Ingrid Veronika Midteide Løkken

Førsteamanuensis i pedagogikk

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Størksen, Ingunn; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Campbell, Janine Anne; Løkken, Ingrid Midteide

   (2023)

   Sosial og emosjonell utvikling og livsmestring - Ressursbok for barnehagen [tilgjengelig for barnehagene i forskningsprosjektet SELMA].

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-79684-6.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Foreldresamarbeid. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.175-190.

  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen; Lunde, Svanaug; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Barnehagelovens kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.15-61.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Språk og kommunikasjon. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.138-153.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Vennskap og lek. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.154-174.

  • Aaseth, Helene Marie Storli; Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Nilsen, Tone Rove; Moser, Thomas

   (2021)

   Mobbing i norske barnehager- en kunnskapsoversikt.

   ISBN 978-82-303-4936-6.

 • Formidling
  • Sandgrind, Silje Wiken; Løkken, Ingrid Veronika Midteide; Ulriksen, Robin; Norheim, Helga

   (2024)

   Samspillskvalitet er et av de mest krevende områdene å veilede på.

   barnehage.no.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Campbell, Janine Anne

   (2023)

   Exploring the Sense of Smell in Digital Book Reading .

   Association for Visual Pedagogies (AVP) Conference: Decolonising Visualities, Visibilising Pedagogies. ;

   2023-06-08 - 2023-06-10.

  • Gradovski, Mikhail; Løkken, Ingrid Midteide

   (2023)

   Polyphonic journey of becoming academicians.

   Association for Visual Pedagogies (AVP) Conference: Decolonising Visualities, Visibilising Pedagogies. ;

   2023-06-08 - 2023-06-10.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2023)

   Å skape gode team- om teamarbeid og roller i team. Personlighetstyper: selvutvikling og utvikling av forståelse av andre. .

   Planleggingsdag Troms;

   2023-08-15.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2023)

   Pedagogisk analyse og veiledning.

   Planleggingsdag Troms;

   2023-08-14.

  • Løkken, Ingrid Veronika Midteide

   (2023)

   Optimisme og lærende tankesett.

   Filiorum Ressursbank ;

   2023-10-26.

  • Strand, Maria Gilje; Løkken, Ingrid Midteide

   (2023)

   Relasjonskvalitet i barnehagen. Læringsmiljø i skole og barnehage. Episode 10.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Elvethon, Ellen; Svensson, Helene Berntsen; Moser, Thomas

   (2023)

   Staff’s response to negative social behavior between toddlers in Norwegian ECEC .

   World Anti Bullying Forum;

   2023-10-25 - 2023-10-27.

  • Elvethon, Ellen; Moser, Thomas; Berntsen Svensson, Helene; Løkken, Ingrid Midteide

   (2023)

   Samarbeid mellom foreldre og personalet for å fremme jevnalderrelasjoner i barnehagen .

   Norsk Barnehageforskningskonferanse;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Campbell, Janine Anne; Løkken, Ingrid Veronika Midteide

   (2022)

   Inside out: A scoping review of optimism and growth mindsets for child development and wellbeing in ECEC.

   Earli SIG5 Conference. Learning and development in Early Childhood;

   2022-07-12 - 2022-07-14.

  • Furenes, May Irene; Løkken, Ingrid Veronika Midteide; Nilsen, Tone Rove; Moser, Thomas; Andresen, Anne Kristin Hansen; Skog Dahl, Anne-Lene; Aaseth, Helene Marie Storli

   (2022)

   Kvalitet i barnehagen - hva forskes det på og hvordan?.

   Kvalitet i barnehagen - hva forskes det på og hvordan? ;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Campbell, Janine Anne

   (2022)

   Inside out: A scoping review of the literature on optimism, growth mindsets, and positive psychology for child well-being in ECEC. .

   Presentasjon IRECE: Diversity in early childhood education- global and local arctic perspectives. ;

   2022-11-21 - 2022-11-22.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Elvethon, Ellen; Svensson, Helene Berntsen

   (2022)

   Staff- parents collaboration to support peer interactions in ECEC settings. .

   Presentasjon på European Early Childhood Research Association (EECERA). ;

   2022-08-23 - 2022-08-26.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide

   (2022)

   Personalets rolle i å fremme relasjoner mellom de yngste barna i barnehagen..

   Læringsmiljøkonferansen 2022. ;

   2022-11-07 - 2022-11-08.

  • Helgøy, Guttorm Hermann; Løkken, Ingrid Midteide

   (2022)

   Trygge og inkluderende oppvekstmiljøer- muligheter og utfordringer .

   Fagdag ;

   2022-08-18.

  • Helgøy, Guttorm Hermann; Løkken, Ingrid Midteide

   (2022)

   Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og økt inkludering- Barn og unges rett til et trygt og godt lærings- og oppvekstmiljø.

   Fagdag ;

   2022-08-19.

  • Wiken Sandgrind, Silje; Løkken, Ingrid Veronika Midteide

   (2022)

   Har forsket på hvordan relasjonskvaliteten påvirker barns sosiale og emosjonelle kompetanse.

   barnehage.no.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen

   (2021)

   Håndtering av negative handlinger mellom barn i småbarnsgrupper.

   Konferanse om nytt kapittel i barnehageloven;

   2021-01-20.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Nilsen, Tone Rove; Moser, Thomas; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Bullying in Norwegian kindergartens – what do we know?.

   EADP Summer tour;

   2021-09-17.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen; Elvethon, Ellen; Moser, Thomas

   (2021)

   Staff's handling of negative actions in interactions between children in toddler groups.

   EECERA ;

   2021-09-01 - 2021-09-17.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Prolog. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Psykososialt barnehagemiljø.

   Digital fagsamling;

   2021-05-28.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Psykososialt barnehagemiljø.

   Konferanse om nytt kapittel i barnehageloven;

   2021-04-07.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Helgøy, Guttorm Hermann

   (2021)

   Barnehage- og skolebasert utviklingsarbeid.

   Fagsamling;

   2021-09-10.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Grini, Nina

   (2021)

   Trygge og gode barnehage og skolemiljø.

   Fagsamling;

   2021-08-16.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Her får Malin poeng for barnehagejobben sin.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen

   (2020)

   Personalets håndtering av negative handlinger i samspill mellom barn i småbarnsgrupper.

   Norsk barnehageforskningskonferanse: Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer ;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Roland, Erling Georg

   (2019)

   Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC).

   ICSEI;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Melhuish, Edward; Martine Louise, Broekhuizen

   (2019)

   Associations between interaction-quality and self-regulation skills in ECEC for toddlers.

   International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI);

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2019)

   Relasjonskvalitet og sammenhengen med barns sosiale-emosjonelle kompetanse .

   GoBaN avslutningskonferanse;

   2019-01-14 - 2019-01-15.

  • Elvethon, Ellen; Brennås, Helene Berntsen; Løkken, Ingrid Midteide

   (2019)

   Fostering peer interactions to prevent bullying behavior in toddler groups in Norwegian ECEC..

   EECERA 2019;

   2019-08-20 - 2019-09-23.

  • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen

   (2019)

   Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC. .

   Europian Early Childhood Education Research Conference;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Støen, Janne; Roland, Erling; Løkken, Ingrid Midteide

   (2019)

   Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC).

   ICSEI 2019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Veronika Midteide; Berntsen Svensson, Helene

   (2019)

   Personalets rolle i jevnalderrelasjoner for å forebygge mobbeatferd..

   Barnehageforskningskonferansen 2019;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og sosial kompetanse.

   Sammen-for barna i Telemark;

   2018-08-14.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas

   (2018)

   The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers.

   Konferanse;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Jahnsen, Hanne; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Tiltak for å forebygge og stoppe mobbing i barnehage og skole.

   Forelesning;

   2018-11-07.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen. .

   Fagdag;

   2018-01-25.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Barnehagens læringsmiljø for de yngste barna. Barnehagebasert kompetanseutvikling..

   Fagdag for barnehager som deltar i prosjektet om barnehagens læringsmiljø for de yngste;

   2018-02-26.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Implementering av ny rammeplan - Barnehagens læringsmiljø. .

   Fagdag for pedagogiske ledere i Telemark;

   2018-04-04.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Implementering av utviklingsarbeid.

   Fagdag for barnehageledere som deltar i prosjekt Livsmestring;

   2018-04-10.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Barnehagens læringsmiljø med vekt på forebygging av begynnende mobbeatferd i barnegruppa.

   Fagsamling for pedagogiske ledere i Telemark;

   2018-09-25.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Livsglede og livsmestring.

   Fagdag for barnehageledere som deltar i prosjekt Livsmestring;

   2018-10-30.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth

   (2017)

   "Interactionquality and differential associations on children’s social and emotional skills in Norway".

   Earli;

   2017-08-29 - 2017-09-02.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2017)

   Barns trivsel er voksnes ansvar.Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen..

   Felles planleggingsdag for barnehagene i Tønsberg;

   2017-08-14.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth

   (2017)

   Effects of staff-child interaction-quality on children’s social skills in Norwegian ECEC–centers.

   17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction;

   2017-08-27 - 2017-09-02.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas

   (2016)

   The relationship between caregiver-child interaction-quality, and children’s social and emotional skills in Norwegian ECEC..

   Earli Conference on Sig 5 Learning and development in early childhood;

   2016-06-29 - 2016-07-01.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth

   (2016)

   Measurement tools.

   Brown Bag seminar;

   2016-02-16.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2016)

   Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og barns sosiale og emosjonelle utvikling .

   GoBan konferanse Vestfold;

   2016-02-10.

  • Gradovski, Mikhail; Løkken, Ingrid Veronika Midteide

   (2016)

   The ethical dilemmas of video supervision in the age of social media.

   The First Association of Visual Pedagogies Conference AVPC 2016: Visual Pedagogies and Digital Cultures;

   2016-06-18 - 2016-06-19.

  • Løkken, Ingrid Veronika Midteide

   (2016)

   Relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen, og sammenhengen med barns sosiale og emosjonelle utvikling..

   Oppvekstkonferanse;

   2016-11-16.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2015)

   Måling av barns sosiale og emosjonelle kompetanse..

   Forskningsrådets temaseminar "Ny forskning om barnehage";

   2015-09-17 - .

  • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth

   (2015)

   “Measuring childrens social and emotional competence in ECEC”. .

   European Early Childhood Education Reaseach Association;

   2015-09-07 - 2015-09-10.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve

   (2015)

   Kindergarten leaders assessments of the staffs relational competence in Norwegian kindergartens. .

   European Early Childhood Education Research Association;

   2015-09-07 - 2015-09-10.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth

   (2015)

   Measurments tools.

   Bra nok? Perspektiver på kvalitet for barn under 3 år i norske barnehager.;

   2015-10-26 - 2015-10-27.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas

   (2015)

   Måling av sosiale ferdigheter.

   Longitudinelle studier ;

   2015-11-04.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve

   (2014)

   How "Punisment and reward" is expressed in kindergarten teacher’s behavior practices..

   European Early Childhood Education Research Assosiation;

   2014-10-07 - 2014-10-10.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Fredriksen, Torunn Helene Lindstad; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 5: Den nye barnehageloven.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Foreldresamarbeid .

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway