, Heidi; Norheim, Anne; Humerfelt, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2017)

   Filial Motivation and Staying Power in the Caregiver Role when Parents with Dementia Live at Home.

   7th International Carers Conference;

   2017-10-04 - 2017-10-06.

  • Dombestein, Heidi

   (2017)

   Motivasjon og utholdenhet i pårørenderollen- når foreldre med demens bor hjemme.

   Studiebesøk fra Helse- og omsorgsdepartementet;

   2017-05-29 - .

  • Dombestein, Heidi; Hurup Thompsen, Line; Hanssen, Helene; Tande Mortensen, Mari; Humerfelt, Kristin; Norheim, Anne

   (2016)

   Utkast til sjekkliste for planlagt og strukturert samarbeid med voksne pårørende .

   Fylkesmannens konferanse for «Pårørandestøtte og pårørandeinvolvering – ein integrert del av kommunen sitt arbeid»;

   2016-03-10 - .

  • Dombestein, Heidi

   (2016)

   Presentation of the Carers research area – caregivers and dementia.

   Professional visit from Slovenia, Project "Living with Dementia";

   2016-10-17 - .

  • Norheim, Anne; Dombestein, Heidi

   (2015)

   "På alerten " hele tiden! Om pårørendes rolle som omsorgspersoner når deres nærmeste utvikler demens.

   Nettverksamling - pårørendeforskning;

   2015-06-10 - 2015-06-11.

  • Norheim, Anne; Dombestein, Heidi

   (2015)

   "Always on guard!" Informal Caregiver Roles as Resources When Family Members Develop Dementia.

   Care and caring: future proofing new demographics;

   2015-09-03 - 2015-09-06.

  • Dombestein, Heidi

   (2015)

   «Jeg vil være datter, ikke pleier» -når foreldre med demens bor hjemme.

   FAGDAG: Når demens rammer- pasient og pårørendes perspektiv i sykdomsutviklingen;

   2015-06-04.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway