Inge Joa

Førsteamanuensis II i psykiatri

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Bio

Forskningsområder: Tidlig intervensjon psykose og nær-psykotiske tilstander. Selvmordsforebygging. Kvalitetsregister tjenester, Implementeringsforskning.

Publikasjoner