The Greenhouse – Senter for miljøhumaniora

Et forskningssenter ved Universitetet i Stavanger

The Greenhouse er et forskningssenter som drar sammen de med interesse for miljøhumaniora.

Bli kjent med The Greenhouse

Kommende arrangementer

Greenhouse miljøhumaniorabokprater på nettet: "Entangled Encounters" av Daniel Vandersommers

Man. 26.08.2024

16:00-17:00

Zoom

Greenhouse miljøhumaniorabokprater på nettet: "Sand Rush" av Elsa Devienne

Man. 02.09.2024

16:00-17:00

Zoom

Greenhouse miljøhumaniorabokprater på nettet: "The Ecological Plot" av John Macneill Miller

Man. 09.09.2024

16:00-17:00

Zoom

Greenhouse miljøhumaniorabokprater på nettet: "Van Gogh and the End of Nature" av Michael Lobel

Man. 16.09.2024

16:00-17:00

Zoom

Greenhouse miljøhumaniorabokprater på nettet: "Reimagining the More-than-Human City" av Jamie Wang

Man. 23.09.2024

10:00-11:00

Zoom

Greenhouse miljøhumaniorabokprater på nettet: "Mnemonic Ecologies" av Sonja Pieck

Man. 30.09.2024

16:00-17:00

Zoom

Aktuelt fra The Greenhouse

‒ Rettferd er ein vesentleg komponent når me snakkar om "berekraft" og "grøn omstilling"

Sebastian Lundsteen Nielsen har forska på kjemisk forureining og miljørettferd. Han argumenterer for eit nytt paradigme ...

Denne forskningen kan endre utstillingene på naturhistoriske museer

Gitte Westergaard har undersøkt hvordan utryddelsen av artsmangfold på øyer er representert i museer og forsvarer sin do...

‒ Fugler i romaner er ofte knyttet til omsorg og stedstilknytning. Trekkfugler knyttes til drømmer om å reise vekk.

Endre Harvold Kvangraven tar doktorgrad i forholdet mellom mennesker og fugler i norske og svenske romaner fra 2000-tall...

Skal forske på de upåaktete båndene mellom petrokultur og kulturarv

Professor Dolly Jørgensen har vunnet finansiering til å forske på båndene mellom kulturarv og olje.

Lagar film om etiske utfordringar ved grøn omstilling

Kunstnaren Hans Baumann har vorte tildelt eit Fulbright-stipend for å vera fire månader ved Universitetet i Stavanger ...

Urfolkshistorie og været i Calcutta: To Marie Curie-stipend til The Greenhouse

EU-programmet Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA) er et attraktivt og prestisjefullt mobilitetsstipend ...

Nytt forskningssenter for miljøhumaniora ved UiS

The Greenhouse ble etablert som en forskningsgruppe i 2017, og markerte seg raskt på verdensbasis som et ledende fagmilj...

The Greenhouse: Arrangementer

Informasjon om kommende og tidligere arrangementer.

The Greenhouse: Forskning

Informasjon om våre forskningsprosjekter og forskningsnettverk.

– Fuglekikking er mer enn å bare se på fugler

Begrensningene under Covid-pandemien har vist at vi har et dypt behov for kontakt med naturen og samfunnet omkring oss. ...

Nuclear Nordics

Radioactive Waste Spatialities, Materialities and Societies in the Nordic Region, 1960s to 1990s

Back to Blood: Pursuing a future from the Norse Past

Korfor blir vikingar og norrøn fortid stadig meir populært?

Forskerskolen NoRS-EH

NoRS-EH er et tverrfaglige initiativ for å styrke norsk humaniora sitt bidrag til miljøforskning og de store globale utf...

Lyses forskningspris til professorer i miljøhistorie

«Hvordan skal vi svare på de store miljøutfordringene, på lokalt, nasjonalt og globalt nivå? Det er viktig at vi stiller...

UiS-forskar blir sjefredaktør for internasjonalt tidsskrift

Professor Dolly Jørgensen har tatt over som ein av dei to sjefredaktørane for tidsskriftet Environmental Humanities frå ...

EnviroCitizen

Citizen Science for Environmental Citizenship

UiS leder norsk-asiatisk nettverk i miljøhumaniora

Prosjektet Asia-Norway Environmental Storytelling Network har fått 4,2 millioner kroner i finansiering fra Forskningsråd...

Tell ein fugl og bidra til miljøfortellingar

Kva fortel dei lokale fuglane våre oss om miljøendringar og verdiane våre knytt til klima og miljø? Dette er spørsmål Ui...