Hopp til hovedinnhold

Ingrid Veronika Midteide Løkken

Postdoktor

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine Louise; Barnes, Jaqueline; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth

   (2018)

   Interaction-quality and children’s social competence in Norwegian ECEC..

   Varhaiskasvatuksen Tiedelehti

   ISSN 2323-7414.

   Volum 7.

   Hefte 2.

   s.338-361.

   DOI: 10.1186/s40723-018-0048-z

  • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Vennskap og fellesskap i barnehagen. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-58640-9.

   s.131-147.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas

   (2018)

   The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers.

   International Journal of Child Care and Education Policy

   ISSN 1976-5681.

   Volum 12:9.

   s.1-15.

   DOI: 10.1186/s40723-018-0048-z

  • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth; Hegna, Maren Meyer

   (2018)

   Evaluation of the Lamer social competence in preschool scale.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 17.

   Hefte 1.

   s.1-22.

   DOI: 10.7577/nbf.2424

  • Størksen, Ingunn; Stanghelle, Cecilie Evertsen; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Psykisk helse i barnehagen. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-58640-9.

   s.59-85.

  • Gradovski, Mikhail; Løkken, Ingrid Midteide

   (2015)

   Chronotopic Thresholds, Reflection, and Transformation of Supervision Experiences for Preschool Assistants in Norwegian Preschools.

   International Journal of Early Childhood

   ISSN 0020-7187.

   Volum 47.

   Hefte 2.

   s.331-345.

   DOI: 10.1007/s13158-015-0137-x

  • Løkken, Ingrid V. Midteide; Gradovski, Mikhail

   (2014)

   Barnehagen som lærende organisasjon: bruk av nære læringsformer som veiledning og simulatortrening i forhold til kompetanseutviklingen for assistentene. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-04215.

 • Bøker og kapitler
  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Språk og kommunikasjon. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.138-153.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Vennskap og lek. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.154-174.

  • Aaseth, Helene Marie Storli; Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Nilsen, Tone Rove; Moser, Thomas

   (2021)

   Mobbing i norske barnehager- en kunnskapsoversikt.

   ISBN 978-82-303-4936-6.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Foreldresamarbeid. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.175-190.

  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen; Lunde, Svanaug; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Barnehagelovens kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.15-61.

 • Formidling
  • Campbell, Janine Anne; Løkken, Ingrid Veronika Midteide

   (2022)

   Inside out: A scoping review of optimism and growth mindsets for child development and wellbeing in ECEC.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Grini, Nina

   (2021)

   Trygge og gode barnehage og skolemiljø.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Psykososialt barnehagemiljø.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Her får Malin poeng for barnehagejobben sin.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Helgøy, Guttorm Hermann

   (2021)

   Barnehage- og skolebasert utviklingsarbeid.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Psykososialt barnehagemiljø.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Prolog. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Nilsen, Tone Rove; Moser, Thomas; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Bullying in Norwegian kindergartens – what do we know?.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen; Elvethon, Ellen; Moser, Thomas

   (2021)

   Staff's handling of negative actions in interactions between children in toddler groups.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen

   (2021)

   Håndtering av negative handlinger mellom barn i småbarnsgrupper.

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen

   (2020)

   Personalets håndtering av negative handlinger i samspill mellom barn i småbarnsgrupper.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Roland, Erling Georg

   (2019)

   Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC).

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2019)

   Relasjonskvalitet og sammenhengen med barns sosiale-emosjonelle kompetanse .

  • Løkken, Ingrid Midteide; Melhuish, Edward; Martine Louise, Broekhuizen

   (2019)

   Associations between interaction-quality and self-regulation skills in ECEC for toddlers.

  • Elvethon, Ellen; Brennås, Helene Berntsen; Løkken, Ingrid Midteide

   (2019)

   Fostering peer interactions to prevent bullying behavior in toddler groups in Norwegian ECEC..

  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Veronika Midteide; Berntsen Svensson, Helene

   (2019)

   Personalets rolle i jevnalderrelasjoner for å forebygge mobbeatferd..

  • Støen, Janne; Roland, Erling; Løkken, Ingrid Midteide

   (2019)

   Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC).

  • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen

   (2019)

   Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC. .

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Barnehagens læringsmiljø med vekt på forebygging av begynnende mobbeatferd i barnegruppa.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Livsglede og livsmestring.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og sosial kompetanse.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Barnehagens læringsmiljø for de yngste barna. Barnehagebasert kompetanseutvikling..

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Implementering av ny rammeplan - Barnehagens læringsmiljø. .

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen. .

  • Jahnsen, Hanne; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Tiltak for å forebygge og stoppe mobbing i barnehage og skole.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas

   (2018)

   The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Implementering av utviklingsarbeid.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth

   (2017)

   Effects of staff-child interaction-quality on children’s social skills in Norwegian ECEC–centers.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth

   (2017)

   "Interactionquality and differential associations on children’s social and emotional skills in Norway".

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2017)

   Barns trivsel er voksnes ansvar.Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen..

  • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas

   (2016)

   The relationship between caregiver-child interaction-quality, and children’s social and emotional skills in Norwegian ECEC..

  • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth

   (2016)

   Measurement tools.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2016)

   Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og barns sosiale og emosjonelle utvikling .

  • Gradovski, Mikhail; Løkken, Ingrid Veronika Midteide

   (2016)

   The ethical dilemmas of video supervision in the age of social media.

  • Løkken, Ingrid Veronika Midteide

   (2016)

   Relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen, og sammenhengen med barns sosiale og emosjonelle utvikling..

  • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth

   (2015)

   Measurments tools.

  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2015)

   Måling av barns sosiale og emosjonelle kompetanse..

  • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth

   (2015)

   “Measuring childrens social and emotional competence in ECEC”. .

  • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas

   (2015)

   Måling av sosiale ferdigheter.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve

   (2015)

   Kindergarten leaders assessments of the staffs relational competence in Norwegian kindergartens. .

  • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve

   (2014)

   How "Punisment and reward" is expressed in kindergarten teacher’s behavior practices..

 • Kunstnerisk produksjon
  • Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Foreldresamarbeid .

  • Fredriksen, Torunn Helene Lindstad; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 5: Den nye barnehageloven.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway