Ingeborg Opheim Vinge

Universitetslektor i flerkameraproduksjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag