Ingrid Glette-Iversen

Stipendiat i risikostyring

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE C-369
Follow me
Publikasjoner