Henrik Kvadsheim

Universitetslektor i samfunnssikkerhet

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE C-375
Publikasjoner