Ingrid Ølfarnes Røysland

Førsteamanuensis i helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-2482

Bio

Ingrid Ølfarnes Røysland er førsteamanuensis ved Avdeling for folkehelse, det Helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hennes fagområde er helse og medisin. Hun er primært knyttet til master i psykisk helse og rus og bachelor i sykepleie. 

Røyslands pågående forskning er knyttet til å leve med uforklarte brystsmerter og fysisk aktivitet. Hun er medlem av forsknings programområdene Helse fremming og helse utfordringer (HevHelse) og Livsfenomener og omsorg.

Publikasjoner