Henriette Thune

Prodekan for forskning og innovasjon

Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV
KA A-121
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Thune, Henriette

   (2012)

   Mikhail Bakhtin’s Aesthetic Object - Adaptation analysis of Sara Stridsberg’s novel
 The Dream Faculty and its theatre adaptation Valerie Jean Solanas will be President of America.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-505-3.

   Hefte 172.

 • Formidling
  • Shortt, Marie Therese; Røislien, Jo; Wiig, Siri; Berg, Siv Hilde; Brønnick, Kolbjørn Kallesten; Thune, Henriette; Lungu, Daniel Adrian; O'Hara, Jane; Smeets, Ionica

   (2022)

   COVCOM - fighting a pandemic through translating science.

   Sluttkonferanse "COVID-19: Research in the Wake of the Pandemic";

   2022-09-08 - .

  • Berg, Siv Hilde; Shortt, Marie Therese; Røislien, Jo; Lungu, Daniel Adrian; Thune, Henriette; Brønnick, Kolbjørn Kallesten; Wiig, Siri

   (2021)

   Health authorities’ health risk communication with the public during pandemics: a rapid scoping review.

   Public Communication of Science and Technology Conference 2020+1. ;

   2021-05-24 - 2021-05-26.

  • Berg, Siv Hilde; Shortt, Marie Therese; Thune, Henriette; Røislien, Jo; Lungu, Daniel Adrian

   (2021)

   COVCOM workshop at Trust Me! Conference.

  • Thune, Henriette

   (2018)

   Metamorphoses for posterity : Bakhtin in the 21st century.

   M.M. Bakhtin´s Heritage : culture - Science - Education - Creativity : International round table dedicated to M.M. Bakhtin ;

   2018-05-22.

  • Thune, Henriette

   (2017)

   Meaning production across disciplines - The potential relevance of Mikhail Bakhtin's concept of the aesthetic object.

   International Round Table, dedicated to M.M. Bakhtin - 'The Problem of the Chronotope in Modern Scientific Research';

   2017-04-19 - 2017-04-20.

  • Thune, Henriette

   (2016)

   Mandagen og uken derpå - Ole Anders Tandbergs adapsjon av Karl Ove Knausgårds Min Kamp fra roman til scene.

   Grimstad Adressetidende.

   s.12-13.

  • Thune, Henriette

   (2016)

   Mikhail Bakhtin's forfatterskap og mulig anvendelse inn i helseforskningen.

   Møte i programområdet for profesjonelle relasjoner i velferdsyrkene;

   2016-11-17.

  • Thune, Henriette; Bruhn, Jørgen

   (2016)

   Sophie Calle’s art exhibition ‘Rachel, Monique’.

   Workshop: Practising intermedial analysis, with Mieke Bal;

   2016-02-11 - 2016-12-11.

  • Thune, Henriette; Bruhn, Jørgen

   (2016)

   Sophie Calle’s Art Exhibition ‘Rachel, Monique’ – Bakhtin and intermediality as methodological approach for analyzing art.

   Workshop: The Power of the In-Between;

   2016-11-10 - 2016-11-11.

  • Solbrække, Kari Nyheim; Thune, Henriette

   (2015)

   Walter Whites's (un)doings of heroic survivership. The value of addressing disregarded illness narratives by Bakhtin's concept of the aesthetic object.

   Potentials and Limitations of Narrative in Medicine and Health Care ;

   2015-11-02 - 2015-11-03.

  • Thune, Henriette

   (2014)

   Communication in music in light of Bakhtin’s aesthetic object – selected adaptations in Sophie Calle’s Take Care of Yourself (2007).

   Communication in Music, Arts, Therapy and Education Practices;

   2014-03-11 - 2014-03-14.

  • Thune, Henriette

   (2013)

   Forske på subjektive opplevelser? Å forstå medierte sykdomserfaringer.

   Gjesteforelesning for Humanioragruppa. Institutt for helse og samfunn, UiO;

   2013-03-07 - .

  • Gjelsvik, Anne; Thune, Henriette; Bruhn, Jørgen

   (2009)

   "Windows of Perception. Motifs and senses in the Vampire Novel/Film Låt den rätte komma in".

   "Intermediality: Transmedla Concepts and Phenomena";

   2009-10-22 - 2009-10-24.

  • Gjelsvik, Anne; Thune, Henriette; Bruhn, Jørgen

   (2009)

   Windows to Parallel Worlds in "Let the Right One In.

   4th International Assocation of Adaptation Studies Conference;

   2009-09-24 - 2009-09-25.

  • Thune, Henriette

   (2007)

   STING 2008 - gender and aesthetics.

   CREATE Marie Curie training course of reserach management for young reserachers withinh EU - "From creativity to innovation - which factors boos innovation in a global context";

   2007-05-23 - 2007-05-30.

  • Thune, Henriette

   (2007)

   Fra kamp om likestilling til dialog om likeverd.

   utenTitteltekst;

   2007-03-08 - 2007-03-09.

  • Thune, Henriette

   (2006)

   Kvinner i styrer.

   utenTitteltekst;

   2006-10-10.

  • Zachariassen, Heidi Holt; Thune, Henriette; Thune, Henriette; Kvammen, Ingeborg A.K.; Kvammen, Ingeborg A.K.

   (2005)

   Feministisk kollektiv agering i en individualistisk tid? : individualistgenerasjonens møte med arbeidslivet.

   ?.

   Volum 13.

   Hefte 1.

   s.10-19.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway