Heidi Janne Dombestein

Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
P15 122
Publikasjoner