Henrik Bjelland

Førsteamanuensis II i risikostyring og samfunssikkerhet

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Publikasjoner