Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2023)

   Sosialt arbeid i møte med risiko, trusler og voldsutøvelse. I: Sosialt Arbeid - En grunnbok (2. utgave).

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-06727-8.

   s.264-282.

  • Arora, Sanjana; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Scharffscher, Kristin Sørung

   (2022)

   Gender dimensions of the COVID-19 pandemic.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-139-7.

   Hefte 126.

  • Haugstvedt, Håvard

   (2021)

   Managing the tension between trust and security: A qualitative study of Norwegian social workers’ experience with preventing radicalisation and violent extremism.

   ISBN 978-82-8439-026-0.

   Hefte 604.

  • Haugstvedt, Håvard; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2021)

   Sosialt arbeid under COVID-19: Brukerkontakt, arbeidsvilkår og smittevern.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-049-9.

   Hefte 103.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2017)

   The Emotional Middle. Autonomy and emotion management in the middle managerial role..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-697-5.

 • Formidling
  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2024)

   Ledelse av utviklingsprosesser.

   Fagdag for lederteam for utviklingsprosesser;

   2024-03-06.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2024)

   Det emosjonelle arbeidslivet.

   Kaleidoskop- Samfunnsvitenskapelig festival;

   2024-03-19.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Jangsett, Hege; Aurbakken, Hanne

   (2024)

   FEB-Foreldre etter brudd. Fra erfaringsbasert fagutvikling til kunnskapsbasert praksis.

   Seminar om tjenesteinnovasjon;

   2024-05-13.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2023)

   Mellomlederen; mellom barken og veden eller midt i smørøyet. Om relasjonelt og emosjoneltarbeid i mellomlederrollen..

   Lederutviklingsseminar for ledere i Rogaland fylkeskommune;

   2023-03-07 - .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Munkejord, Mai Camilla; Wærness, Hanne Line

   (2023)

   Barndomstraumer -En boksamtale .

   Boksamtsle;

   2023-04-26 - .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Engelien, Arnt Ove; Vestvik, Heine

   (2023)

   Samvær mellom barn og biologiske foreldre.

   Psykologer lanserer. Faglig boksamtale;

   2023-05-25 - .

  • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2023)

   The Grand Technological Promise in Norwegian Child Welfare Services: Social Workers’ Experiences and Expectations.

   FORSA/NASSW. Social Work in Changing times: Challenges and New Opportunities;

   2023-06-14 - 2023-06-16.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Bruheim-Escobar, Ida; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2023)

   The grand technological promise and ethical dilemmas in Norwegian child welfare services: social workers’ experiences and expectations’ .

   Is the Smart City losing traction --and what may come next?;

   2023-12-06 - 2023-12-07.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Haugstvedt, Håvard

   (2022)

   Sosialt arbeid under COVID-19.

   Likelønnskonferansen;

   2022-02-09.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Haugstvedt, Håvard

   (2022)

   Sosialt arbeid under COVID-19. FOrskerfrokost og FOs landsmøte..

   FOrskerfrokost ;

   2022-03-23.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2022)

   Samarbeid med arbeidslivet - Til barnets beste.

   SV-fakultetets fagdag;

   2022-02-17.

  • Evertsen, Cecilie; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Lotte, Hansgaard; Enoksen, Elisabeth

   (2022)

   Kan vi snakke om Forandringsfabrikken?.

   Psykologisk.no.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Skjelbred, Jone; Redalen, Knut; Tønnessen, Morten

   (2022)

   Universitetsbarnevern -et nytt samarbeid til barnets beste.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Kvalsvik, Live Kolstad

   (2022)

   Ny barnevernsmaster er i gang: -Gleder oss til økt kompetanse.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Arora, Sanjana

   (2022)

   Gender,age and vulnerability during the COVID-19 pandemic.

   Fighting pandemics with enhanced risk communication;

   2022-09-12 - .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2022)

   Barnevern i endring - ledelse og ambivalens.

   Den nasjonale FORSA-konferansen: Bærekraft og sosial ulikhet;

   2022-09-20 - 2022-09-21.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2022)

   Universitetsbarnevern.

   Statsforvalterens fagsamling for barnevernledere ;

   2022-05-19 - 2022-05-20.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2022)

   Emosjonelt arbeid i barnevernfaglig arbeid.

   Læringsmiljøsenterets fagseminar;

   2022-10-21 - .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2022)

   Mellomlederen: Muligheter og utfordringer i endrings- og samarbeidsprosesser.

   Ledermøte i BATE ;

   2022-10-21 - .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2022)

   Emosjonelt arbeid i sosialt arbeid.

   Forelesning for studenter ved Høgskulen i Volda;

   2022-05-09 - .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2022)

   Emosjoner i endringsprosesser.

   Forelesning for studenter ved Høgskulen på Vestlandet;

   2022-03-17 - .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2022)

   Master i barnevernsarbeid. -Partnerskap med arbeidslivet for relevans og kvalitet i utdanningen.

   Seminar med politiker fra Stortingskomitéen for Oppvekst og kultur (AP);

   2022-06-22 - .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2022)

   Master i barnevernsarbeid. Samarbeid med arbeidslivet for høy relevans og kvalitet i utdanninger.

   Statsrådsbesøk ved UIS;

   2022-05-20 - .

  • Tønnessen, Morten; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Kvalsvik, Live Kolstad

   (2022)

   Ny barnevernsmaster er i gang: – Gleder oss til økt kompetanse.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Tønnessen, Morten; Kvalsvik, Live Kolstad

   (2021)

   Regjeringen øremerket plasser til master i barnevern ved UiS.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2021)

   Agenter for endring .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2021)

   Drysser problemene nedover? Endringer, emosjonelt arbeid og dilemma i mellomlederrrollen.

   Fagkonferanse;

   2021-11-19 - .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2021)

   Endringer, dilemma og emosjonelt arbeid i ledelse.

   Fagseminar for ledere i hjemmebaserte tjenester og rehabilitiering;

   2021-11-10 - .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2021)

   Emosjoner i arbeid med mennesker.

   FOrskerfrokost Live stream via Facebook;

   2021-03-09 - .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2021)

   Autonomi og endringesprosesser. Emosjonelt arbeid i mellomlederrollen. .

   Konferanse i forskning på barnevernsledelse;

   2021-08-30 - .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2021)

   strategiske prioritering og aktuelle blindsoner av relevans for kommende utlysninger.

   Velferdsforskningsseminar om strategiske prioriteringer;

   2021-09-07.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2020)

   Når barns fristed stenges.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Oltedal, Siv

   (2020)

   Velferd må fram i UIS' strategi.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2020)

   Besøkshjem vil heller ha gutter enn jenter..

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2020)

   Har ventet tre år på besøkshjem.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2020)

   Mellomledernes lederdilemma.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2020)

   Emosjoner i barnevernsarbeid.

   Åpen forelesning;

   2020-10-08 - .

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2019)

   KEY NOTE speach: Emosjoner i sosialt arbeid.

   FORSA- Nasjonal konferanse for forskning i sosialt arbeid;

   2019-11-14 - 2019-11-15.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2019)

   Emosjonelt arbeid i ledelse.

   Lederseminar Ungdom og Fritid, Stavanger kommune;

   2019-03-25.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2018)

   Mellom barken og veden, eller midt i smørøyet? Relasjonelt og emosjonelt arbeid i mellomleder rollen..

   Relasjonsintense yrker- et frokostseminar;

   2018-09-19.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2018)

   Gatelangs - Sosialpedagogisk praksis og oppsøkende metode..

   Konferanse i sosialpedagogikk;

   2018-05-07 - 2018-05-08.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2018)

   En jobb full av følelser. Å bruke seg selv i jobben.

   Frokostseminar hos ressurssenteret for barn og familie;

   2018-12-06.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Nilssen,, Linn Helen; Bente, Nistad Westermoen; Westermoen, Harald; Ophus, Tonje Alvestad; Omland, Leif Johannes; Petersen, Siri Myhren

   (2018)

   Foreldre på Sandved er bekymret.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2017)

   Mellomledelse. Mellomlederens vanskelige følelsesliv..

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2017)

   Skal du fungere som mellomleder må takle egne og ansattes følelser..

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2017)

   Doktoren svarer. Lederliv i krysspress..

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2017)

   5-årig barnevernsutdanning.

   FO utdanningspolitisk verksted;

   2017-04-19 - 2017-04-20.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2017)

   Gatelangs og trygg. Et sosialpedagogisk perspektiv på oppsøkende arbeid..

   Rundebordskonferanse i sosialpedagogikk;

   2017-05-10 - 2017-05-11.

  • Studsrød, Ingunn; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2016)

   Barnevernet: Gjør utdanningen 5-årig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Studsrød, Ingunn

   (2016)

   Barnevernet: Gjør utdanningen 5 årig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2014)

   Autonomy in emotion managment: Balancing organizational change.

   NEON 2014;

   2014-11-25 - 2014-11-27.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2013)

   Intervju om kvinnedagens betydning i dagens samfunn.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2013)

   En for alle, alle for en...eller? Samspill og mestring i endringsprosesser.

   Internseminar i Mattilsynet, Region Rogaland;

   2013-12-13.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2012)

   Middle managers, sensemaking and emotional labor in organizational change.

   NEON;

   2012-11-21 - 2012-11-22.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2012)

   Gender and person/role conflict in managmenet: A study of gender, management position and dissonance amongst managers in a Scandinavian setting.

   EMONET8;

   2012-07-02 - 2012-07-03.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway