Hilde Lowell Gunnerud

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24168
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Gunnerud, Hilde Lowell

   (2021)

   Bilingualism. Advantages and Disadvantages in Cognitive Processing, Language and Reading Comprehension.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-989-1.

 • Formidling
  • Gunnerud, Hilde Lowell

   (2022)

   Flerspråklige barns språk- og leseforståelse.

   Spesialpedagogisk julekalender;

   2022-12-08.

  • Wollebæk, Harald F.; Gunnerud, Hilde Lowell

   (2021)

   Tospråklige barn henger etter i norsk.
  • Bus, Adriana Gerarda; Gunnerud, Hilde Lowell

   (2020)

   Meta- analysis in early childhood education..

   On-line Filiorum workshop ;

   2020-04-28.

  • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Melby-Lervåg, Monica

   (2019)

   Har flerspråklighet en kognitiv fordel? Foreløpige resultater fra en meta-analyse..

   Bedre sammen! Partnerskap og innovasjon i barnehage- og skoleforskning;

   2019-10-30 - 2019-10-31.

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   The influence of home language on dual language toddlers comprehension in Norwegian.

   ICSEI-nternational Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2019-01-10.

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Gjør viktige funn om flerspråklige barns språk .
  • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Melby-Lervåg, Monica

   (2018)

   Gir det en kognitiv fordel å være flerspråklig?.

   Avslutningskonferanse Stavangerprosjektet- det lærende barnet;

   2018-11-19.

  • Gunnerud, Hilde Lowell

   (2017)

   Språklydvansker.
  • Gunnerud, Hilde Lowell

   (2017)

   De syv fallgruvene.
  • Gunnerud, Hilde Lowell; Færevåg, Margareth K.; Bjerkan, Kirsten Meyer

   (2017)

   Språkvansker i barnehagen- introduksjon.
  • Gunnerud, Hilde Lowell

   (2016)

   Bruk av leselogg.

   Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016- 2019. www.språkløyper.no.

  • Gunnerud, Hilde Lowell

   (2016)

   Å lese bøker i Vrimlebokserien.

   Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016- 2019. www.språkløyper.no.

  • Gunnerud, Hilde; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk.

   Forskningspresentasjon PPT/ Fysio-Ergo;

   2015-11-24.

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk..

   Les! Skriv!;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Gunnerud, Hilde; Filbrandt, Elisabeth Rege; Hoel, Trude

   (2016)

   Vår-vrimlebok.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway