Heidi Lie Eriksen

Førsteamanuensis i sosialt arbeid/barnevern

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
KA A-254
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Eriksen, Heidi Lie; Gradovski, Mikhail

   (2024)

   Praksisveiledning i sosionomutdanningen. En kvalitativ studie av sosionomstudenters og praksisveilederes erfaringer og opplevelser med praksisveiledning. .

   ISBN 978-82-8439-211-0.

 • Formidling
  • Eriksen, Heidi Lie

   (2023)

   La practica de trabajo social en Noruega.

   Seminar om sosialt arbeid i Norge og på Cuba;

   2023-03-29.

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2023)

   Safety as a mantra in social workers´ field placement supervision.

   6th International Conference on Practice Research in Social Work;

   2023-06-07 - 2023-06-09.

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2023)

   Kulturskolen som inklusjonsarena.

   Årskonferanse Kulturskolerådet Rogaland;

   2023-10-26.

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2023)

   Veiledning og motiverende intervju..

   Fagdag hos Allservice;

   2023-11-01.

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2022)

   Studenter i praksis møter etiske utfordringer..

   Fontene.

   ISSN 0805-5432.

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2022)

   A new direction in the Norwegian child protection system: From welfare to the most serious cases - how and why?.

   Blended Intensive Programme for social work students from Belgium, Finland, Germany and Norway;

   2022-04-28 - .

  • Skotheim, Hanna; Eriksen, Heidi Lie

   (2022)

   Norske studenter dro til Tyskland for å se hvordan sosialarbeidere jobber der - noe overrasket dem positivt..

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2022)

   Ethical dilemmas in field placements: Why do thei occur and how can we handle them?.

   Digital international summer school: European and international perspectives on social work;

   2022-06-08.

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2022)

   Motstand fra sosionomstudenter i veiledningssamtaler.

   Forsa konferansen 2022;

   2022-09-20 - 2022-09-21.

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2021)

   "Relasjonens betydning i praksisveiledning" (podkast).

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2021)

   Er det rimelig å stille barnevernet og politiet til ansvar?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2021)

   Ethical challenges for students during dield placements: Why do they occur and how can we handle them?.

   Digital international summer school: European and international perspectives on social work;

   2021-06-02.

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2021)

   Political relevance for the Norwegian welfare system.

   Sølvbergets valgskole;

   2021-08-18.

  • Skotheim, Hanna; Eriksen, Heidi Lie

   (2021)

   "Da undervisningen ble digitalisert, mistet Gard Dyrset all motivasjon. – Jeg begynte ikke på universitetet for å sitte foran en skjerm".

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2021)

   "En redd sosialarbeider blir ikke en god sosialarbeider": https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/QyP62V/en-redd-sosialarbeider-blir-ikke-en-god-sosialarbeider .

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2021)

   The role of resistance from social work students in supervision.

   FORSA-conference 2021 on Iceland 2021: "No one will be left behind";

   2021-11-11 - 2021-11-12.

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2020)

   Manglende erfaring kan bidra til etiske utfordringer i praksisperioder..

   Fontene.

   ISSN 0805-5432.

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2019)

   The supervisory relationship in social work students´ field placements in the Norwegian context.

   EASSW Conference Madrid 2019 Meanings of quality of social work education in a changing Europe;

   2019-06-04 - 2019-06-07.

  • Eriksen, Heidi Lie

   (2019)

   Sosionomstudenters relasjon til veiledere i praksis..

   FORSA-konferansen 2019;

   2019-11-14 - 2019-11-15.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway