Hilde Marie Hunsbedt Fjellså

Ekstern tilknyttet UiS

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-1492
Follow me

Bio

Tema i doktorgradsprosjektet er samhandling, koordingering av tjenester og eHelse for eldre i kommunehelsetjenesten. Andre relevante problemsstillinger som tas opp i forskningen er hvordan eldre selv deltar i samhandlingen med fastlege og hjemmesykepleie, og på hvilken måte eHelse støtter opp om deltagelsen. Stikkord relevante for forskning er samhandling, koordinering av helse- og omsorgstjenesten, eldre, primærhelsetjenesten, digitalisering og eHelse.  

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Storm, Marianne; Skjærpe, Jorunn Nærland; Fjellså, Hilde Marie Hunsbedt; Fortuna, Karen L.

   (2023)

   Ansvarlig samskaping av et digitalt verktøy: PeerTECH.

   Helsetjenesteforskningskonferansen;

   2023-11-02 - 2023-11-03.

  • Fjellså, Hilde Marie Hunsbedt; Storm, Marianne

   (2022)

   Eldre multimorbides opplevelse av deltagelse og samhandling i primærhelsetjenestens: en kvalitativ studie.

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2022;

   2022-10-18 - 2022-10-19.

  • Fjellså, Hilde Marie Hunsbedt

   (2022)

   Hvordan kan e-helse bidra til eldres deltagelse i behandling og god samhandling med helsetjenestene?.

   Velferd for eldre;

   2022-12-02.

  • Storm, Marianne; Fjellså, Hilde Marie Hunsbedt; Skjærpe, Jorunn Nærland; Myers, Amanda; Fortuna, Karen L.

   (2021)

   User-testing and co-designing a mobile application for self-management of serious mental illness and service integration.

   30th RESER International Congress;

   2021-01-21 - 2021-01-22.

  • Fjellså, Hilde Marie Hunsbedt; Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne

   (2020)

   E-health technologies in care coordinaton for older patients living home: A scoping review .

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2020;

   2020-03-10 - 2020-03-11.

  • Hunsbedt, Hilde Marie

   (2018)

   Pårørende erfaring knyttet til samhandling for barn som mottar intensiv tverrfaglig habilitering .

   Fagdag barn og unge med behov for intensiv tverrfaglig habilitering;

   2018-10-30 - .

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway