Ingun Leidland

Kontorsjef for Institutt for kultur- og språkvitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS
HG O-222