Inger Økland

Professor II i obstetrikk og gynekologi

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Publikasjoner