Ilmari Tauno Mikael Hopkins

Universitetslektor i cello

Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk

Bio

Ilmari Hopkins er født i Finland og har studert blant annet med Anatoly Nikitin ved Rimsky-Korsakov -konservatoriet i St. Petersburg og med Torleif Thedéen ved Kongelige Musikkhøyskolen i Stockholm, der han tok Solistdiplom-eksamen i 2002. Siden dess har han hatt stillingen som alternerende solocellist i Stavanger symfoniorkester og har i flere år jobbet også som cellolærer ved Universitetet i Stavanger. Ilmari er en ivrig kammermusiker og har deltatt på flere musikkfestivaler rundt Europa og Sør-Amerika. Han er også cellolærer ved OAcademy (tidligere OA Orchestra of the Americas) og talentprogrammet UtB ved Stavanger Kulturskole.

 

Ilmari Hopkins was born in Finland and studied cello, among others, with Anatoly Nikitin at the Rimsky-Korsakov Conservatory of St. Petersburg and with Torleif Thedéen at the Royal Academy of Music in Stockholm, where he completed his Soloist Diploma Exam in 2002. Since the same year he has held the position of Co-Principal Cello with Stavanger Symphony Orchestra. He has also served for several years as cello lecturer at the University of Stavanger. Ilmari is also an eager chamber musician and has performed at music festivals around Europe and South America. Alongside with his teaching career at the university he is also Cello Faculty at OAcademy (previously called OA Orchestra of the Americas) and at the talent program UtB at Stavanger Music School.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
 • Kunstnerisk produksjon
  • Evjen, Kristian Thunestvedt; Hopkins, Ilmari Tauno Mikael

   (2023)

   Jakob Glans: Symfoni 1.

  • Kyllingstad, Benedicte Øhrn; Dahl, Ingerine; Eliseev, Igor Vyacheslavovich; Raubenheimer, Wouter; Hopkins, Ilmari Tauno Mikael; Torstrup, Thomas Eide

   (2022)

   Konsert med Stavanger Domkor og Stavanger Katerdralensemble. Talgje Kirke, Rogaland. Fremføring av "Mass" av Steve Dobrogosz, og komposisjoner av Thomas Torstrup, Phillip Glass, Ola Gjeilo, m.m. dirigent: Oddgeir Kjetilstad.

  • Torstrup, Thomas Eide; Eliseev, Igor Vyacheslavovich; Kyllingstad, Benedicte Øhrn; Hopkins, Ilmari Tauno Mikael; Dahl, Ingerine; Raubenheimer, Wauter

   (2022)

   Konsert med Stavanger Domkor og Stavanger Katerdralensemble. Ogna Kirke, Rogaland. Fremføring av "Mass" av Steve Dobrogosz, og komposisjoner av Thomas Torstrup, Phillip Glass, Ola Gjeilo, m.m. dirigent: Oddgeir Kjetilstad.

  • Torstrup, Thomas Eide; Eliseev, Igor Vyacheslavovich; Hopkins, Ilmari Tauno Mikael; Kyllingstad, Benedicte Øhrn; Raubenheimer, Wouter; Dahl, Ingerine

   (2022)

   Konsert med Stavanger Domkor og Stavanger Katerdralensemble. St. Petri Kirke, Rogaland. Fremføring av "Mass" av Steve Dobrogosz, og komposisjoner av Thomas Torstrup, Phillip Glass, Ola Gjeilo, m.m. dirigent: Oddgeir Kjetilstad. .

  • Torstrup, Thomas Eide; Dahl, Ingerine; Kyllingstad, Benedicte Øhrn; Raubenheimer, Wouter; Hopkins, Ilmari Tauno Mikael; Eliseev, Igor Vyacheslavovich

   (2020)

   Allehelgenskonsert: Thomas Torstrup/Stavanger Domkor og Stavanger Katedralensemble.

  • Herb, Gisela; Vestly, Håkon; Kellerhals, Florian; Hopkins, Ilmari

   (2007)

   ANIMA-klassisk musikk fra Latinamerika.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway