Inger Johanne Bergerød

Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

University of Stavanger
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Bio

Center Coordinator for SHARE - Research Centre for Resilience in Healthcare at the University of Stavanger; Coordinator in Network for Carer research, SHARE, University of Stavanger; Oncology nurse; Doctoral student. 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Wiig, Siri; Haraldseid-Driftland, Cecilie; Schibevaag, Lene; Sneberg, Cathrine; Bergerød, Inger Johanne

   (2024)

   Annual report 2023 - SHARE- Centre for Resilience in Healthcare.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2024)

   Forbedringsarbeid etter tilsyn med sosiale tjenester i Nav: Forskning på landsomfattende tilsyn 2022-2023 med sosiale tjenester i Nav.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2024)

   Barneverntjenesters forbedringsarbeid etter tilsyn -Forskning på landsomfattende tilsyn 2022-2023 med barnevernstjenesters oppfølging av barn i fosterhjem .

  • Haraldseid-Driftland, Cecilie; Schibevaag, Lene; Bergerød, Inger Johanne; Dombestein, Heidi; Wiig, Siri

   (2022)

   Annual report 2021, SHARE- Centre for Resilience in Healthcare.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Quality and safety in hospital cancer care. A mixed methods study of next of kin involvement.

   ISBN 9788284390024.

   Hefte 586.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Evaluering av implementering av pårørendeveilederen - rapport utarbeidet for Helsedirektoratet.

  • Haraldseid-Driftland, Cecilie; Schibevaag, Lene; Bergerød, Inger Johanne; Dombestein, Heidi; Wiig, Siri

   (2021)

   Annual report 2020, SHARE- Centre for Resilience in Healthcare.

  • Aase, Karina; Bergerød, Inger Johanne; Schibevaag, Lene; Dombestein, Heidi

   (2020)

   ANNUAL REPORT 2019, SHARE- CENTRE FOR RESILIENCE IN HEALTHCARE.

 • Formidling
  • Laugaland, Kristin Alstveit; Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne; Frøiland, Christina Tølbøl; Viksveen, Petter

   (2024)

   Hva kan vi gjøre med de lave tallene til sykepleierutdanningen?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Bergerød, Inger Johanne; Baxter, Ruth; Austin, Elizabeth; Natalia, Ransolin

   (2024)

   How the built environment impacts resilient healthcare systems.

   Webinar for the Resilient Health Care Society;

   2024-01-18.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2024)

   Forbedringsarbeid etter landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav - foreløpige resultater.

   Møte med Statens helsetilsyn;

   2024-04-10 - .

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2024)

   Tilsynsfaglig praksis – forskning på landsomfattende tilsyn med barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem. Foreløpige resultater..

   Møte med Statens helsetilsyn;

   2024-04-10 - .

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2024)

   Pårørendes rolle i resiliens i helsetjenesten.

   Master i helsevitenskap;

   2024-04-18.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2024)

   Presentasjon av individuell didaktisk tekst - UniPed 2024, Universitetet i Stavanger.

   Uniped, 2023-2034;

   2024-06-07.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2024)

   Exploring resilience in cancer care – a multi-level study of caring for post-cancer elderly adults .

   Resilient Health Care Society Summer Meeting;

   2024-06-12.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Pårørendeinvolvering i praksis.

   Kommunenettverk for Pårørendeansvarlige;

   2023-01-18.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Involvering av pårørende.

   Pårørendeseminar - BSY 261 Sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger;

   2023-02-21.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Landsomfattende tilsyn på barnevern og sosiale tjenester i NAV - Forskning på praksisendring i tjenestene .

   Åpen dag "Sammen om sikkerhet" ;

   2023-03-07.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Resilience in cancer care .

   Norway - The Netherlands collaboration meeting;

   2023-02-14.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Forskning på tilsyn.

   Seminardel på SHARE styremøte;

   2023-03-15.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Quality and resilience for nursing care.

   International Nursing Symposium ;

   2023-05-11.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Stakeholder involvement in external inspection and hospital internal evaluation of adverse events in Norway .

   Resilient Health Care Society Summer Meeting 2023;

   2023-05-21 - 2023-05-25.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Stakeholder involvement in external inspection and hospital internal evaluation of adverse events in Norway .

   Erasmus-SINC Scientific Symposium;

   2023-06-07.

  • Odberg, Kristian Ringsby; Wiig, Siri; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Ditt møte med helse­tjenesten er kanskje ikke så trygt som du tror.

   Forskersonen.no.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Stakeholder involvement in external inspection and hospital internal evaluation of adverse events in Norway .

   ISqua`s 39th nternational conference ;

   2023-08-27 - 2023-08-29.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Hva vet vi om sykehuserfaringer med nye måter å føre tilsyn på? .

   Samling i nettverk for pasientsikkerhetsforskning i Helse Vest;

   2023-10-28 - 2023-10-29.

  • Bergerød, Inger Johanne; Erga, Cecilie; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2023)

   Markering av World Patient Safety day 2023 og den nasjonale pårørendekonferansen.

   World Patient safety day - gathering på UiS;

   2023-10-20.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Wiig, Siri; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Organizes seminar on the future if quality and safety in healthcare.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   A care strategy for caregivers and care receivers by the EU.

  • Bergerød, Inger Johanne; Austin, Elizabeth; Baxter, Ruth

   (2023)

   Webinar: Patients and families engaged in resilient healthcare systems.

   Webinar for the Resilient Health Care Society;

   2023-02-16.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Patients and families engaged in resilient healthcare systems.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Bergerød, Inger Johanne; Erga, Cecilie

   (2023)

   Samarbeider om nasjonal pårørendesamling.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Involvering av pasient, pårørende og helsepersonell ved alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten .

   Pasientsikkerhetskonferansen 2023;

   2023-11-23 - 2023-11-24.

  • Guise, Veslemøy; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Bruker- og pårørendemedvirkning i forskning: Erfaringer fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten .

   Nettverkssamling i nettverk for pårørendeforskning;

   2023-03-16.

  • Guise, Veslemøy; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Bruker – og pårørendemedvirkning i helse og omsorgstjenesten = pasientsikkerhet.

   Pasientsikkerhetskonferansen 2023;

   2023-11-23.

  • Bergerød, Inger Johanne; Haukland, Ellinor Christin

   (2023)

   Involvering av pasient og pårørende ved uønskede hendelser relatert til systemisk kreftbehandling.

   Pasientsikkerhetsdag for kreftutdanningen på UiS;

   2023-12-07.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Involvering og ivaretagelse av alle berørte når uønskede hendelser skjer.

   Pasientsikkerhetsdag for kreftutdanningen på UiS;

   2023-12-07.

  • Bergerød, Inger Johanne; Baxter, Ruth; Austin, Elizabeth; Colleen, Cheek

   (2023)

   Organisational factors in resilient healthcare systems.

   Webinar for the Resilient Health Care Society;

   2023-11-07.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Forskning på tilsyn med barneverntjenestenes oppfølging av barn i fosterhjem.

   Fagseminar SHARE;

   2022-03-24 - 2022-03-25.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   UiS researchers carry out project for the Norwegian Board of Health Supervision.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Regulatory inspection and internal following up of adverse events in hospitals.

   Healthcare Safety Investigation Branch and Ukom meeting;

   2022-05-19 - .

  • Bergerød, Inger Johanne; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Hva nå for pårørende? .

   Ledersamling for sykepleiertjenesten og fagpersoner;

   2022-05-12.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Pårørendes rolle og betydning for pasientsikkerhet på norske sykehus.

   Pasientsikkerhetsdag - kreftutdanningen på Universitetet i Stavanger;

   2022-03-29.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Samhandling og kommunikasjon med pårørende med eksempler fra PhD prosjektet "Quality and safety in hospital cancer care - a study of next of kin involvement".

   Pårørende seminar - Sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger;

   2022-02-17.

  • Vågan, Andre; Hjärthag, Fredrik; Bergerød, Inger Johanne; Bossy, Dagmara; Fredriksen, Kari; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Bøckmann, Kari; Hagen, Inger Elisabeth; Stenberg, Una

   (2022)

   Effekt og utbytte av lærings- og mestringstilbud til pårørende - en forskningsoppsummering.

   Webinar;

   2022-05-25 - .

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2022)

   Samskaping i pårørendeforskning.

   Avskjedsseminar VID ;

   2022-05-31.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Forskning på tilsyn med barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem.

   Oppstartsamling for landsomfattende tilsyn med barnevern og med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 2022-2023;

   2022-06-14 - 2022-06-15.

  • Vågan, Andre; Hjärthag, Fredrik; Bergerød, Inger Johanne; Bossy, Dagmara; Fredriksen, Kari; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Bøckmann, Kari; Hagen, Inger Elisabeth; Stenberg, Una

   (2022)

   Lærings- og mestringstilbud til voksne pårørende - en oppsummering av forskningslitteratur.

   Fagrapport.

   Hefte 1.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Gathers international researchers at the University of Stavanger.

  • Wiig, Siri; Bergerød, Inger Johanne; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Samler internasjonale forskere på UiS.

  • Bergerød, Inger Johanne; Clay- Williams, Robyn; Wiig, Siri

   (2022)

   Developing methods to support collaborative learning and co-creation of resilient healthcare – tips for success and lessons learned from a Norwegian hospital cancer care study focusing on next of kin involvement. .

   Resilient Health Care Society Summer meeting;

   2022-08-15 - 2022-08-17.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Regulatory inspection and internal following up of adverse events in hospitals.

   Welcome meeting international week - Exploring future opportunities for collaboration;

   2022-08-19.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   User and next of kin involvement in patient safety.

   Master course in Patient safety - theory and practice MHV 264;

   2022-09-07.

  • Bergerød, Inger Johanne; Braut, Geir Sverre; Fagerdal, Birte; Gilje, Bjørnar; Wiig, Siri

   (2022)

   Developing a next of kin involvement guide in cancer Care - results from a consensus process.

   NSQH -Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare ;

   2022-09-29 - 2022-09-30.

  • Bergerød, Inger Johanne; Birkeland, Unn; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2022)

   Samlet pårørende digitalt.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Involvering av pasient, pårørende og helsepersonell i tilsyn.

   Samling i nettverk for pasientsikkerhetsforskning i Helse Vest;

   2022-10-20 - 2022-10-21.

  • Sneberg, Cathrine; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   90 % granskningsseminar for Kristina Sundt Eriksens PhD projekt: "Impact of surgical resection for colorectal cancer on daily life and coping abilities for older patients > 80 years".

   90 % granskningsseminar;

   2022-10-31.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   SHARE – introduction to the research centre and main research areas.

   Collaboration meeting Norway - Brazil;

   2022-11-07 - .

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Introduction to the University of Stavanger and the research centre SHARE - main research areas.

   Collaboration meeting Norway - Brazil;

   2022-11-08 - .

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   The Nursing School of the Federal University of Rio Grande do Sul - Collaboration meeting Norway - Brazil.

   Collaboration meeting Norway - Brazil;

   2022-11-08.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Hospital de Clínicas de Porto Alegre - collaboration meeting Norway - Brazil.

   Meeting with the staff of the clinical risk management department;

   2022-11-09.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Quality of life in pancreatic cancer: Longitudenal course, effects of treatment and prognostic implications.

   Møte for leger ved kreftavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus;

   2022-11-30.

  • Bergerød, Inger Johanne; Baxter, Ruth; Austin, Elizabeth

   (2022)

   Webinar: Two worlds colliding: Exploring the boundaries between system resilience and individual resilience .

   Arrangør av webinar for the Resilient Health Care Society;

   2022-11-29.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Nettverk for pårørendeforskning - status og veien videre.

   Referansegruppemøte i Nettverk for pårørendeforskning;

   2022-12-09.

  • Stenberg, Una; Vågan, Andre; Bossy, Dagmara; Fredriksen, Kari; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Effects of patient education interventions for parents of children with long-term conditions.

   International Conference on Communication in Healthcare;

   2022-09-05 - 2022-09-09.

  • Stenberg, Una; Bossy, Dagmara; Fredriksen, Kari; Vågan, Andre; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Utbytte fra deltakelse i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for foresatte til barn og unge med helseutfordringer eller funksjonsnedsettelser .

   Pårørendekonferansen;

   2022-09-21.

  • Stenberg, Una; Vågan, Andre; Bossy, Dagmara; Fredriksen, Kari; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Utbytte fra deltakelse i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for foresatte .

   Nettverkskonferanse for forskere innen helsekompetanse;

   2022-10-24 - 2022-10-25.

  • Bergerød, Inger Johanne; Fagerdal, Birte

   (2021)

   Presentasjon av studie 3 i avhandlingen - Quality and safety in hospital cancer care: a mixed methods study of next of kin involvement.

   Haukeland Universitetssjukehus;

   2021-01-18.

  • Fjetland, Kirsten Jæger; Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Kronikk Vårt Land 22.01.22 Hva nå for pårørende?.

   Avisa Vårt land.

  • Schibevaag, Lene; Bergerød, Inger Johanne; Viksveen, Petter

   (2021)

   Forskningsprosjekter og søknader i SHARE.

   Forskningsworkshop;

   2021-04-16.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Pårørendes sin rolle i kreftbehandling.

   Digitalt innlegg for kreftforeningen;

   2021-08-31.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Presentasjon av doktorgradsavhandling.

   Ledersamling for sykepleiertjenesten og fagpersoner;

   2021-06-15.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Forsker om pårørendestrategi: - Dette er et varslet problem over mange år.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   User and next of kin involvement in patient safety.

   Master course in Patient safety -theory and practice;

   2021-09-08.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Doktorgradspresentasjon. Quality and safety in hospital cancer care - a study of next of kin involvement.

   Nettverk for pasientsikkerhetsforskning i Helse Vest;

   2021-09-07.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Kvalitet og sikkerhet i sykehus - pårørendes rolle og bidrag i kreftomsorgen.

   Regional forskningskonferanse innen rehabilitering;

   2021-10-28.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Next of kin involvement and patient safety - the development of an involvement guide.

   Master course in Research by Design and Tangible Interaction;

   2021-10-22.

  • Bergerød, Inger Johanne; Dombestein, Heidi

   (2021)

   Konsept/ide presentasjoner i master kurs "Research by Design and Tangible Interaction".

   Workshop med presentasjon av konsept/ide for tjenestedesign;

   2021-11-03.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Kort presentasjon av avhandlingen "Quality and safety in hospital cancer care - a mixed methods study of next of kin involvement".

   Møte med kreftforeningen;

   2021-10-21.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Invitert gjest i studio på "Pårørendekonferansen 2021".

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Presentasjon av avhandlingen "Quality and safety of cancer care: a mixed methods study of next of kin involvement" for styret i SHARE.

   Styremøte ;

   2021-11-10.

  • Bergerød, Inger Johanne; Dombestein, Heidi

   (2021)

   Presentation of Network for Carer research and SHARE- centre for resilience in healthcare/UiS.

   Besøk fra South- Eastern Finland University of Applied Sciences;

   2021-11-11 - .

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Involvering av pasient, pårørende og helsepersonell i tilsyn.

   SHARE Involveringspanel ;

   2021-12-08 - .

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Workshop med Statens Helsetilsyn - prosjektskisse.

   Workshop med Statens Helsetilsyn;

   2021-12-03 - .

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Hva nå for pårørende?.

   Sykepleierkongressen;

   2021-11-30 - 2021-12-02.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   What is the current state of patient safety in cancer care in Norway, and how does this reflect resilience of the system?.

   Prøveforelesning;

   2021-05-21.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Bruk av simulering som pedagogisk metode i helseutdanninger.

   Forelesning for UiS søknad;

   2021-12-10.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Stakeholder involvement in the investigation of serious adverse events in hospitals.

   Internations Symposium for Early Career Research in Quality and Safety in Healthcare;

   2021-11-23 - 2021-11-24.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2020)

   De viktige pårørende.

   Temakafe`på Vardesenteret;

   2020-02-18.

  • Bergerød, Inger Johanne; Ree, Eline

   (2020)

   Patient involvement and patient safety.

   Masterkurs MHV 264;

   2020-08-26.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2020)

   Measuring next of kin satisfaction with hospital cancer care: Using a mixed method approach as basis for improving quality and safety .

   Fagmøte i SHARE;

   2020-04-27.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2020)

   De viktige pårørende.

   Månedens tema;

   2020-12-09.

  • Sneberg, Cathrine; Bergerød, Inger Johanne

   (2020)

   Sykehusene får ny guide for å involvere de pårørende til kreftpasienter.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Sneberg, Cathrine; Bergerød, Inger Johanne

   (2020)

   Kreftomsorgen blir bedre hvis de pårørende blir hørt.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Stenberg, Una; Vågan, Andre; Fredriksen, Kari; Bergerød, Inger Johanne; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Hjärthag, Fredrik; Bossy, Dagmara

   (2020)

   Utbytte fra deltakelse i lærings- og mestringstilbud hos pårørende: foreløpige resultater fra systematisk gjennomgang av litteraturen.

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2020;

   2020-03-10 - 2020-03-11.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2020)

   Quality and safety in hospital cancer care: a mixed methods study of next of kin involvement.

   90% PhD seminar ;

   2020-11-24.

  • Bergerød, Inger Johanne; Sneberg, Cathrine; Dombestein, Heidi

   (2020)

   Nasjonal pårørendestrategi er lagt frem.

   uis.no.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2019)

   Pasientsikkerhetsdag .

   Pasientsikkerhetsdag for kreftsykepleierutdanningen UiS;

   2019-04-12.

  • Stenberg, Una; Vågan, Andre; Fredriksen, Kari; Bøckmann, Kari; Hagen, Inger; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Bergerød, Inger Johanne; Hjärthag, Fredrik; Bossy, Dagmara

   (2019)

   Pårørendestøtte - hva vet vi om effekter og utbytte fra internasjonal forskning?.

   Pårørendekonferansen 2019;

   2019-09-25 - 2019-09-26.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2019)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. .

   Fagdag - Pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring;

   2019-10-21.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2019)

   De viktige pårørende.

   Presentasjon for avdeling;

   2019-11-30.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2019)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

   SHARE- expert advisory board, UiS;

   2019-03-18.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2019)

   Ekspertmøte om pårørendeinvolvering i kreftomsorgen - erfaringer med bruk av konsensusmetode.

   Forskermøte SUS;

   2019-04-01.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2019)

   Developing methods to support collaborative learning and co-creation of resilience in hospital cancer care: results from a modified nominal group technique process.

   Resilience Healthcare Net meeting;

   2019-08-26 - 2019-08-28.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2019)

   Developing methods to support collaborative learning and co-creation of resilience in hospital cancer care - results from a modified nominal group technique process.

   Resilience seminar at the Norwegian Embassy in Tokyo;

   2019-08-22.

  • Bergerød, Inger Johanne; Dalen, Ingvild; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar; Wiig, Siri

   (2018)

   Measuring next of kin satisfaction with hosptial cancer care as a foundation for improving quality and safety.

   NSQH 2018;

   2018-08-30 - 2018-08-31.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2018)

   De viktige pårørende.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2018)

   Pårørendes betydning for kvalitet og pasientsikkerhet i kreftomsorgen på norske sykehus.

   Fagdag Haukaland universitetssjukehus;

   2018-04-11.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2017)

   Resilience in a stakeholder perspective: the role of next-of-kin in everyday cancer care.

   Resilience in Healthcare 2017;

   2017-08-13 - 2017-08-16.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar

   (2017)

   Improving the quality and safety of cancer care in hospitals- a study of Next-of-kin involvement.

   The global academic programs conference (GAP);

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri

   (2017)

   Pårørendes rolle og betydning i kreftomsorgen på norske sykehus.

   Forskningsdagen 2017;

   2017-09-28.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2017)

   Møt forskeren.

   Masterseminar UiS MHV 267;

   2017-10-30.

  • Bergerød, Inger Johanne; Aase, Karina

   (2017)

   Stipendiaters rolle i forskningsmiljøer.

   Forum for forskning UiS;

   2017-05-31.

  • Bergerød, Inger Johanne; Aukland, Ingrid

   (2017)

   Pårørende i kreftomsorgen -en nøkkelrolle .

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2016)

   Pasientsikkerhet – status og perspektiver.

   Læringsnettverk i pasientsikkerhetsprogrammet;

   2016-01-13 - .

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2016)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

   Møte med ledergruppen ved kreftavdelingen på HUS;

   2016-02-01 - .

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar

   (2016)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

   4th Nordic conference on research in patient safety and quality in healthcare;

   2016-05-18 - 2016-05-20.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2016)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

   Foredrag for Programområdet for pårørendeforskning UiS;

   2016-03-17.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2015)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

   Norsk sykepleierforbunds 17.landkonferanse i kreftsykepleie "Underveis";

   2015-09-24 - 2015-09-26.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2015)

   Erfaring etter studiereise til MD Anderson Cancer Center, Houston.

   Lederseminar for sykepleier gruppen på kreftavdelingen, SUS;

   2015-10-16 - 2015-10-17.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2015)

   Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet.

   Fagseminar for sykepleierledere og fagsykepleiere i SUS;

   2015-05-07.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2015)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

   Nettverk for pasientsikkerhetsforskning i Helse Vest;

   2015-11-30 - 2015-12-02.

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2015)

   Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.

   Studiebesøk til MD Anderson Cancer Center, Houston;

   2015-04-14 - .

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2015)

   Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet.

   Ledermøte kreftavdelingen SUS;

   2015-02-07 - .

  • Bergerød, Inger Johanne

   (2014)

   Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet.

   Onkologisk forum;

   2014-02-04 - .

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway