Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Mathiesen, Ida Holth; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2021)

   Separate counselling services in Norwegian upper secondary schools. A possibility for a collective holistic approach?.

   International Journal for Educational and Vocational Guidance

   ISSN 0251-2513.

   DOI: 10.1007/s10775-021-09494-z

  • Haugstvedt, Håvard; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2021)

   Managing role expectations and emotions in encounters with extremism: Norwegian social workers’ experiences .

   Qualitative Social Work

   ISSN 1473-3250.

   DOI: 10.1177/14733250211051410

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Barnevernspedagogens emosjonelle arbeid : å bruke seg selv. I: Barnevernspedagog : en grunnbok.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215032504.

   s.95-110.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2016)

   Autonomy and Emotion Management. Middle managers in welfare professions during radical organizational change.

   Nordic Journal of Working Life Studies

   ISSN 2245-0157.

   Volum 6.

   Hefte SI.

   s.87-108.

   DOI: 10.19154/njwls.v6i1.4887

  • Knudsen, Knud; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Karlsen, Jan Erik

   (2014)

   Aldri fred å få? – Rollekonflikter midt i lederlivet.

   Sosiologisk Tidsskrift

   ISSN 0804-0486.

   Volum 22.

   Hefte 01.

   s.28-51.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2014)

   Gender and person/role conflict in management: A study of gender, management position, and emotional dissonance among managers in a scandinavian setting.

   Research on emotion in organizations

   ISSN 1746-9791.

   Volum 10.

   s.271-303.

   DOI: 10.1108/S1746-979120140000010019

 • Bøker og kapitler
  • Haugstvedt, Håvard

   (2021)

   Managing the tension between trust and security: A qualitative study of Norwegian social workers’ experience with preventing radicalisation and violent extremism.

   ISBN 978-82-8439-026-0.

   Hefte 604.

  • Haugstvedt, Håvard; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2021)

   Sosialt arbeid under COVID-19: Brukerkontakt, arbeidsvilkår og smittevern.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-8439-049-9.

   Hefte 103.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2017)

   The Emotional Middle. Autonomy and emotion management in the middle managerial role..

   ISBN 978-82-7644-697-5.

 • Formidling
  • Evertsen, Cecilie; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Lotte, Hansgaard; Enoksen, Elisabeth

   (2022)

   Kan vi snakke om Forandringsfabrikken?.

   Psykologisk.no

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Haugstvedt, Håvard

   (2022)

   Sosialt arbeid under COVID-19. FOrskerfrokost og FOs landsmøte..

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Haugstvedt, Håvard

   (2022)

   Sosialt arbeid under COVID-19.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2022)

   Samarbeid med arbeidslivet - Til barnets beste.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Tønnessen, Morten; Kvalsvik, Live Kolstad

   (2021)

   Regjeringen øremerket plasser til master i barnevern ved UiS.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2021)

   Autonomi og endringesprosesser. Emosjonelt arbeid i mellomlederrollen. .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2021)

   Emosjoner i arbeid med mennesker.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2021)

   strategiske prioritering og aktuelle blindsoner av relevans for kommende utlysninger.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2021)

   Drysser problemene nedover? Endringer, emosjonelt arbeid og dilemma i mellomlederrrollen.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2021)

   Endringer, dilemma og emosjonelt arbeid i ledelse.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2021)

   Agenter for endring .

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Oltedal, Siv

   (2020)

   Velferd må fram i UIS' strategi.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2020)

   Når barns fristed stenges.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2020)

   Besøkshjem vil heller ha gutter enn jenter..

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2020)

   Har ventet tre år på besøkshjem.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2020)

   Mellomledernes lederdilemma.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2020)

   Emosjoner i barnevernsarbeid.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2019)

   KEY NOTE speach: Emosjoner i sosialt arbeid.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2019)

   Emosjonelt arbeid i ledelse.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Nilssen,, Linn Helen; Bente, Nistad Westermoen; Westermoen, Harald; Ophus, Tonje Alvestad; Omland, Leif Johannes; Petersen, Siri Myhren

   (2018)

   Foreldre på Sandved er bekymret.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2018)

   Mellom barken og veden, eller midt i smørøyet? Relasjonelt og emosjonelt arbeid i mellomleder rollen..

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2018)

   Gatelangs - Sosialpedagogisk praksis og oppsøkende metode..

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2018)

   En jobb full av følelser. Å bruke seg selv i jobben.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2017)

   Skal du fungere som mellomleder må takle egne og ansattes følelser..

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2017)

   Mellomledelse. Mellomlederens vanskelige følelsesliv..

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2017)

   Gatelangs og trygg. Et sosialpedagogisk perspektiv på oppsøkende arbeid..

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2017)

   Doktoren svarer. Lederliv i krysspress..

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2017)

   5-årig barnevernsutdanning.

  • Studsrød, Ingunn; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2016)

   Barnevernet: Gjør utdanningen 5-årig.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Studsrød, Ingunn

   (2016)

   Barnevernet: Gjør utdanningen 5 årig.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2014)

   Autonomy in emotion managment: Balancing organizational change.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2013)

   Intervju om kvinnedagens betydning i dagens samfunn.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2013)

   En for alle, alle for en...eller? Samspill og mestring i endringsprosesser.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2012)

   Gender and person/role conflict in managmenet: A study of gender, management position and dissonance amongst managers in a Scandinavian setting.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2012)

   Middle managers, sensemaking and emotional labor in organizational change.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway