Inger Økland

Førsteamanuensis II

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Publikasjoner