Ingrid Nielsen

Professor i nordisk litteraturvitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG N-212
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nielsen, Ingrid

   (2021)

   Jeg er han som skriver på et dikt for å gjøre sin fattigdom kjent for verden : om lyriske vendinger i lyrikkåret 2019. I: Norsk litterær årbok 2021.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 9788234005619.

   s.26-49.

  • Nielsen, Ingrid

   (2021)

   Hva betyder det at se en sporvogn i drømme : Om drømmenes betydning i Henrik Nordbrandts forfatterskap. I: Nordisk samtidspoesi : Henrik Nordbrandts forfatterskap.

   Novus Forlag.

   ISBN 9788283900576.

   s.141-157.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid

   (2019)

   «Du er nødt til å ha endringskompetanse som lærer, hvis ikke så dør du ut, altså». Lærerperspektiv i digitaliserte klasserom. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-03160-6.

   s.101-130.

   DOI: 10.18261/9788215031606-2019-06

  • Nielsen, Ingrid

   (2019)

   Men tiden är nu : i varje ögonblick ny : om tid og skapelse hos Göran Sonnevi. I: Nordisk samtidspoesi : Göran Sonnevis forfatterskap.

   Oplandske Bokforlag.

   ISBN 9788275182676.

  • Nielsen, Ingrid

   (2019)

   Hvem sier at vi er skilt : om krise, skapelse og gjensyn hos Gunvor Hofmo. I: Undergang og utopi : poesi i krisetider.

   Alvheim og Eide Akademisk forlag.

   ISBN 9788293690047.

  • Nielsen, Ingrid

   (2017)

   «underlege skapnader sviv for augo i ustanseleg skiftning». Om lesningens redning og fare i Olav H. Hauges dagbøker. . I: Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier.

   Alvheim og Eide Akademisk forlag.

   ISBN 9788290359954.

   s.83-96.

  • Nielsen, Ingrid

   (2016)

   Historisk trauma, stemme og skapelse i Andrzej Yichýs roman Kairos. I: Norsk litterær årbok 2016.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 978-82-521-9064-9.

   s.261-280.

  • Nielsen, Ingrid

   (2016)

   Det lyriske begjær: å bli musikk. Om noen dikt av Jo Eggen, Göran Sonnevi og Ann Jäderlund. I: Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter..

   Portal forlag.

   ISBN 978-82-8314-071-2.

   s.189-205.

  • Nielsen, Ingrid

   (2015)

   "Ingen kunst utan erindring om noko tapt" : i minnet om Atle Kittangs lyrikkforskning.

   Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.

   ISSN 0809-2044.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.107-117.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2014)

   Inn i norskfaget? Litterære samtaler som faglig praksis. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0381-2.

  • Nielsen, Ingrid; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle

   (2014)

   Lesing i norsk. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.181-198.

  • Nielsen, Ingrid

   (2014)

   Motstand, praksis og dannelse hos Georg Johannesen. I: Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur.

   Akademika forlag.

   ISBN 978-82-321-0244-0.

   s.443-453.

  • Nielsen, Ingrid

   (2009)

   "'du brauchst jeden Halm' Om håp, diktning og eksil i Paul Celans tale 'Der Meridian'". I: Ordens negativ. Till Anders Olsson.

   Symposion Brutus Östlings bokförlag.

   ISBN 978-91-7139-835-2.

   s.221-239.

  • Nielsen, Ingrid

   (2009)

   "Det umulige arbeidet. Om Olav H. Hauge som oversetter.". I: Mellomrom II. Omsetjaren Olav H. Hauge.

   ISBN 9788292635025.

   s.113-125.

  • Nielsen, Ingrid

   (2007)

   "Hva er litteratur?". I: Tekst og kultur. Ei innføring.

   Spartacus.

   ISBN 978-82-430-0423-8.

   s.107-134.

  • Nielsen, Ingrid

   (2007)

   "Hva er kjønn?". I: Tekst og kultur. Ei innføring.

   Spartacus.

   ISBN 978-82-430-0423-8.

   s.154-189.

  • Nielsen, Ingrid

   (2007)

   "Minnespor, spektralitet og tilsynekomst i W.G. Sebalds De utvandrede og Austerlitz".

   Aiolos – tidskrift för litteratur, teori och estetik.

   ISSN 1400-7770.

   Hefte 30-31.

   s.49-58.

  • Nielsen, Ingrid

   (2006)

   "'Jeg tror alt jeg ser er virkelig' Om Torild Wardenærs diktning.

   Vagant.

   ISSN 0802-0736.

   Hefte 3.

   s.84-90.

  • Nielsen, Ingrid

   (2006)

   "Skisse til en refleksjon over lesningens beslutninger".

   Prosopopeia.

   ISSN 0804-8592.

   Hefte 3.

   s.58-64.

  • Nielsen, Ingrid

   (2006)

   "Melankoliens lykke?".

   Kraftsentrum.

   ISSN 0809-7135.

   s.75-80.

  • Nielsen, Ingrid

   (2006)

   "'Hvor var jeg da, hypnagogisk, kanskje med ryggen til'".

   Au petit garage.

   ISSN 1890-2197.

   Hefte 1.

   s.19-21.

  • Nielsen, Ingrid

   (2004)

   Møllens lysende skrift. Om Max Sebalds roman Austerlitz.

   Vinduet.

   ISSN 0042-6288.

   Hefte 3.

 • Bøker og kapitler
  • Hevrøy, Stein Arnold; Parelius, Fredrik; Nielsen, Ingrid

   (2023)

   Om det menneskelege og det ikkje-menneskelege. Ti tekstar om lyrikk .

   Novus Forlag.

   ISBN 978-82-8390-108-5.

  • Nielsen, Ingrid

   (2020)

   Om lesing, røynsle og tyding av dikt. I: Å verte var verda att : åtte tekstar om lyrikk.

   Novus Forlag.

   ISBN 9788283900460.

  • Hevrøy, Stein Arnold; Karlsen, Ole; Nielsen, Ingrid

   (2020)

   Å verte var verda att : åtte tekstar om lyrikk.

   Novus Forlag.

   ISBN 9788283900460.

  • Nielsen, Ingrid

   (2019)

   Har du lyttet til elvene om natta : da taler de om andre ting : om stillhet, lyd og stemme hos Hans Børli. I: Djupsnøen er en kvit forbannelse : om Hans Børlis lyrikk.

   Novus Forlag.

   ISBN 9788283900217.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2017)

   Før tenkte jeg at det var en nødløsning å lese i timene.... I: Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-748-4.

   s.46-66.

  • Nielsen, Ingrid

   (2017)

   ”Hjernen en blindtarm for ufordøyelige forestillinger” Nedslag i Bjørn Aamodts diktning .

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205496293.

  • Nielsen, Ingrid; Stegane, Idar

   (2012)

   Poesi postmillennium : Lyrikk i første tiåret av 2000-talet (Modernisme i nordisk lyrikk; 5).

   Alvheim og Eide Akademisk forlag.

   ISBN 978-82-90359-86-2.

  • Neple, Anemari; Aadland, Erling; Nielsen, Ingrid

   (2012)

   Tekst, intertekst og kontekst. Om å lese musikalske referanser i Tor Ulvens tekster.

   Universitetet i Bergen.

  • Nielsen, Ingrid; Sandvik, Guri

   (2007)

   "'høyrer du lyset i steinen' - Om den poetiske bevegelsen, sansningen og tenkningen i Jon Fosses poesi".

  • Nielsen, Ingrid; Linneberg, Arild; Hansteen, Hans Marius; Viken, Øyunn

   (2007)

   Tekst og kultur. Ei innføring.

   Spartacus.

   ISBN 978-82-430-0423-8.

  • Nielsen, Ingrid

   (2006)

   Veileder for Pål Espen Moens masteroppgave "Erkjennelse og diktning - En lesning av Inger Christensens 'Sommerfugledalen. Et Requiem'.

  • Nielsen, Ingrid

   (2005)

   Gilles Deleuze: "Litteraturen og livet" (oversettelse). I: Audiatur. Katalog for ny poesi.

   ISBN 82-92523-14-6.

   s.213-217.

  • Nielsen, Ingrid; Sætre, Lars

   (2004)

   "Mir wuchs Zinn in die Hand". Studier i Paul Celans poetiske manøvre.

   Universitetet i Bergen.

 • Formidling
  • Nielsen, Ingrid; Stranger, Simon; Hellstrand, Ingvil ; Bø, Eirik

   (2024)

   Nytter det? Om klimakamp og skjønnlitteratur.

   Panelsamtale: Nytter det? Om klimakamp og skjønnlitteratur;

   2024-02-14.

  • Nielsen, Ingrid

   (2021)

   Følelser i litteraturen .

   Rørt;

   2021-11-11.

  • Nielsen, Ingrid

   (2021)

   «spurvene på takskjeggene tilber sine ukjente guder».

   Krabben. Tidsskrift for poesikritikk.

  • Nielsen, Ingrid

   (2021)

   «Jeg er han som skriver på et dikt / for å gjøre sin fattigdom kjent for verden» Om lyriske vendinger i lyrikkåret.

   Norsk Litterær Årbok.

   ISSN 0078-1266.

  • Nielsen, Ingrid

   (2021)

   «Forventning om hemmelige dager» Om det hemmelighetsfulle i Gunvor Hofmos lyrikk .

   «Forventning om hemmelige dager» Om det hemmelighetsfulle i Gunvor Hofmos lyrikk ;

   2021-09-23.

  • Nielsen, Ingrid

   (2017)

   "Om krisen hos Gunvor Hofmo".

   Seminar om lyrikk, samfunn og krise;

   2017-11-03 - 2017-11-04.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   Undervisningsplanlegging.

   Planleggingsdag;

   2016-04-18.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   God leseundervisning: Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

   Seminar for UH ansatte ;

   2016-02-11.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   Satsingsområdet lesing.

   Samling for UH Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-03-30.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   Hvordan iverksette et mer praktisk, variert, utfordrende og relevant ungdomstrinn?.

   Planleggingsdag;

   2016-01-25.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Skolebasert kompetanseutvikling. Den røde tråden i planleggingen - med fokus på førlesing.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2015-01-19.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Hvordan kan vi arbeide systematisk for å fremme elevenes leseferdighet?.

   Skolebasert kompetanseutviling;

   2015-01-20.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Å jobbe med tekster og oppgaver.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2015-09-28.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Den røde tråden i planleggingen - med fokus på lesefasen.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2015-03-09.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid; Dessingué, Alexandre; Wagner, David-Alexandre; Knutsen, Ketil

   (2015)

   Kritisk literacy, Symposium.

   SkrivLes;

   2015-05-18.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Den røde tråden i planleggingen - med fokus på etterlesefasen slik at elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2015-02-02.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Satsingsområde LESING.

   Nettverkssamling Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-09-24 - 2015-09-25.

  • Nielsen, Ingrid

   (2014)

   ” … selv om det nærmest så ut til å være håpløst” Om Simone Weil .

   Vinduet.

   ISSN 0042-6288.

   Hefte 1.

  • Nielsen, Ingrid

   (2014)

   Om erfaring og form i Rudyard Kiplings dikt ”The Children”.

   Vinduet.

   ISSN 0042-6288.

   Hefte 4.

  • Nielsen, Ingrid

   (2014)

   Det lyriske begjær - å bli musikk.

   International Association of Scandinavian Studies (IASS);

   2014-08-05 - 2014-08-09.

  • Nielsen, Ingrid

   (2014)

   "Analyse og visjon i Atle Kittangs lyrikkforskning".

   Minnesymposium;

   2014-11-27 - .

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2014)

   Lesing av multiple tekster. En tilnærming til Palestina-konflikten som eksempel i samfunnsfag.

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk.

   Hefte 3.

   s.32-39.

  • Wadsten, Marit; Kvithyld, Trygve; Nielsen, Ingrid

   (2014)

   NOLES-konferanse. Literacy i lærarutdanninga. Nyttig forsking eller kritiske røyster?.

   NOLES-konferanse for lærarutdanningane;

   2014-02-05 - 2014-02-06.

  • Nielsen, Ingrid

   (2013)

   "Utan bøker kjem eg til å ganga nord og ned". Om lesningens redning og fare i Olav H. Hauges dagbøker.

   Enighed sløver, uenighed ansporer. Et seminar til Aslaug Nynes 60 år.;

   2013-11-22 - 2013-11-23.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Litteraturens plass i kommunikasjonsfaget norsk.

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk.

   Hefte 1.

   s.18-21.

  • Hoem, Toril Frafjord; Husebø, Dag; Nielsen, Ingrid

   (2013)

   Skolebasert kompetanseutvikling.

   Fagdag for lærere;

   2013-08-15.

  • Nielsen, Ingrid

   (2013)

   Om traume og lesing i Olav H. Hauges forfatterskap.

   Worskshop i Traumer og litteraritet-nettverket;

   2013-06-03 - .

  • Nielsen, Ingrid

   (2013)

   Ungdomstrinn i utvikling.

   Fagseminar for nasjonale sentra;

   2013-09-12 - .

  • Nielsen, Ingrid

   (2013)

   Om å arbeide med lesing i Ungdomstrinnssatsingen.

   Nettverksmøte, NOLES;

   2013-02-06 - 2013-02-07.

  • Nielsen, Ingrid

   (2013)

   "Den er den draumen" Om diktning og lesing hos Olav H. Hauge.

   Forelesning;

   2013-04-08 - .

  • Nielsen, Ingrid

   (2013)

   Å lese i norskfaget.

   God praksis. Nasjonal konferanse om lesing.;

   2013-03-18 - .

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Litteratur og faglighet.

   Skriv! Les! 2013;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Interpretation and literary disciplinarity.

   9th IAIMTE International Conference;

   2013-06-11 - 2013-06-13.

  • Nielsen, Ingrid

   (2009)

   "Retoriske grensedragninger i Thomas Bernhards Trær som faller".

   Seminar;

   2009-04-27 - 2009-05-01.

  • Nielsen, Ingrid

   (2009)

   "Traume, erkjennelse og melankoli i W.G. Sebalds Saturns ringer".

   Fagdag, allmenn litteraturvitenskap;

   2009-12-15 - .

  • Nielsen, Ingrid

   (2009)

   "Diktning, imaginasjon og død hos Gunvor Hofmo".

   GUNVOR HOFMO: Une poétesse moderne du nord;

   2009-10-16 - .

  • Nielsen, Ingrid

   (2009)

   "Musikk og skapelse hos Jo Eggen og Göran Sonnevi".

   Kunstformer i nordisk modernistisk lyrikk;

   2009-10-01 - 2009-10-03.

  • Nielsen, Ingrid

   (2009)

   "Litteratur, dannelse og opprør".

   Tvil-konferansen 2009;

   2009-04-23 - 2009-04-26.

  • Nielsen, Ingrid

   (2008)

   Eksil, sansning og frisettelse i Gertrud Steins "Tender Buttons".

   Eksil og litteratur, seminar;

   2008-02-01 - 2008-02-02.

  • Nielsen, Ingrid

   (2008)

   Paul Celans eksil: minne og skapelse.

   Eksil og litteratur, seminar;

   2008-02-01 - 2008-02-02.

  • Nielsen, Ingrid

   (2008)

   Om Paul Celans "Der Meridian".

   Litteraturvitenskap nå!;

   2008-10-17 - 2008-10-18.

  • Nielsen, Ingrid

   (2008)

   W.G.Sebalds "The Rings of Saturn": Melancoly and vision.

   Seminar i forskergruppen Text, action, space;

   2008-06-23 - 2008-06-25.

  • Nielsen, Ingrid

   (2008)

   Om lesing og skriving hos Olav H.Hauge.

   Seminar i anledning Olav H. Hauges 100-årsjubileum;

   2008-10-13 - .

  • Nielsen, Ingrid

   (2008)

   "Det indre eksil - fra Montaigne til Gunnar Ekelöf".

   Eksil og litteratur, seminar;

   2008-02-01 - 2008-02-02.

  • Nielsen, Ingrid

   (2008)

   "Paul Celan: Minne, skapelse, utbrudd".

   Estetisk seminar;

   2008-04-19 - 2008-04-24.

  • Nielsen, Ingrid

   (2008)

   "Georg Johannessens indre eksil".

   Europas grenser;

   2008-11-17.

  • Nielsen, Ingrid

   (2008)

   "Eksilfigurasjoner i W.G.Sebalds Saturns ringer".

   Eksil og litteratur, seminar;

   2008-02-01 - 2008-02-02.

  • Nielsen, Ingrid; Lægreid, Sissel Tone Ågot

   (2008)

   Hauges Ulvik - en europeisk hage?.

   Olav H. Hauge 100 år;

   2008-02-11.

  • Nielsen, Ingrid

   (2008)

   "Torborg Nedreaas' Musikk fra en blå brønn": Barndom, vold og imaginasjon.

   Litteratursemianr;

   2008-06-14.

  • Lægreid, Sissel Tone Ågot; Nielsen, Ingrid

   (2008)

   Hauges Ulvik - en europeisk hage? Om gjendiktningen i Hauges forfatterskap.

   Konferanse om Olav H. Hauge og Geirr Tveitt ;

   2008-02-11 - 2008-02-12.

  • Nielsen, Ingrid

   (2007)

   "Norsk prosaminimalisme etter 1945".

   Forelesning ved Universitet i Greifswald, Tyskland;

   2007-11-27.

  • Nielsen, Ingrid

   (2007)

   "Virginia Woolf: skapelse og destruksjon".

   Møte i Studentersamfunnet;

   2007-04-26.

  • Nielsen, Ingrid

   (2007)

   "Norsk prosaminimalisme etter 1945".

   Forelesning ved Universitetet i Poznan, Polen;

   2007-11-26.

  • Nielsen, Ingrid

   (2007)

   "Hélène Cixous: teori og skrift".

   Seminar om Hélène Cixous ved SKOK/UiB;

   2007-02-21.

  • Nielsen, Ingrid

   (2007)

   "Om Cixous' Osnabrück".

   Seminar om Hélène Cixous;

   2007-03-14.

  • Nielsen, Ingrid

   (2007)

   "Norsk prosaminimalisme etter 1945".

   Forelesning ved Humboldt-universitetet, Berlin;

   2007-11-22.

  • Nielsen, Ingrid

   (2007)

   "Sigbjørn Obstfelder: melankoli og liv".

   Forelesning ved Universitet i Poznan, Polen;

   2007-11-23.

  • Nielsen, Ingrid

   (2007)

   "Om selvomsorg i stipendiatperioden".

   START-seminar;

   2007-09-18 - 2007-09-19.

  • Nielsen, Ingrid

   (2006)

   "Den politiske novellen - å skrive livet?".

   Torborg Nedreaas 100 år;

   2006-11-15.

  • Nielsen, Ingrid

   (2006)

   "Melankoli - sykdom eller kilde til skaperkraft?".

   Tvivl-konferansen ;

   2006-05-05 - 2006-05-07.

  • Nielsen, Ingrid

   (2006)

   "Taus erindring, poetisk skapelse. Om Paul Celans diktning".

   Seminarrekke om vitne-litteratur;

   2006-02-02.

  • Nielsen, Ingrid

   (2006)

   Om Max Sebalds forfatterskap.

   Fagkritisk dag ved UiB;

   2006-02-03.

  • Nielsen, Ingrid

   (2006)

   "Perspektivisme i litteraturen".

   Sleppefest for Prosopopeia;

   2006-11-22.

  • Nielsen, Ingrid; Pollen, Geir

   (2006)

   Skriveprosesser. Samtale om litterære skriveprosesser i Geir Pollens forfatterskap.

   Innovatørene kommer!;

   2006-11-10 - 2006-11-11.

  • Nielsen, Ingrid

   (2006)

   "Romanens tause punkt".

   Foredrag på Skrivekunstakademiet i Hordaland;

   2006-11-14.

  • Nielsen, Ingrid; Sandaker, Kristian; Hertzberg, Michael

   (2006)

   Programansvarlige for idéhistorisk fagdag om Michel Foucault.

   Fagdag;

   2006-05-09.

  • Nielsen, Ingrid

   (2006)

   Sebald: melankoli, erindring og kreativitet.

   Kultur-kveld i Studentersamfunnet;

   2006-03-22.

  • Nielsen, Ingrid

   (2006)

   "Ideologi? Kritikk? Anmeldelse av John Brumo og Sissel Furuseths "Norsk litterær modernisme".

   Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.

   ISSN 0809-2044.

   Hefte 2.

   s.141-143.

  • Nielsen, Ingrid

   (2005)

   Å skrive seg ut av territoret. Om Deleuze og Guattaris språkforståelse.

   Seminaret "Region og litteratur";

   2005-02-09 - .

  • Nielsen, Ingrid

   (2005)

   W.G.Sebalds "Austerlitz" i lys av adopsjonsproblematikken.

   Seminaret "Adopsjon og litteratur";

   2005-04-26 - .

  • Nielsen, Ingrid

   (2005)

   ”Om å lese Paul Celans vandrende ord: kjetteri og hemmelighet”.

   Symposium om Paul Celan;

   2005-10-21 - 2005-10-22.

  • Nielsen, Ingrid

   (2005)

   (U)behaget i lesningen: imaginasjon og forvandling.

   Seksjonsseminar;

   2005-12-19 - 2005-12-20.

  • Nielsen, Ingrid; Nymoen, Ingrid

   (2005)

   Innledning og ordstyrer på dagsseminar i anledning hundreårsdagen for Amalie Skrams død.

   Dagsseminar;

   2005-03-15 - .

  • Nielsen, Ingrid

   (2005)

   "Gilles Deleuze: Litteraturen og livet".

   Kulturkveld;

   2005-04-27.

  • Nielsen, Ingrid

   (2005)

   "Metode".

   Panelsamtale om "metode";

   2005-10-14 - .

  • Nielsen, Ingrid

   (2005)

   Torild Wardenær: Poesiens mulige rom.

   Divan-dialoger;

   2005-11-03.

  • Nielsen, Ingrid

   (2005)

   Språk og taushet i Viriginia Woolfs "Mrs Dalloway" og W.G.Sebalds "Austerlitz".

   Gjesteforelesning på romankurs, Skrivekunstakademiet;

   2005-11-17.

  • Nielsen, Ingrid

   (2005)

   ”Tanken som tenker mer enn den tenker, er begjær”Om sansning og tenkning i Hanne Ørstaviks "Presten" og Sigbjørn Obstfelders "En prests dagbog".

   Prosopopeia.

   ISSN 0804-8592.

   Hefte 3/4.

   s.29-34.

  • Nielsen, Ingrid

   (2005)

   "Hva er litteratur?".

   Universitetet i Bergen.

  • Nielsen, Ingrid

   (2004)

   "Kairos - eller kunsten å ta ordet".

   Litteratur og kultur, seminar Paris;

   2004-05-03 - 2004-05-05.

  • Nielsen, Ingrid

   (2004)

   "Fra tauverk til av-verking. Om litteratur og kultur (og natur) i Bjørn Aamodts Arbeidsstykker og atten tauverk".

   Seminar for seksjon for almenn litteraturvitenskap;

   2004-12-14 - 2004-12-15.

  • Nielsen, Ingrid

   (2004)

   "Bli min eller forgå!" Om Racines Andromaque.

   Tragiske heltinner;

   2004-09-02 - .

  • Nielsen, Ingrid

   (2004)

   Kritikkens dom - og smak.

   Litteraturkritikk;

   2004-10-04 - .

  • Nielsen, Ingrid

   (2004)

   "Hanne Ørstaviks forfatterskap".

   Seminar om klassisk og moderne norsk litteratur for norsklektorer;

   2004-11-11 - 2004-11-12.

  • Nielsen, Ingrid

   (2004)

   Torild Wardenær.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine; Nielsen, Ingrid

   (2020)

   En diskuterende og annerledes fagbok.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Røislien, Jo; Nielsen, Ingrid

   (2018)

   8. Er det lov å skrive “jeg”?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway