Ingrid Ølfarnes Røysland

Førsteamanuensis i helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-2482

Bio

Ingrid Ølfarnes Røysland er førsteamanuensis ved Avdeling for folkehelse, det Helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hennes fagområde er helse og medisin. Hun er primært knyttet til master i psykisk helse og rus og bachelor i sykepleie. 

Røyslands pågående forskning er knyttet til å leve med uforklarte brystsmerter og fysisk aktivitet. Hun er medlem av forsknings programområdene Helse fremming og helse utfordringer (HevHelse) og Livsfenomener og omsorg.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Røysland, Ingrid Ølfarnes

   (2020)

   Living with unexplained chest pain Experiences of information needs and physical activities.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-876-4.

  • Røysland, Ingrid Ølfarnes

   (2014)

   Capability - possible in health promotion for people with unexplained chest pain?. I: Health Promotion Reseach - An International Forum "Next Health".

   ISBN 978-82-93158-23-3.

   s.42-42.

 • Formidling
  • Røysland, Ingrid Ølfarnes; Egeland, Maria R.

   (2023)

   Å finne mening når håpet brister.

   Konferanse i Bergen, Hotell Terminus (VID vitenskapelige høgskole / VID Specialized University) ;

   2023-01-10.

  • Røysland, Ingrid Ølfarnes; Egeland, Maria Røysland, HUS

   (2023)

   Å finne mening når håpet brister - en case studie.

   Nettverkskonferanse: Meining, håp og livsvilje Åndelig omsorg i sjukepleie og helsefag;

   2023-01-10 - .

  • Røysland, Ingrid Ølfarnes; Ueland, Venke Irene; Larsen, Alf Inge

   (2023)

   “Phenomenological hermeneutical approach to explore microvascular angina 12 months after participating in a high-intensity physical exercise program” .

   Nordic Conference in Nursing Research, 2 - 4 October 2023;

   2023-10-02 - 2023-10-04.

  • Røysland, Ingrid Ølfarnes

   (2021)

   Implementing interpretive phenomenology in studies exploring experiences of patients with unexplained chest pain and transition through information and physical activity. .

   Nordic Conference of Nursing Research, Copenhagen.;

   2021-10-04 - 2021-10-06.

  • Røysland, Ingrid Ølfarnes

   (2020)

   Feirar 60-årsdagen med å disputera.

  • Røysland, Ingrid Ølfarnes

   (2020)

   Ny doktor: Disputerte på 60-årsdagen.

  • Røysland, Ingrid Ølfarnes

   (2015)

   Ikke alle brystsmerter er farlige.

  • Røysland, Ingrid Ølfarnes

   (2014)

   Capability - possible in health promotion for people with unexplained chest pain?.

   Health Promotion Reseach - An International Forum "Next Health";

   2014-08-25 - 2014-08-27.

  • Røysland, Ingrid Ølfarnes; Friberg, Febe; Larsen, Alf Inge; Brinchmann, Berit Støre

   (2014)

   Making sense of participating in an exercise training programme for chest pain patients with unexplained chest pain.

   Nordisk nettverkskonferanse Grounded Theory;

   2014-09-08 - 2014-09-09.

  • Røysland, Ingrid Ølfarnes

   (2014)

   Informasjonsbehov hos pasienter med uforklarte brystsmerter.

   BestPractice Hjerte-karsykdommer: Faglig dialog mellom leger.

   Hefte 13.

   s.20-23.

  • Røysland, Ingrid Ølfarnes; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil

   (2011)

   Rehabilitation of patients with non-cardiac chest pain.

   British Association for cardiovascular prevention and rehabilitation (BACPR);

   2011-10-06 - 2011-10-07.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway