Hopp til hovedinnhold

The Greenhouse

Miljøhumanistisk initiativ ved Universitetet i Stavanger

Publisert: Endret:
Faktaboks
Forskere

28

Prosjekter

11

Følg oss

Facebook

Senterledere

Dolly Jørgensen, professor Finn Arne Jørgensen, professor

Ph.d-prosjekt

9

Partnere

NTNU UiA UiB UiO

The Greenhouse er et miljøhumanistisk forskningsinitiativ ved Universetet i Stavanger. Det støtter en voksende skare av akademikere som bruker historie, litteratur, media, religion, filosofi og kunst for å forstå hvordan mennesker forholder seg til natur og miljø. Som en intellektuell møteplass ønsker vi å bygge forbindelser mellom akademikere, museer, interessegrupper og publikum som interesserer seg for miljøspørsmål.

På samme måte som planter spirer og vokser i et drivhus, er The Greenhouse et sted hvor forskere kan næres og bidra til samfunnet. Forskere i The Greenhouse oppfordres til å være ledere i positive kunnskapsbaserte miljøendringer. Som metafor minner The Greenhouse oss om at vi sitter i et planetarisk drivhus som risikerer overoppvarming. Forskning utført i The Greenhouse tar opp dette og andre miljø spørsmål fra et humanistisk perspektiv ut fra en tanke om å engasjere et breder publikum med disse spørsmålene.

The Greenhouse står for både miljøet som studieobjekt, men også måtene vi kan dyrke et vitenskapelig miljø for å studere det. Miljøet eksisterer i krysset mellom natur, teknologi og sosiale strukturer. Forskningen i The Greenhouse er på tilsvarende vis plassert ved dette krysset og bruker en rekke fagområder for å dyrke fram nye faglige og sosiale forbindelser med naturen.

Alle fag innenfor miljøhumaniora er velkomne inn i The Greenhouse. De nåværende medlemmene har sine styrker i hvordan samspillet mellom natur og teknologi skaper miljøer, rollen det digitale spiller i å skape nye naturer, bruk av historie for å fremme miljøvennlige handlinger og post-menneskelige / mer-enn-menneskelige verdener.

The Greenhouse dyrker miljøhumanistisk forskning ved Universitetet i Stavanger og tar sikte på å former fremtiden til miljøhumanistiske fag ved å lage forskningsprosjekter, aktivt forfølge finansiering til gjesteforskere, og ved å utvikle workshops, konferanser, og andre arrangementer for å fremme miljøhumaniora.

Utlysning (intern)

Arbeidsseminarer om grønnomstilling

Som del av Greenhouse grønnomstillingsprogrammet 2022, inviterer vi søknader fra UiS-ansatte - på ethvert karrierestadium - til å organisere et arbeidsseminar innenfor det brede temaet grønne omstillinger. Klikk på lenken ovenfor for videre opplysninger.

Studenter ser på en forelesning
Utlysning

Greenhouse tilknyttede forskere innen grønnomstilling

The Greenhouse miljøhumanioragruppe på Universitetet i Stavanger søker tilknyttede forskere innen grønnomstilling. Klikk på lenken ovenfor for videre opplysninger.

Medlemmer av The Greenhouse møter i Greenhousebiblioteket
PROSJEKT

EnviroCitizen: Citizen Science for Environmental Citizenship (2020-2024)

EnviroCitizen er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som tar sikte på å forske på hvordan man kan oppmuntre folk til å være mer miljøbevisst gjennom engasjement med grasrotforskning.

EnviroCitizen logo
Prosjekt

Nuclear Nordics (2021-2024)

Nuclear Nordics utforsker historien om radioaktivt avfall i Norden fra 1960-tallet til slutten av 1990-tallet. Med fokus på den siste delen av brenselssyklusen, analyserer prosjektet de transnasjonale implikasjonene av radioaktivt avfall innenfor og mellom miljøer, samfunn og teknologier. Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, International Mobility Grant (324293) hos The Greenhouse på Universitetet i Stavanger og på KTH.

En haug med 
radioaktivt avfall i gule tønner.
(c) Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH
Prosjekt

Back to Blood (2020-2024)

Back to Blood kartlegger hvordan og forklarer hvorfor aktuelle bekymringer om bærekraft, identitet og medborgerskap fører til økende kulturell og åndelig etterspørsel etter vikinger og norrøn fortid, og undersøker konsekvensene av at ulike kulturaktører leverer den etterspørselen. Dette prosjektet er finansiert gjennom FRIPRO-programmet i Norges Forskningsråd.

Vikingleir om kvelden (c) Lasse Norlemann Mathiesen
Vikingleir om kvelden (c) Lasse Norlemann Mathiesen

Prosjekt

Prehistoric Paradigms of 'Animalised' Art from Modernist Visions of Utopia to Post-History (2021-2023)

Prosjektet undersøker hvordan avantgarde-kunstnere i starten av forrige århundre, så vel som kontemporære kunstnere, er inspirert av arkeologiske oppdagelser, særlig av paleolitisk hulekunst og dens representasjoner av dyr. Prosjektet ønsker også å utfordre antroposentriske antagelser som ligger til grunn for tradisjonell forskning. Prosjektet er finansiert av EU gjennom MSCA IF 2019-programmet.

Fasaden til Arkeologisk museum, UiS.

prosjekt

Locative Technologies and the Human Sense of Place (2019-2023)

Locative Technologies har som mål å vise hvordan mennesker har navigert historisk i naturen og hva det betyr for deres forhold til naturen. Prosjektet undersøker hvordan moderne lokasjons teknologier ser ut til å skille oss fra naturen, og vurderer om formatet til den lokasjons teknologi påvirker vår følelse av sted og forhold til naturen. Locative Technologies er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, og er finansiert av Norges forskningsråds FRIPRO-program.

prosjekt

Beyond Dodos and Dinosaurs (2018-2023)

Prosjektet undersøker hvordan historien om utryddelsen av arter og gjenoppretting av arter har blitt husket og vist offentlig i naturfokuserte museer fra det nittende århundre til i dag. Dette prosjektet er finansiaert av Norges Forskningsråd SAMKUL-programmet.

Prosjekt

Wildsmoke: Forest Fire and Our Senses in the North, 1911-1961 (2021-2022)

Wildsmoke undersøker historien om forbigående brannrøyk på den nordlige halvkule som en del av fortiden og fortsatt miljøendring. Prosjektet sporer røyk over politiske og disiplinære grenser. Det innebærer nasjonal og regional politikk for klimaendringer, særlig spørsmål om sosial rettferdighet og miljømessig rettferdighet i de områdene av Europa som er mest rammet av røykesesonger. Wildsmoke er finansiert av EU, gjennom MSCA IF 2019-programmet.

Brannmenn i røyk

Prosjekt

Red and White: The Globalization of Wine in the Anthropocene (2020-2022)

Prosjektet spør hvordan vitenskap og teknologi har blitt utnyttet for å utvide vinindustrien globalt i det 20. og 21. århundre, og hvordan det har forandret vinenes smak når klimaet blir varmere. Red and White er finansiert av EU, gjennom MSCA IF 2019-programmet.

Mennesker som skåler

PROSJEKT

Greening the Poles (2017-2022)

Prosjektet utforsker hvor, når og hvordan polarområdene endret fra områder hvor folk måtte beskyttes til områder som måtte beskyttes av mennesker. Dette prosjektet er finansiert av European Research Council (ERC) Horisont 2020 program (grant agreement No. [716211 - GRETPOL]).

Prosjekt

Extinction as Cultural Heritage (2018-2021)

Dette prosjektet undersøker hvordan institutusjoner for kulturminner kan engasjere seg i artsutryddelse og utvinning av arter som er utrydningstruet. Prosjektet undersøker hvordan menneskets natur-forviklinger av moderne utryddelse kan plasseres i kulturelle sammenhenger innenfor utstillinger i museer og kunstgallerier. Dette projesktet er finsansiert gjennom Joint Programming Initiative for Cultural Heritage, et EU-støttet initiativ.

SAMARBEID

Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH) (2019-2025)

NoRS-EH er en nasjonal forskerskole i miljøhumaniora. Skolen er et samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, og Universitetet i Stavanger. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets nasjonale forskerskoler program.

Her fra Greenhouse biblioteket i Hulda Garborgs hus

NETTVERK

Asia-Norway Environmental Storytelling Network (ANEST) (2020-2023)

Asia-Norway Environmental Storytelling Network (ANEST) utforsker hvordan kunnskap og verdier om miljø formidles og forhandles gjennom fortellinger i en rekke ulike sjangre. Det tverrfaglige samarbeidet mellom norske og asiatiske forskere gjør det mulig å sammenligne og kontrastere miljøfortellinger i ulike kulturelle kontekster. Det er finansiert av Forskningsrådets INTPART-program.

foto : Finn Arne Jørgensen

NETTVERK

BRIGHT: Bringing Research in Green Humanities into Teaching

BRIGHT nettverket ble etablert i 2018 som et NordPlus Higher Education Nettverk. Målet med nettverket er å oppmuntre og støtte samarbeid om miljøhumanistisk undervisning blant de nordiske og baltiske landene. Nettverket er finansiert av Nordplus og The Greenhouse.

Ledergruppe

Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor i historie
51833687
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap

Forskere og prosjektmedarbeidere

Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
Fakultet for utøvende kunstfag

Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis
51831315
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rådgiver
51831258
HG Q-246
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH
Professor
51832514
HL A-218
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
51833469
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
51831543
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Professor
51831639
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor
51831527
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor
51831349
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Instituttleder
51831508
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
51831286
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor
51832601
Arkeologisk museum

Avdeling formidling
Førsteamanuensis
51831356
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
51833021
HG O-237
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51833578
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51831646
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
Instituttleder
51834149
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialfag

Postdoktorer

Postdoktor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Postdoktor
51831176
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Postdoktor
Arkeologisk museum

Avdeling formidling
Postdoktor
51831445
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Postdoktor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Visiting postdoctoral resercher
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Postdoktor
51831404
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap

Stipendiater

Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat
51831270
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Ekstern u/lønn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap