Ingeborg Marie Jensen

Stipendiat i utdanningsvitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Dessingué, Alexandre; Wagner, Åse Kari Hansen; Jensen, Ingeborg Marie

   (2023)

   Enhancing dialogic practices in elementary history education in Norway: The students’ perspectives.

   The role of dialogue in history education;

   2023-03-11 - 2023-03-12.

  • Wagner, David-Alexandre; Dessingué, Alexandre; Wagner, Åse Kari H.; Jensen, Ingeborg Marie

   (2023)

   Enhancing dialogic practices in elementary history education in Norway: The students’ perspectives.

   The role of dialogue in historical knowledge education;

   2023-03-11 - 2023-03-12.

  • Jensen, Ingeborg Marie

   (2022)

   Og hva sier elevene? Fokusgruppeintervju på mellomtrinnet om faglig praksis i matematikk, norsk, naturfag og samfunnsfag..

   Mellom. Motiverende tekstarbeid på mellomtrinnet. Nasjonal konferanse om lesing 2022.;

   2022-04-04 - 2022-04-05.

  • Jensen, Ingeborg Marie

   (2022)

   How can dialogic teaching with problems lead to critical thinking and student engagement in the L1 classroom?.

   13th ARLE Conference. Transformation in L1 Education: Current Challenges and Future Possibilities. PhD Pre-Conference ;

   2022-06-14 - 2022-06-17.

  • Skaftun, Atle; Berge, Ingeborg Margrete; Jensen, Ingeborg Marie; Nygard, Arne Olav; Rangnes, Hege; Sønneland, Margrethe; Wagner, Åse Kari H.

   (2022)

   Partners in Practice: Establishing a system for educational development.

   MUMO, Muntlighedsdidaktik i modersmålsfaget;

   2022-11-29 - 2022-11-30.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2022)

   The text as a problem in year six.

   13th ARLE Conference. Transformation in L1 Education: Current Challenges and Future Possibilities.;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2022)

   Teksten som problem i sjette klasse.

   Skriv! Les!;

   2022-05-09 - 2022-05-11.

  • Wagner, Åse Kari H.; Rangnes, Hege; Jensen, Ingeborg Marie

   (2022)

   Lærere og elevers forståelse av praksis og roller i norskfaget.

   Skriv! Les!;

   2022-05-09 - 2022-05-11.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn

   (2018)

   Presentasjon av podcaster om akademisk skriving.

   Nettverkssamling for studieverksteder og skrivesentre;

   2018-11-08 - 2018-11-09.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Halvorsen, Lars Rune; Ingunn, Valan; Anne-Lise, Eng; Tor Henning, Valnes Pedersen; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Choi Natvik, Emilie

   (2018)

   Fra frontalundervisning til Podcast - en presentasjon av et Podcastprosjekt i akademisk skriving..

   Nettverkssamling akademisk skriving;

   2018-09-08 - 2018-09-09.

  • Jensen, Ingeborg Marie

   (2018)

   Samarbeid om akademisk dannelse.

   Arbeidsseminar, Mottak og førstesemester;

   2018-03-07 - 2018-03-08.

  • Sjurseike, Ragnhild; Jensen, Ingeborg Marie; Blåsternes, Terje; Wadel, Carl Cato; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   «Hva bidrar til at studenter utvikler en identitet som akademiske fagskrivere, og hvilke hindringer og hjelpere møter de på veien»?.

   Konferanse om akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høyere utdanning;

   2017-11-01 - 2017-11-02.

  • Jensen, Ingeborg Marie

   (2016)

   Studenter i kø for å få skriveveiledning.

   Bob : Bok og bibliotek.

   ISSN 0006-5811.

   Hefte 6.

   s.64-65.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dversnes, Gunvald; Jensen, Ingeborg Marie

   (2020)

   Hvordan er det å være masterstudent?.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes

   (2018)

   Podkasten om akademisk skriving.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Husebø, Dag

   (2018)

   1. Hjelp, jeg er blitt student!.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Husebø, Dag

   (2018)

   2. Akademiske ord og begreper for dummies.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes

   (2018)

   3. Hvordan skal jeg rekke alt? Tidsplanlegging er løsningen.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes

   (2018)

   4. Derfor skal du ta pauser.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes

   (2018)

   5. Slik leser du mer effektivt.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Røislien, Jo

   (2018)

   6. Les noe gøy for å lære!.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes

   (2018)

   7. Slik blir det lettere å skrive oppgave – skriveprosessen.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Røislien, Jo; Nielsen, Ingrid

   (2018)

   8. Er det lov å skrive “jeg”?.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Blåsternes, Terje

   (2018)

   9. Slik unngår du plagiering.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Røislien, Jo

   (2018)

   10. Slik får du bedre språk i oppgaven.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Røislien, Jo

   (2018)

   11. Fra kaos til struktur – slik bygger du opp en akademisk oppgave.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway