Inger Emilie Værland

Fagutviklingssykepleier / PhD

Stavanger universitetssjukehus
Follow me

Bio

Inger Emilie Værland er fagutviklingssykepleier/PhD ved Nyfødtintensiv 3D, Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Hun er tilknyttet Forskningsgruppen for sykepleie- og helsevitenskap (The research group for nursing- and healthcare science) ved SUS og forskergruppen Profesjonelle relasjoner (Professional relations) ved UiS.