Hein Berdinesen

Førsteamanuensis i pedagogikk

Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Bio

Førsteamanuensis (Ph.D.) i pedagogikk ved IGIS, UiS. Faglig leder/studieprogramleder for ph.d.-utdanningen ved Fakultet for utdanningsforskning og humaniora. Spesialkompetanse i vitenskapsteori og metode, pedagogisk filosofi og profesjonsetikk. 

 

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Haukanes, Sigrid; Berdinesen, Hein

   (2023)

   Demokratisk medborgarskap i lys av danningslitteratur . I: Demokrati og medborgerskap i skolen : Teoretiske overveielser og didaktiske muligheter.

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 9788282656535.

  • Lavik, Trygve; Skjerve, Kjetil Mangset; Berdinesen, Hein

   (2021)

   Forord.

   Norsk Filosofisk tidsskrift.

   ISSN 0029-1943.

   Volum 56.

   Hefte 2-3.

   s.73-148.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2901-2021-02-03-02

  • Berdinesen, Hein

   (2019)

   Machenschaft og værenshistorie. I: Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene.

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 9788282654890.

   s.437-456.

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   Future generations and concepts of well-being.

   Filozofia.

   ISSN 0046-385X.

   Volum 73.

   Hefte 4.

   s.305-317.

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   Values in Climate Ethics.

   Journal of Agricultural and Environmental Ethics.

   ISSN 1187-7863.

   Volum 31.

   Hefte 3.

   s.389-403.

   DOI: 10.1007/s10806-018-9734-7

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   Klimaetikk og verditeori.

   Norsk Filosofisk tidsskrift.

   ISSN 0029-1943.

   Volum 53.

   Hefte 4.

   s.182-195.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2901-2018-04-02

  • Berdinesen, Hein

   (2017)

   On Hans Jonas' "The Imperative of Responsibility".

   Philosophia. E-Journal for Philosophy & Culture.

   ISSN 1314-5606.

   Hefte 17.

   s.16-28.

  • Berdinesen, Hein

   (2015)

   Velferd og fremtidige generasjoner.

   Norsk Filosofisk tidsskrift.

   ISSN 0029-1943.

   Volum 49.

   Hefte 2.

   s.59-72.

  • Berdinesen, Hein

   (2014)

   Kontraktualisme, konsekvensialisme og fremtidige generasjoner.

   Norsk Filosofisk tidsskrift.

   ISSN 0029-1943.

   Volum 49.

   Hefte 2.

   s.118-127.

  • Berdinesen, Hein

   (2013)

   Heideggers "destruksjon" av Kant. I: Cassirer og Heidegger i Davos.

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 978-82-8265-071-7.

   s.116-134.

  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm

   (2013)

   Innledning. I: Cassirer og Heidegger i Davos.

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 978-82-8265-071-7.

   s.9-23.

  • Berdinesen, Hein

   (2011)

   Transcendental philosophy and fundamental ontology.

   Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research.

   ISSN 0167-7276.

   Volum 108.

   s.41-55.

   DOI: 10.1007/978-94-007-0624-8_3

  • Berdinesen, Hein

   (2008)

   Cassirer og Heidegger i Davos: Heideggers Kant.

   Norsk Filosofisk tidsskrift.

   ISSN 0029-1943.

   Volum 43.

   Hefte 4.

   s.310-327.

 • Bøker og kapitler
  • Hugaas, Jon Vegard; Berdinesen, Hein; Sæle, Ove Olsen

   (2024)

   Vitenskapsteori. En innføring for lærerstudenter .

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 9788282657198.

  • Berdinesen, Hein

   (2024)

   Wienerkretsen og logisk positivisme: Verifikasjonisme . I: Vitenskapsteori. En innføring for lærerstudenter .

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 9788282657198.

   s.101-110.

  • Berdinesen, Hein

   (2024)

   Popper og kritisk rasjonalisme: Falsifikasjonisme . I: Vitenskapsteori. En innføring for lærerstudenter .

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 9788282657198.

   s.110-117.

  • Berdinesen, Hein

   (2024)

   Kuhns paradigmeteori og post-kuhniansk vitenskapsteori . I: Vitenskapsteori. En innføring for lærerstudenter .

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 9788282657198.

   s.117-129.

  • Berdinesen, Hein

   (2024)

   Fenomenologi og hermeneutikk . I: Vitenskapsteori. En innføring for lærerstudenter .

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 9788282657198.

   s.129-161.

  • Berdinesen, Hein

   (2023)

   Demokrati og medborgerskap i skolen : Teoretiske overveielser og didaktiske muligheter.

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 9788282656535.

  • Berdinesen, Hein

   (2021)

   Ny pedagogisk praksis. Eksempler på praksisorientert forskning i Fagfornyelsen.

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 978-82-8265-555-2.

  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm

   (2019)

   Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene.

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 9788282654890.

  • Berdinesen, Hein; Myhre, Ingvild Brekke

   (2018)

   Kompetanse for mangfold: Haugesund kommune 2017-2018.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Berdinesen, Hein

   (2015)

   Moralteori og fremtidige generasjoner.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-308-2743-7.

  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm

   (2013)

   Cassirer og Heidegger i Davos.

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 978-82-8265-071-7.

 • Formidling
  • Berdinesen, Hein

   (2021)

   Innledning . I: Ny pedagogisk praksis. Eksempler på praksisorientert forskning i Fagfornyelsen.

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 978-82-8265-555-2.

  • Berdinesen, Hein; Mikkelsen, Gunvar

   (2021)

   Norsk natur trenger et sterkere rettsvern .

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Berdinesen, Hein

   (2020)

   Den teknologiske tidsalder .

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein; Mikkelsen, Gunvar; Solbakken, Kjetil Aadne; Langeland, Hallgeir; Steel, Christian

   (2020)

   Vil Nikolai Astrup ta sin del av ansvaret for å stanse tapet av biologisk mangfold?.

   Harvest Magazine.

  • Berdinesen, Hein

   (2020)

   Verdier i klimaetikk.

   Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.

   ISSN 2703-7053.

  • Berdinesen, Hein

   (2019)

   Regjeringen har lagt til rette for rasering av natur.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Berdinesen, Hein

   (2019)

   Heidegger og de svarte heftene .

   Minikonferanse om Heidegger og de svarte heftene ;

   2019-03-09.

  • Berdinesen, Hein

   (2019)

   Vegvesenets magiske tall.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein

   (2019)

   Kapabilitetsteorien og fremtidige generasjoner.

   Kapabilitetsteorien;

   2019-03-26.

  • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig

   (2019)

   La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm

   (2019)

   Fra hytta i Todtnauberg til Endchan.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm

   (2019)

   Innledning. I: Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene.

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 9788282654890.

   s.11-21.

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   Dypøkologi og utdanning for bærekraft.

   Forskergruppeseminar;

   2018-01-25.

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   Klimakamp på nett.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   On Ecopoetry and Ecocriticism .

   Philosophia. E-Journal for Philosophy & Culture.

   ISSN 1314-5606.

   Volum 20.

   s.88-99.

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   Veiene går i feil retning .

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   Lokaldemokrati eller artsmangfold? .

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   Artsmangfold eller lokaldemokrati?.

   Faglunsj;

   2018-11-21.

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   Omkjøringsveien: Karmøy kommune jubler for tidlig.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   Omkjøringsveien Åkra-Vea må stanses.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   Det Ap, Høyre og KrF ikke sier om omkjøringsveien.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   Arbeiderpartiets knefall for høyrepopulistisk retorikk.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein

   (2018)

   Det står dårlig til med naturvernet .

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein

   (2017)

   Heidegger og jødene.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein

   (2017)

   Heidegger og den metafysiske jødedommen.

   Vinduet.

   ISSN 0042-6288.

  • Meland, Ingmar; Berdinesen, Hein

   (2017)

   Vinduet, Heidegger og de «svarte heftene».

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Berdinesen, Hein

   (2017)

   Flerkulturalitet i barnehage og skole.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein

   (2017)

   Heideggers fatalisme.

   Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.

  • Berdinesen, Hein

   (2017)

   Nytt klima, nye plikter.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein

   (2017)

   Hans Jonas og ansvaret for fremtiden.

   Forfatternes Klimaaksjon §112 Nettside..

  • Berdinesen, Hein

   (2017)

   Framtiden er vårt ansvar.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Berdinesen, Hein

   (2017)

   Språk er makt, ord skaper virkelighet.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Berdinesen, Hein

   (2017)

   Hvor kommer moralen fra?.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Berdinesen, Hein

   (2017)

   Heidegger og nazismen.

   Faglunsj ;

   2017-11-29.

  • Berdinesen, Hein

   (2016)

   Stuelands klimakamp.

   Vinduet.

   ISSN 0042-6288.

   Hefte 2.

  • Berdinesen, Hein

   (2016)

   Framtiden ingen regner med.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Berdinesen, Hein

   (2016)

   Kan økopoesi redde klimaet?.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Berdinesen, Hein

   (2016)

   Oljelobbyistene.

   Forfatternes Klimaaksjon §112 Nettside..

  • Berdinesen, Hein

   (2016)

   Oljelobbyens tilslørende retorikk.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Berdinesen, Hein

   (2015)

   Klima og moral.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein

   (2014)

   Ansvaret for fremtiden.

   Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.

  • Berdinesen, Hein

   (2013)

   Kontraktualisme som argumentativt fundament for ansvar for fremtidige generasjoner.

   Vitenskapsteoretisk innlegg;

   2013-02-22.

  • Berdinesen, Hein

   (2013)

   Contractualism, Consequentialism and Future Generations.

   Instituttseminar ;

   2013-04-18.

  • Berdinesen, Hein

   (2013)

   Åpent brev til miljøvernministeren.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

   Volum 46.

   Hefte 261.

  • Berdinesen, Hein

   (2012)

   Risk, Experts and Deliberative Democracy.

   The Ethics of Climate Change;

   2012-06-21 - 2012-06-22.

  • Berdinesen, Hein

   (2012)

   Klima og økonomi.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein

   (2012)

   Når Arktis smelter.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Berdinesen, Hein

   (2011)

   The Concept of Responsibility in Environmental Ethics.

   61st International Congress of Phenomenology;

   2011-06-28 - 2011-07-01.

  • Berdinesen, Hein

   (2011)

   Skeptisk til klimaskeptikere.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

   Volum UKE 48.

   Hefte 278.

   s.108-109.

  • Berdinesen, Hein

   (2010)

   Science, Uncertainty and Policy.

   Science and Environmental Politics;

   2010-05-04 - 2010-05-05.

  • Berdinesen, Hein

   (2010)

   Heidegger and Neo-Kantianism.

   Forskerkurs;

   2010-06-14 - 2010-06-16.

  • Berdinesen, Hein

   (2009)

   Technology optimism and The Precautionary Principle. Remarks on Arne Næss’ Ecology, Community and Lifestyle.

   On the Deep Ecology of Arne Næss: A comparison of French and Norwegian Ecology;

   2009-05-25 - 2009-05-26.

  • Berdinesen, Hein

   (2009)

   Transcendental Philosophy and Fundamental Ontology.

   Transcendentalism Revisited;

   2009-07-08 - 2009-07-10.

  • Berdinesen, Hein

   (2009)

   Heidegger's Phenomenological Interpretation of Kant's Critique of Pure Reason.

   The Genesis of Phenomenology – From Husserl to Merleau-Ponty;

   2009-09-24 - 2009-09-25.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway