Hopp til hovedinnhold

Inger Benny Espedal Tungland

Førstelektor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-258
Bio

Inger Benny Espedal Tungland er førstelektor i pedagogikk. Profesjonskvalifisering i utdanning og i yrket er hovedområder. Videreutdanning for praksislærere og profesjonsveilederutdanning for barnehagelærere og lærere som skal kvalifisere seg for å veilede nyutdannede lærere i skole og barnehage, er særskilte arbeidsfelt innen utdanning. Hun er faglig koordinator for Universitetsbarnehagesatsningen ved institutt for barnehagelærerutdanning (IBU)  Representerer  UiS i det nasjonale nettverket veiledning for nyutdannede lærere, og er IBU sin representant som sammarbeidspartner for å utvikle gode veiledningsordninger for nyutdannede lærere i regionen. Hun er veileder i NyTi, en ordning for og med nyansatte i vitenskapelige stillinger ved UiS. Tilknyttet forskergruppen profesjon og ledelse i FILIORUM.

Emneansvar: 

https://www.uis.no/nb/profesjonsveiledning-i-utdanning-og-yrke-veiledning-i-barnehage

Veiledningsordninger for veiledning av nyutdannede lærere: 

https://www.uis.no/nb/profesjonsveiledning-i-utdanning-og-yrke-veiledning-i-barnehage#Solaseminar

https://www.uis.no/nb/profesjonsveiledning-i-utdanning-og-yrke-veiledning-i-barnehage#Forumlokaleveiledere

Nettverk for nyutdannede:

(No | Nettverk for nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring) https://www.nyutdannede.no/

NyTi:

(Karriere og videreutvikling | Universitetet i Stavanger (uis.no)) https://www.uis.no/nb/karriere-og-videreutvikling#/

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2021)

   Personalets hjertesaker for barna : personlige og pedagogiske intensjoner. I: Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215050294.

   s.44-57.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway.

   Cogent Education

   ISSN 2331-186X.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.1-14.

   DOI: 10.1080/2331186X.2019.1707519

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Ny i barnehagelærerprofesjonen - vilkår for profesjonell identitetsutvikling i møte med et arbeidsfellesskap. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02680-0.

   s.185-200.

 • Bøker og kapitler
  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2020)

   Åpenhet og bevegelser i hverdagens møter mellom foreldre og ansatte i den åpne barnehagen. I: Den åpne barnehagen. Et mangfoldig møtested.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245025071.

   s.169-186.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Bjørnestad, Elisabeth

   (2019)

   Kvalitet i barnehagen. Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN)..

   ISBN 978-82-7644-890-0.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Felles ansvar for planlegging av praksisoppgavene: Rapport fra FOU-prosjektet FAPP 2016-2017.

  • Foss, Vigdis; Fossøy, Ingrid; Fimreite, Hege; Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Nordvik, Grete; Økland, Magli Sofie; Sataøen, Svein Ole; Ødegaard, Elin Eriksen

   (2015)

   Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga. I: Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting?.

   ISBN 978-82-7709-207-2.

   s.106-137.

 • Formidling
  • Tungland, Inger Benny Espedal; Hvalby, Mette Irene

   (2021)

   Tre år med Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte Hva er status nå? .

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2021)

   Orientering om arbeidet i universitetsbarnehagen - en pilotering..

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2021)

   Nyutdannet og nytilsatt i en pandemitid.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2021)

   Status og veien videre med økt aktivitet i universitetsbarnehagesatsningen .

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Andreassen, Wenche

   (2021)

   Orientering om universitetsbarnehage ordningen - og hospiteringsordning for ansatte ved IBU.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2020)

   Pilootprosjektet universitetsbarnehage. Sammen om å utvikle en sterkere profesjonsutdanning ved å utfordre det velkjente og utforskedet ukjente..

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2020)

   Universitetsbarnehage - hvorfor, hvordan og hva. En situasjonsrapport om partnerskaps arbeidet..

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2019)

   "Om veiledning - og bachelor oppgaven." .

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2019)

   Med barna for øyet og pedagogiske intensjoner fra hjertet: Personalets særegne blikk i siktet .

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Mangfoldighet i veiledning og kommunikasjon sammen med foreldre i den åpne barnehagen.

   Utdanningsdirektoratet

  • Alvestad, Marit; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2019)

   Kvalitativ dybdestudie - rammer for kvalitet. Noen preliminære resultat. .

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Bjørnestad, Elisabeth; Tungland, Inger Benny Espedal; Storli, June Berger; Velde, Kjersti Lønning; Myrvang, Ellinor

   (2019)

   Kvalitet i barnehagen - en dybdestudie .

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2019)

   Universitets barnehage pilot - på vei mot partnerskap for en sterkere profesjonsutdanning.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Balansegang i ulike sfærer i åpne barnehager.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2019)

   Pedagogisk ledelse med personalets hjertesaker i siktet.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Veiledning for nye barnehagelærere.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Hvordan arbeider vi i partnerskap med praksisfeltet for å sikre gode veiledningsordninger for nyutdannede Lærere?.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Kommunikasjon i møte med foreldre i den Åpne barnehagen.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Ny pedagogisk leder, om å ønske, ville og gjøre en forskjell som leder.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Med barna for øyet og pedagogiske intensjoner fra hjertet: Personalets særegne blikk under lupen..

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Kommunikasjon, smarbeid og veiledning i åpne barnehager - Oslo 11. mai, 2017.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager Sandefjord 10.mai.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Bergen 3. mai, 2017.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   "Veiledning for nyutdannede - hva er nytt?".

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Stavanger 28.april 2017.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2017)

   Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Godt nok! - innledning, arrrangør og ledelse av "solaseminaret" - Seminar for nyutdannede barnehagelærere i fylket.

  • Jernes, Margrethe; Rosell, Lars Yngve; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2016)

   Fra inspirasjon til uttrykk i barnehagelærerutdanningen - læring og danning gjennom digital animasjon..

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2016)

   Vilkår for utvikling av profesjonsidentitet i et arbeidsfellesskap..

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Alvestad, Marit

   (2016)

   Reforming higher education – the new kindergarten teacher education programme in Norway - How are the reform and pedagogy as a subject evident in the module plans and exams..

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2016)

   Barnehagen - en jungel av muligheter for profesjonslæring..

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Educational Sciences - Close to practice.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2015)

   Veiledning for nye barnehagelærere.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2015)

   "alle voksne har vært barn en gang, men det er svært få som husker det".

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2015)

   Who am I.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2014)

   Identities And Relationships Among New Preschool Teachers And Assistants, The Impact This May Have On The Learning Culture In Kindergartens.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2013)

   Anerkjennelsens betydning for profesjonell utvikling og identitet.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2013)

   Hvem er jeg? En intervju studie.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2013)

   Hvem er jeg? Fokus på relasjonen mellom nyutdannede barnehagelærere og assistentene i barnehagen, og den betydning det har for profesjonell utvikling og yrkesidentitet.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2013)

   Supervision of staff, Norwegian experiences.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2012)

   Roles and relationships among new preschool teachers and assistants and the impact it has on the learning culture in preschool.

  • Hanssen, Brit; Tungland, Inger Benny Espedal; Østrem, Sissel

   (2011)

   Veiledning for nyutdannede yrkesutøvere – en skulder å gråte på eller bidrag til profesjonell utvikling?.

  • Melberg, Jorunn; Fotland, Anne Karin; von Krogh, Fie; Nordbotten, Gerd Lise; Brekke, Anne; Tungland, Inger B.E.

   (2007)

   Presentasjon av Innføringsseminar med 1. årsstudenter på førskolelærerutdanningen.

  • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Tungland, Inger B.E.

   (2007)

   The Experienced Curriculum - Childrens Understandings of Learning in Some Norwegian Kindergartens.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway