Henrik Bjelland

Førsteamanuensis II i risikostyring og samfunnssikkerhet

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Publikasjoner