Hopp til hovedinnhold

Inger Johanne Bergerød

Center coordinator for SHARE, Doctoral student

University of Stavanger
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Bio

Center Coordinator for SHARE - Research Centre for Resilience in Healthcare at the University of Stavanger; Coordinator in Network for Carer research, SHARE, University of Stavanger; Oncology nurse; Doctoral student. 

Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Stenberg, Una; Bergerød, Inger Johanne; Fredriksen, Kari; Bossy, Dagmara; Bøckmann, Kari; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Vågan, Andre

   (2022)

   Helsekompetanse og styrket mestring hos barn og unge som pårørende.

   Fontene forskning

   ISSN 1890-9868.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.18-34.

  • Bergerød, Inger Johanne; Clay-Williams, Robyn; Wiig, Siri

   (2022)

   Developing Methods to Support Collaborative Learning and Co-creation of Resilient Healthcare—Tips for Success and Lessons Learned From a Norwegian Hospital Cancer Care Study.

   Journal of patient safety

   ISSN 1549-8417.

   DOI: 10.1097/PTS.0000000000000958

  • Bergerød, Inger Johanne; Braut, Geir Sverre; Fagerdal, Birte; Gilje, Bjørnar; Wiig, Siri

   (2020)

   Developing a Next-of-Kin Involvement Guide in Cancer Care—Results From a Consensus Process.

   Cancer Nursing

   ISSN 0162-220X.

   DOI: 10.1097/NCC.0000000000000869

  • Bergerød, Inger Johanne; Dalen, Ingvild; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar; Wiig, Siri

   (2020)

   Measuring next of kin satisfaction with hospital cancer care: using a mixed‐method approach as basis for improving quality and safety.

   Journal of Advanced Nursing

   ISSN 0309-2402.

   Volum 76.

   s.1232-1246.

   DOI: 10.1111/jan.14315

  • Bergerød, Inger Johanne; Braut, Geir Sverre; Wiig, Siri

   (2018)

   Resilience From a Stakeholder Perspective: The role of Next of Kin in cancer care.

   Journal of patient safety

   ISSN 1549-8417.

   Volum 16.

   Hefte 3.

   s.e205-e210.

   DOI: 10.1097/PTS.0000000000000532

  • Bergerød, Inger Johanne; Gilje, Bjørnar; Braut, Geir Sverre; Wiig, Siri

   (2018)

   Next-of-kin involvement in improving hospital cancer care quality and safety – a qualitative cross-case study as basis for theory development .

   BMC Health Services Research

   ISSN 1472-6963.

   Volum 18.

   Hefte 324.

   DOI: 10.1186/s12913-018-3141-7

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2016)

   Improving the quality and safety of cancer care in hospitals: a study of NeXT-of-kin involvement. I: 4TH NORDIC CONFERENCE ON RESEARCH IN PATIENT SAFETY AND QUALITY IN HEALTHCARE.

   ISBN 978-952-61-2129-1.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2016)

   Leading quality and patient safety improvement in Norwegian hospitals. I: Researching Patient Safety and Quality in Health Care: A Nordic Perspective.

   Taylor & Francis

   ISBN 9781472477132.

   s.161-175.

   DOI: 10.1201/9781315605609-12

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2015)

   Ledelse og pasientsikkerhet. I: Pasientsikkerhet teori og praksis.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215024813.

   s.113-126.

 • Bøker og kapitler
  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Quality and safety in hospital cancer care. A mixed methods study of next of kin involvement.

   ISBN 9788284390024.

   Volum no.589.

   Hefte May 2021.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Evaluering av implementering av pårørendeveilederen - rapport utarbeidet for Helsedirektoratet.

  • Haraldseid-Driftland, Cecilie; Schibevaag, Lene; Bergerød, Inger Johanne; Dombestein, Heidi; Wiig, Siri

   (2021)

   Annual report 2020, SHARE- Centre for Resilience in Healthcare.

  • Aase, Karina; Bergerød, Inger Johanne; Schibevaag, Lene; Dombestein, Heidi

   (2020)

   ANNUAL REPORT 2019, SHARE- CENTRE FOR RESILIENCE IN HEALTHCARE.

 • Formidling
  • Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Hva nå for pårørende? .

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Regulatory inspection and internal following up of adverse events in hospitals.

  • Vågan, Andre; Hjärthag, Fredrik; Bergerød, Inger Johanne; Bossy, Dagmara; Fredriksen, Kari; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Bøckmann, Kari; Hagen, Inger Elisabeth; Stenberg, Una

   (2022)

   Lærings- og mestringstilbud til voksne pårørende - en oppsummering av forskningslitteratur.

   Fagrapport

   Hefte 1.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   UiS researchers carry out project for the Norwegian Board of Health Supervision.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet.

  • Wiig, Siri; Bergerød, Inger Johanne; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Samler internasjonale forskere på UiS.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Regulatory inspection and internal following up of adverse events in hospitals.

  • Vågan, Andre; Hjärthag, Fredrik; Bergerød, Inger Johanne; Bossy, Dagmara; Fredriksen, Kari; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Bøckmann, Kari; Hagen, Inger Elisabeth; Stenberg, Una

   (2022)

   Effekt og utbytte av lærings- og mestringstilbud til pårørende - en forskningsoppsummering.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Samhandling og kommunikasjon med pårørende med eksempler fra PhD prosjektet "Quality and safety in hospital cancer care - a study of next of kin involvement".

  • Bergerød, Inger Johanne; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Forskning på tilsyn med barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Pårørendes rolle og betydning for pasientsikkerhet på norske sykehus.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2022)

   Samskaping i pårørendeforskning.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Forskning på tilsyn med barneverntjenestenes oppfølging av barn i fosterhjem.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   User and next of kin involvement in patient safety.

  • Bergerød, Inger Johanne; Clay- Williams, Robyn; Wiig, Siri

   (2022)

   Developing methods to support collaborative learning and co-creation of resilient healthcare – tips for success and lessons learned from a Norwegian hospital cancer care study focusing on next of kin involvement. .

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Gathers international researchers at the University of Stavanger.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Kvalitet og sikkerhet i sykehus - pårørendes rolle og bidrag i kreftomsorgen.

  • Bergerød, Inger Johanne; Dombestein, Heidi

   (2021)

   Konsept/ide presentasjoner i master kurs "Research by Design and Tangible Interaction".

  • Bergerød, Inger Johanne; Fagerdal, Birte

   (2021)

   Presentasjon av studie 3 i avhandlingen - Quality and safety in hospital cancer care: a mixed methods study of next of kin involvement.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   User and next of kin involvement in patient safety.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Pårørendes sin rolle i kreftbehandling.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Presentasjon av doktorgradsavhandling.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Forsker om pårørendestrategi: - Dette er et varslet problem over mange år.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Workshop med Statens Helsetilsyn - prosjektskisse.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Bruk av simulering som pedagogisk metode i helseutdanninger.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Next of kin involvement and patient safety - the development of an involvement guide.

  • Schibevaag, Lene; Bergerød, Inger Johanne; Viksveen, Petter

   (2021)

   Forskningsprosjekter og søknader i SHARE.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Involvering av pasient, pårørende og helsepersonell i tilsyn.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Stakeholder involvement in the investigation of serious adverse events in hospitals.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Hva nå for pårørende?.

  • Bergerød, Inger Johanne; Dombestein, Heidi

   (2021)

   Presentation of Network for Carer research and SHARE- centre for resilience in healthcare/UiS.

  • Fjetland, Kirsten Jæger; Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Kronikk Vårt Land 22.01.22 Hva nå for pårørende?.

   Avisa Vårt land

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Presentasjon av avhandlingen "Quality and safety of cancer care: a mixed methods study of next of kin involvement" for styret i SHARE.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Invitert gjest i studio på "Pårørendekonferansen 2021".

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Kort presentasjon av avhandlingen "Quality and safety in hospital cancer care - a mixed methods study of next of kin involvement".

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   What is the current state of patient safety in cancer care in Norway, and how does this reflect resilience of the system?.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Doktorgradspresentasjon. Quality and safety in hospital cancer care - a study of next of kin involvement.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2020)

   De viktige pårørende.

  • Stenberg, Una; Vågan, Andre; Fredriksen, Kari; Bergerød, Inger Johanne; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Hjärthag, Fredrik; Bossy, Dagmara

   (2020)

   Utbytte fra deltakelse i lærings- og mestringstilbud hos pårørende: foreløpige resultater fra systematisk gjennomgang av litteraturen.

  • Bergerød, Inger Johanne; Ree, Eline

   (2020)

   Patient involvement and patient safety.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2020)

   Measuring next of kin satisfaction with hospital cancer care: Using a mixed method approach as basis for improving quality and safety .

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2020)

   De viktige pårørende.

  • Sneberg, Cathrine; Bergerød, Inger Johanne

   (2020)

   Sykehusene får ny guide for å involvere de pårørende til kreftpasienter.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Sneberg, Cathrine; Bergerød, Inger Johanne

   (2020)

   Kreftomsorgen blir bedre hvis de pårørende blir hørt.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Bergerød, Inger Johanne; Sneberg, Cathrine; Dombestein, Heidi

   (2020)

   Nasjonal pårørendestrategi er lagt frem.

   uis.no

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2020)

   Quality and safety in hospital cancer care: a mixed methods study of next of kin involvement.

  • Stenberg, Una; Vågan, Andre; Fredriksen, Kari; Bøckmann, Kari; Hagen, Inger; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Bergerød, Inger Johanne; Hjärthag, Fredrik; Bossy, Dagmara

   (2019)

   Pårørendestøtte - hva vet vi om effekter og utbytte fra internasjonal forskning?.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2019)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. .

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2019)

   De viktige pårørende.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2019)

   Ekspertmøte om pårørendeinvolvering i kreftomsorgen - erfaringer med bruk av konsensusmetode.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2019)

   Developing methods to support collaborative learning and co-creation of resilience in hospital cancer care - results from a modified nominal group technique process.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2019)

   Developing methods to support collaborative learning and co-creation of resilience in hospital cancer care: results from a modified nominal group technique process.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2019)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2019)

   Pasientsikkerhetsdag .

  • Bergerød, Inger Johanne; Dalen, Ingvild; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar; Wiig, Siri

   (2018)

   Measuring next of kin satisfaction with hosptial cancer care as a foundation for improving quality and safety.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2018)

   Pårørendes betydning for kvalitet og pasientsikkerhet i kreftomsorgen på norske sykehus.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2018)

   De viktige pårørende.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2017)

   Resilience in a stakeholder perspective: the role of next-of-kin in everyday cancer care.

  • Bergerød, Inger Johanne; Aase, Karina

   (2017)

   Stipendiaters rolle i forskningsmiljøer.

  • Bergerød, Inger Johanne; Aukland, Ingrid

   (2017)

   Pårørende i kreftomsorgen -en nøkkelrolle .

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar

   (2017)

   Improving the quality and safety of cancer care in hospitals- a study of Next-of-kin involvement.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2017)

   Pårørendes rolle og betydning i kreftomsorgen på norske sykehus.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2017)

   Møt forskeren.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2016)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2016)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2016)

   Pasientsikkerhet – status og perspektiver.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar

   (2016)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2015)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2015)

   Erfaring etter studiereise til MD Anderson Cancer Center, Houston.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2015)

   Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2015)

   Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2015)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2015)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2014)

   Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway