Ingrid Hilmer

Stipendiat i norskdidaktikk

HG-N317
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG N-317

Bio

Eg held på med ein doktorgrad om berekraftig utvikling i litteraturundervisninga som er planlagd ferdig i 2025. I forskingsprosjektet mitt er eg særleg opptatt av gjenstridige problem, eller "wicked problems": komplekse problem der fleire motstridande interesser gjer det vanskeleg å finne ei løysing. Eg har bakgrunn som norsklektor i grunnskulen, og er ein av initiativtakarane til Bærekraftdidaktisk verksted (BDV). I tillegg er eg med i forskingsområdet Transforming Education og forskingssenteret Greenhouse.