Ingeborg Vangsnes

Universitetslektor i engelsk språk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap