Hopp til hovedinnhold

Hilde Lowell Gunnerud

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24168
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Gunnerud, Hilde Lowell; Foldnes, Njål; Melby-Lervåg, Monica

   (2022)

   Levels of skills and predictive patterns of reading comprehension in bilingual children with an early age of acquisition.

   Reading and writing

   ISSN 0922-4777.

   DOI: 10.1007/s11145-022-10286-2

  • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Donolato, Enrica; Melby-Lervåg, Monica

   (2020)

   Is bilingualism related to a cognitive advantage in children? A systematic review and meta-analysis.

   Psychological bulletin

   ISSN 0033-2909.

   DOI: 10.1037/bul0000301

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Dahle, Anne Elisabeth

   (2018)

   The influence of home language on dual language toddlers’ comprehension in Norwegian.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 26.

   Hefte 6.

   s.833-854.

   DOI: 10.1080/1350293X.2018.1533704

 • Bøker og kapitler
  • Gunnerud, Hilde Lowell

   (2021)

   Bilingualism. Advantages and Disadvantages in Cognitive Processing, Language and Reading Comprehension.

   ISBN 978-82-7644-989-1.

 • Formidling
  • Wollebæk, Harald F.; Gunnerud, Hilde Lowell

   (2021)

   Tospråklige barn henger etter i norsk.

  • Bus, Adriana Gerarda; Gunnerud, Hilde Lowell

   (2020)

   Meta- analysis in early childhood education..

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   The influence of home language on dual language toddlers comprehension in Norwegian.

  • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Melby-Lervåg, Monica

   (2019)

   Har flerspråklighet en kognitiv fordel? Foreløpige resultater fra en meta-analyse..

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Gjør viktige funn om flerspråklige barns språk .

  • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Melby-Lervåg, Monica

   (2018)

   Gir det en kognitiv fordel å være flerspråklig?.

  • Gunnerud, Hilde Lowell

   (2017)

   De syv fallgruvene.

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Færevåg, Margareth K.; Bjerkan, Kirsten Meyer

   (2017)

   Språkvansker i barnehagen- introduksjon.

  • Gunnerud, Hilde Lowell

   (2017)

   Språklydvansker.

  • Gunnerud, Hilde Lowell

   (2016)

   Å lese bøker i Vrimlebokserien.

   Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016- 2019. www.språkløyper.no

  • Gunnerud, Hilde Lowell

   (2016)

   Bruk av leselogg.

   Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016- 2019. www.språkløyper.no

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk..

  • Gunnerud, Hilde; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Gunnerud, Hilde; Filbrandt, Elisabeth Rege; Hoel, Trude

   (2016)

   Vår-vrimlebok.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway